Нова балканска история

д-р Григор Бойков

Изследовател R2

Григор Бойков е доктор по османска история от Университета Билкент, Анкара. Неговите основни изследователски интереси и публикации третират различни аспекти от социалната, демографската, градската и архитектурната история на България и Балканите през османския период. Бойков е изследовател в Центъра за регионални изследвания и анализи от момента на неговото създаване в началото на 2014 г. Той е преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и води курсове, свързани с историята на Османската империя на Балканите, малцинствата и малцинствените проблеми в региона, разпространението на исляма на Балканите и проблемите на мюсюлманските общности в миналото и съвременността и т.н. на студенти бакалаври и магистри във факултета. Григор Бойков има подчертан интерес и към областта на дигиталната хуманитаристика и участва в няколко дигитални проекти и инициативи като Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа; Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“; платформата, инкубатор на дигитални инициативи в областта на османистиката Open Ottoman и др.
Адрес:
гр. София, п.к. 1164 бул. „Драган Цанков“ No 8, СУ „Св. Климент Охридски“
Биологически факултет, ет. 4, каб. 403B
Център за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към ИФ на СУ

Специализация

Österreichischen Akademie der Wissenschaften | Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes
 • Биографична справка
  • 2004-2013 – Доктор по османска история от Историческия факултетна Университета Билкент/Bilkent University, гр. Анкара, Турция. Заглавие на дисертация: Mastering the Conquered Space: Resurrection of Urban Life in Ottoman Upper Thrace (14PthP – 17PthP c.) (научен ръководител проф. Халил Иналджък)
  • 2001-2004 – Магистър по османска история от Историческия факултет на Университета Билкент/Bilkent University, гр. Анкара, Турция. Заглавие на дипломна работа: Demographic Features of Ottoman Upper Thrace: a Case Study on Filibe, Tatar Pazarcık and İstanimaka (14721614)(научен ръководител проф. Халил Иналджък)
  • 1996-2000 – Бакалавър по история от ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализация по История на България през ХVХІХ век
 • Заемани академични длъжности
  • 2015 – Гостпреподавателв Централноевропейския университет (CEU) в гр. Будапеща, Унгария
  • 2014-днес – Изследовател (R2) в Центъра за регионални изследвания и анализи (ЦРИА), СУ „Св. Климент Охридски“
  • 2012-2013 – Хоноруван преподавател в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ 2012-2014 Изследовател в Холандския институт в Турция/Netherlands Institute in Turkey (NIT), гр. Истанбул, Турция
 • Преподавателска дейност
  • “The Ottoman Urban Concept: Spatial Transformation and Population Changes in the Late Medieval and Early Modern Cities in the Ottoman Realm” – магистърски и докторантски курс, воден в Department of Medieval Studies на Централноевропейския университет (CEU) в гр. Будапеща, Унгария
  • „Градоустройство, архитектура и демография на градовете на Балканите под османска власт (ХІV ХVІІ в.)“ магистърски курс, воден в Магистърска Програма „Европейски Югоизток”в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
  • „Проблеми на междуконфесионалните отношения на Балканите. Ислям и ислямски общности на Балканите“ бакалавърски курс воден в специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
  • „История на Цивилизациите/History of Civilizations (HICIV)“ бакалавърски въвеждащ в хуманитаристиката курс, воден в Bilkent University
 • Награди, стипендии и специализации
  • 2014-2015 – Advanced Academia Program Fellowship на Центъра за академични изследвания (ЦАИ)в София
  • 2012-2014 – Изследователска и преподавателска стипендия в рамките на Регионалната Програма на УКХ „Алма Матер“ при СУ „Св. Климент Охридски“
  • 2011 – Стипендия за краткосрочна специализация в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени” на Изследователския център по социални науки, СУ„Св. Климент Охридски“
  • 2010 – Andrew W. Mellon Fellowship for East European Scholars в Американския изследователски институт/American Research Institute in Turkey (ARIT)
  • 2009-2010 – Turkish Cultural Foundation Dissertation Research Fellowship
  • 2007-2008 – Junior Residential Fellowship at the Research Center for AnatolianCivilisations (RCAC), Koç University, Istanbul
  • 2004-2008 – Пълна докторантска стипендия в Bilkent University
  • 2001-2004 – Пълна магистърска стипендия в Bilkent University
