Алумни

Общността на завършилите Историческия факултет към СУ “Св. Климент Охридски” събира в общ информационен поток възпитаниците на факултета. Алумни общността цели да подпомогне създаването и укрепването на връзките между завършилите факултета, текущите му студенти и по-широката университетска общност.

Молим всички завършили студенти да попълнят приложената бланка, за да създадем база данни с актуална контактна информация.