  • 1998-2000 Стипендия за отличен успех в СУ „Св. Климент Охридски“
 • Участия в научнипроекти (приключили и продължаващи)
  • 2015-днес – Координатор на група османски период в проект „ИГИС Югоизточна Европа“, финансиран от УКХ „Алма Матер“ при СУ „Св. Климент Охридски“
  • 2015-2016 – Член на екипа на проект “Between Sultan and Emperor: State-building and Local Administration in Imperial Borderlands, 1800-1900”, фина нсиран от Австрийския Научен Фонд/Austrian Science Fund (FWF) към Института за Нова и съвременна история при Австийската академия на науките (https://www.state-building-balkans.net/en/)
  • 2015-2016 – Член на екипа на проект OTTOCONFESSION: The Fashioning of a Sunni Orthodoxy and the Entangled Histories of Confession-Building in the Early Modern Ottoman Empire, 15PthP-17PthP Centuries”, финансиран от Европейския изследователски съвет/European Research Council (ERC2014-CoG)
  • 2014-днес – Координатор на Зографски османски архивв рамките на проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски
  • 2012-2014 Координатор и уредникнаThe Machiel Kiel Photographic ArchiveвNetherlands Institute in Turkey (NIT), фина нсиран от The Netherlands Institute for the Near East (NINO) (https://www.nit-istanbul.org/kielarchive/)
  • 2012-днес – Член на екипа на проект „Брутният вътрешен продукт (1500–1870–2000 г.): стандарт и качество на живот в България и българските земи“,финансиран от Фонд научни изследвания (FFNNIPO 12 01263)
  • 2012-2014 – Член на екипа на проект „Социални измерения на „окръжаващото пространство“ в Югоизточна Европа, XVIXIX в.“ в рамките на Регионалната Програма на УКХ „Алма Матер“ при СУ „Св. Климент Охридски
  • 2011 – Участник в проектErbe Verdrängen. Die Geschichtsmächtigkeit von Zwischenräumen. Das Beispiel Thrakien“, финансиран от Австрийския Научен Фонд/Austrian Science Fund (FWF) към Университета в Грац, Австрия
  • 2010-днес –Участник в проект „Handbook on the History of Southeast Europe(Handbuch zur Geschichte Südosteuropas)“, финансиран от SüdostInstitut in Wissenschaftszentrum Ost– und Südosteuropa, Regensburg
 • Организирани академични прояви
  • Публична дискусия „Нова Турция: следизборни перспективи?“, София, 18 юни 2015 г., Център за регионални изследвания и анализи
  • СтенимахосСтанимакаАсеновград: Принос към изучаването на приемствеността и развитието в социалноикономическата и духовната история на града и региона, научна кръгла маса, Асеновград 1617 май 2014 г. (съвместно с Д. Борисов)
  • Международна конференция Bordering Early Modern Europe”, София21-24 март 2013 г.УКХ „Алма Матер“ при СУ „Св. Климент Охридски“ (съвместно с М. Баръмова и Ив. Първев)
  • Международна кръгла маса Social Networking in South-Eastern Europe, 15PthP-19PthPCenturies”, София, 26-27 октомври 2012 г.УКХ „Алма Матер“ при СУ „Св. Климент Охридски“ (съвместно с М. Баръмова и Ив. Първев)
  • Множество публични лекции на изтъкнати чужди учени в рамките на проектите „Балканският град“ и „Семинар за национална и регионалнаистория“ на Регионалната Програма на УКХ „Алма Матер“ при СУ „Св. Климент Охридски“(съ вместно с колегите от Регионалната Програма на УКХ „Алма Матер“)
 • Членство в международни научни организации
  • Член на International Association for Ottoman Social and Economic History (IAOSEH)
  • Член на Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO)
  • Член Българското общество за проучване на 18 век
  • Член на International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS)
 • Участие в научни конференции и форуми
  • Frontiers of Fifteenth-Century Art, International Conference organized by the Department of History of Art at Birkbeck, University of London, 17-18 September 2015, London, UK.
  • Digital Ottoman Platform, International Workshop organized by the Center for Advanced Studies at Princeton, 8-12 June, 2015, Princeton NJ, USA.
  • Encounters with the “State”, International Workshop organized by the Center for Advanced Studies Sofia, 25 February 2015, Sofia, Bulgaria.
  • Тракия през Средновековието и османската епоха: характер и динамика на поселищния живот (ХІІХVІІІ в.), конференция организирана от ИФ наСУ „Св. Климент Охридски“, 27-28 ноември 2014 г., София.
  • 21PstP Symposium of the Comité International des Études Pre-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO), organized by Eötvös Loránd University, Hungarian Academy of Sciences, and University of Szeged, 7-11 October 2014, Budapest, Hungary
  • Städte im lateinischen Westen und im griechischen Osten. Topographie – Recht – Religion, International Conference organized by the Institute for Austrian History at the University of Vienna and the City Archive of Vienna, 20-23 May 2014, Vienna, Austria
  • The Ottoman Conquest of the Balkans – Interpretations and Research Debates. International Conference organized by the Institute for East European History at the University of Vienna, 14-16 November 2013, Vienna, Austria.
  • Bordering Early Modern Europe. International Conference organized by the Center of Excellence “Alma Mater”, University of Sofia, 21-24 March 2013, Sofia, Bulgaria
  • Revisiting the T-shaped zāviye/‘imāret: Buildings and Institutions in Early Ottoman Architecture. An interdisciplinary workshop at the Swedish Research Institute in Istanbul, 18-21 March 2013, Istanbul, Turkey
  • Social Networking in South-Eastern Europe, 15PthP–19PthP Centuries. International Workshop organized by the Center of Excellence “Alma Mater”, University of Sofia, 26-27 October 2012, Sofia, Bulgaria
  • International Symposium on the Ottoman Foundations and Monuments in the Balkans. 9-12 May 2012, Istanbul, Turkey
  • Power and Influence in Southeastern Europe, 16PthP–19PthP Centuries. 8- 10 October 2010, University of Sofia, Bulgaria.
  • Centres and Peripheries in Ottoman Architecture: Rediscovering a Balkan Heritage.International Conference 22-24 April 2010, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
  • The Ottoman Balkans. A Symposium in Honour of Machiel Kiel. 27 June 2008, Netherlands Institute in Turkey, Istanbul, Turkey.
  • 11PthP International Congress of Economic and Social History of Turkey. 17-21 June 2008, Ankara, Turkey.
  • Conversion to Islam and Islamization in the Early Ottoman Balkans. 5-7 June 2008, Oriental Institute, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
  • Third International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans. 1-5 November 2006, Bucharest, Romania.
  • Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu (International Symposium on the Turkish-Bulgarian Relations in the Ottoman and Republican Period), 11-13 May 2005, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
  • Beyond the Tahrir: International Workshop on the Sources of Ottoman Demographic History in the 17PthP and 18PthP Centuries and their Interpretation, 15-16 May 2004, Netherlands Historical and Archeological Institute in Turkey, Istanbul, Turkey
 • Публични лекции
  • “The Power of Numbers: Observations on the Demographic History of Bulgaria during the Ottoman Period”, public lecture delivered at the Department of Medieval Studies of the Central European University, 18 November 2015, Budapest, Hungary.
  • Промените, процесите и хората: историческа демография на България (ХVХVІІ в.), Публична лекция в Американски център на Столична библиотека, 28 април 2015, София.
  • “Building a Capital City in the Balkans: Spatial Transformation and Urban Morphology of Ottoman Edirne (Adrianople) in the 14th and 15th Centuries”, presented as part of the Advanced Academia Project of the Center for Advances Studies, 17 April, 2014, Sofia, Bulgaria.
  • “Some Thoughts on Ottoman Urban Planning & Functions of the “T-Shaped” Buildings”, presented at Bilkent University as part of the Graduate Seminar Series of the Department of History, 19 November 2009, Ankara, Turkey.
  • “Gaining Space for Orthodox Islam: Halveti Sheikhs and the Zawiya of Pir-zade in Tatar Pazarcık (1530s-1550s)”, presented at the Research Center for Anatolian Civilizations as part of the Ottoman Sultans, Frontier Lords and Sufi Sheikhs: Contested Legitimacy in the Balkans, 2007-2008 Senior and Junior Fellows Mini-Symposia. 21 March 2008, Istanbul, Turkey.
  • “‘Anatolia in the Balkans’: Demography, Social and Religious Processes in Comparative Perspective”, presented at the Research Center for Anatolian Civilizations, 4 December 2007, Istanbul, Turkey.
 • Владеене на чужди езици
  • отлично(писмено и говоримо) – английски
  • много добро (писмено и говоримо) – турски, френски, руски
  • много добри четивни умения- османотурски, сърбохърватски
  • основни четивни умения – немски, латински, арабски
 • Други научни дейности
  • Научен консултант по османска история на българското издание на National Geographic Magazine
  • Рецензент на научни статии в сп. История, Journal of Religious History, Nationalities Papers

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури