Исторически факултет

Съобщения

Студентска учебна конференция “Балканите и морето: геополитически и икономически аспекти (XIX-XXI в.)”

Уважаеми колеги,   Катедра “История на Византия и балканските народи” от години организира учебна конференция по балканска история за студентите от специалност “История”, IV курс.

Прочети повече...

Ден на отворените врати

Уважаеми колеги, На 20 април (събота) от 15:00 Историческият факултет на Софийския университет отваря вратите си за всички любопитни! Заповядайте на едно вълнуващо пътуване из

Прочети повече...

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2023/2024 и 2024/2025 академични години

Уважаеми колеги, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през 2023/2024 и 2024/2025

Прочети повече...

Изследователска мобилност “Go Styria” за 2024-2025 уч. г. (Грац, Австрия)

Уважаеми колеги, Програма “Go Styria” подкрепя магистри и докторанти, както и постдокторанти, интересуващи се от краткосрочна изследователска мобилност в Авсртия с цел развитие на своята

Прочети повече...

Квалификационен курс за учители: „Нови извори и дискусионни въпроси в историческата наука“

Уважаеми колеги, Сдружението на преподавателите от Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (Кооперация „ИФ-94“) организира лекторията „Нови извори и дискусионни въпроси в историческата наука“,

Прочети повече...

V Издание на Докторантските и постдокторантските четения “Многоликата наука – Disciplina Variabilis” (21-22.11.2024 г.)

Уважаеми колеги, Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ в УниБИТ организира V Издание на Докторантските и постдокторантските четения “Многоликата наука – Disciplina Variabilis”, които ще

Прочети повече...

XI Дриновски четения

Уважаеми колеги, Институтът за исторически изследвания съвместно с Центъра за българистика и балкански изследвания към Харковския университет имат удоволствието да ви поканят за участие в

Прочети повече...

Конкурс за студенти и докторанти за участие в Смесена интензивна програма | Transform4Europe

Уважаеми колеги, СУ “Св. Климент Охридски” обявява конкурс за участие в Смесена интензивна програма на тема „BEYOND BORDERS“, организирана в рамките на европейския алианс Transform4Europe.

Прочети повече...

Десета младежка кръгла “Балканите в ХХІ век – българския поглед”

Уважаеми колеги, Студентска асоциация за изследване на международните отношения, Българското дипломатическо дружество, Националната асоциация за международни отношения, Институтът за икономика и международна политика и Центърът

Прочети повече...

Форум Алптбах, Австрия

Уважаеми колеги, Европейският форум Алптбах (Австрия) организира събитие, подходящо за млади учени и докторанти. Приложено, можете да откриете повече информация.

Прочети повече...

Национална конференция “Стопанство, политика, екология в историческата перспектива на ХХ-ХХІ век”

Уважаеми колеги, Регионален исторически музей – Габрово и Институтът за исторически изследвания при БАН имат удоволствието да Ви поканят на национална научна конференция на тема

Прочети повече...

Публична лекция: “Conceptualizing the Divine in Ancient Mesopotamia in and beyond Myths” (доц. д-р Себастиан Финк от Университета в Инсбрук)

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на публичната лекция на доц. д-р Себастиан Финк от Университета в Инсбрук | The Melammu Project, на тема

Прочети повече...

На вниманието на студентите, придобиващи ОКС със защита на дипломна работа / магистърска теза

Уважаеми колеги, Според Процедурата на СУ за придобиване на ОКС, магистрите и бакалаврите, завършващи слеването си със защита на магистърска теза, или дипломна работа, е

Прочети повече...

Семинар на ISHA в Белград

Уважаеми колеги, ISHA – Белград организира пролетен семинар на тема “Места на паметта – където миналото става мост за бъдещето”. Повече информация можете да откриете

Прочети повече...

Конкурс за докторантска мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2023/2024 и 2024/2025 академични години

Уважаеми колеги, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за докторантска мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през 2023/2024 и

Прочети повече...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2023/2024 академична година

Уважаеми колеги, Програма Еразъм+ обявява конкурс за мобилност, с цел преподаване. Приложено, можете да откриете таблицата с позициите за Историческия факултет. Документите за кандидатстване са

Прочети повече...

Историческият факултет проведе обучение на 65 учители по история и география във Филиала на Софийския университет в Бургас

Деканът на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ проф. д-р Мира Маркова, заместник-деканите проф. д-р Ивайла Попова, доц. д-р Милена Петкова и доц.

Прочети повече...

Академичният състав на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ посети Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“

Академичният състав на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ посети Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“. Гостите разгледаха различните отдели, иновации и удобства създадени за читателите. Те

Прочети повече...

Д-р Зозан Тархан получи наградата за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2023 г.

Д-р Зозан Тархан получи наградата най-добър млад учен на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2023 г. Тя завършва четири програми в Историческия факултет на

Прочети повече...

Записване във факултативен модул „Професионална квалификация – учител по история”

Уважаеми колеги, Желаещите студенти от първи курс на специалности „Етнология и културна антропология“; „История и геополитика на Балканите“; „Археология“ и „Архивистика и документалистика“ да придобият

Прочети повече...

Тържествена научна сесия „100 години Македонски научен институт“

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе тържествена научна сесия „100 години Македонски научен институт“. В научния форум, организиран съвместно от Историческия

Прочети повече...

Тримесечно обучение по лидерство и разрешаване на конфликти (Базел, Швейцария)

Уважаеми колеги, Института за мир и диалог (Базел, Швейцария) организира тримесечно обучение по лидерство и разрешаване на конфликти. Повече информация можете да откриете на уебсайта

Прочети повече...

График зимна сесия за спец. “История” (з. о.) и спец. “Архивистика и документалистика” (з. о.)

Уважаеми колеги, Приложено, можете да откриете графика за зимна изпитна сесия за спец. “История” (задочно обучение) и спец. “Архивистика и документалистика” (задочно обучение)

Прочети повече...

СУСИ-студент

Система за управление на студентска информация (СУСИ) Адрес за достъп на студенти до СУСИ: https://susi.uni-sofia.bg * Достъпът до СУСИ е възможен от всеки свързан с

Прочети повече...

Избори за попълване на квотата на студентите и докторантите в събранието и Факултетния студентски съвет

Уважаеми колеги, Във връзка с предстоящото Общо събрание на Историческия факултет (ИФ) обявяваме избори за попълване на квотата на студентите и докторантите в събранието и

Прочети повече...

Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+

Уважаеми колеги, Отдел “Международно сътрудничество” на СУ обявява допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за

Прочети повече...

Места за прием на докторанти по държавна поръчка в Историческия факултет за учебната 2023/2024 г.

На вниманието на всички кандидат-докторанти! Софийски университет “Св. Климент Охридски” обявява за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка

Прочети повече...

Откриване на академичната година за специалностите в задочна форма на обучение

Уважаеми колеги, Откриването на учебната година за специалност “История” и специалност “Архивистика и документалистика” (задочна форма на обучение) ще се проведе на четвърти септември 2023

Прочети повече...

XVIII Национални студентски научни четения – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Уважаеми колеги, Студентски историко-археологически клуб “Проф. Велизар Велков” (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) има удоволствието да Ви покани на своите XVIII НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ, които

Прочети повече...

Трета международна зимна академия за етично лидерство в Базел, Швейцария

Уважаеми колеги, Институтът за мир и диалог (IPD) в Швейцария организира III Международна зимна академия за етично лидерство, застъпничество, комуникационни умения, междукултурно посредничество, помирение, хуманитарна

Прочети повече...

График на септемврийска изпитна сесия – спец. История и геополитика на Балканите

Уважаеми колеги, Приложено, можете да откриете графика на септемврийската изпитна сесия за спец. История и геополитика на Балканите. Графикът не е окончателен и е възможно

Прочети повече...

Kонкурс за еднократна, едногодишна докторантска стипендия в размер на 4000 щ. д. по Програма „Сасакава” към СУ

Уважаеми колеги, Програма „Сасакава” към СУ обявява конкурс за еднократна, едногодишна докторантска стипендия в размер на 4000 щатски долара. Срокът за кандидатстване е до 24

Прочети повече...

Удължаване на срока за подаване на заявке за участие в семинар за млади учени и докторанти “Академични траектории”

Уважаеми колеги,  Уведомяваме ви, че удължаваме срока за подаване на заявки за участие в семинара “Академични траектории” до 31.07.2023 г. Моля, пращайте заявките (заглавие, анотация

Прочети повече...

Съвместни магистърски програми на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” и Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Уважаеми колеги, Приложено може да намерите рекламните брошури на магистърските програми “История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието” и

Прочети повече...

Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2023/2024 г. в Софийския университет

Първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2023/2024 г. беше обявен днес. 9 044 са кандидатите, подали документи

Прочети повече...

На вниманието на студентите от специалност “Етнология и културна антропология” и МП “Историко-етнически модели на националната сигурност”

Уважаеми колеги, Студентите от магистърската програма “Историко-етнически модели на националната сигурност”, които ще защитават магистърски тези на 11 юли 2023 г., трябва: 1. Успешно да

Прочети повече...

Провеждане на кампанията за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните неучебни месеци

Уважаеми колеги, Приложено, можете да откриете ректорската заповед относно провеждането на кампанията за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните неучебни месеци.

Прочети повече...

Защити на бакалавърски дипломни работи и магистърски тези – процедура за проверка на оригиналността

Уважаеми колеги, Тазгодишните защити на бакалавърски и магистърски тези ще бъдат на 11 юли 2023 г. (лятна сесия) и 12 септември 2023 г. (септемврийска сесия).

Прочети повече...

На 12 юни 2023 г. започва регистрацията за класиране на кандидат-студентите за учебната 2023/2024 година

Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg. Достъпът до електронния портал изисква

Прочети повече...

Кампания за записване на избираеми дисциплини в СУСИ за студенти от ОКС бакалавър, редовно и задочно обучение

Уважаеми колеги, Исторически факултет обявява кампания за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2023 – 2024 година за всички бакалавърски специалности, редовно

Прочети повече...

Нови специалности във филиала на СУ в Бургас в направление 2.2 История и археология

Нови специалности във филиала на Софийски университет “Св. Климент Охридски”се разкриват във филиала в Бургас. От новата учебна 2023/2024 година се предвижда обучение по една

Прочети повече...

Преференциални цени за ползване на общинската спортна инфраструктура на територията на гр. Бургас

Уважаеми колеги, Приложено, можете да откриете списък с преференциални тарифи за ползване на общинската спортна инфраструктура на гр. Бургас от студенти на Софийския университет „Св.

Прочети повече...

Академичен месец и 1/2

Комплекс Антична Сердика съвместо с Кооперация “ИФ–94” (Сдружение на преподавателите от Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Ви канят на историческа лектория „Академичен

Прочети повече...

Информационен онлайн семинар за докторанти и млади учени „Публикуване в международното изследователско пространство. Въпроси и отговори.“

Уважаеми колеги, Информационен онлайн семинар за докторанти и млади учени „Публикуване в международното изследователско пространство. Въпроси и отговори.“, организиран от катедри „Стара и средновековна история“

Прочети повече...

Студент на годината

Едно от най-вълнуващите и вдъхновяващи събития, в което Студентският съвет при Софийския университет има дългогодишна традиция на провеждане! Ако сте студент или докторант, редовно или

Прочети повече...

Програма на ХІІІ Мартенски студентски четения – Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Историческият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Ви кани да вземете участие в XIII Мартенски студентски четения, които ще се проведат на

Прочети повече...

График на лятната изпитна сесия за студентите в бакалавърските програми, задочно обучение

Изпитната сесия на специалност “История” и специалност “Архивистика и документалистика” (задочна форма на обучение) ще протече по следния график: I сесия 20.03.2023 – 07.04.2023 г.

Прочети повече...

Първа конкурсна сесия за финансиране на научни изследвания по проект SUMMIT

Уважаеми колеги, Стартира първата конкурсна сесия за финансиране на научни изследвания с потенциал на иновации или трансфер на знания по проект SUMMIT. Проектните предложения се

Прочети повече...

Официално връчване на дипломите за висше образование на бакалаври и магистри от Историческия факултет

Официалното връчване на дипломите за висше образование на бакалаври и магистри от Историческия факултет ще се проведе на 16 май 2023 г. от 14:30.  Студентите

Прочети повече...

Проект SUMMIT

Уважаеми колеги, По проект “SUMMIT: Софийски университет – маркер за иновации и технологичен трансфер” стартира дейност 3. 3. Международно сътрудничество. Заявления за участие ще се

Прочети повече...

Анкета за оценка на качеството на обучението и академичния състав на Историческия факултет

Деканското ръководство на Историческия факултет на СУ провежда анкета за оценка на качеството на обучението и академичния състав във Факултета. Сърдечно молим да попълните и

Прочети повече...

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2023/2024 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2023/2024 учебна година. Можете да откриете повече информация в уеб портала за Еразъм+

Прочети повече...

Софийският университет обявява дарителска кампания за набиране на средства в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

Софийският университет отправя призив към всички, които имат възможност и желание да подкрепят със средства пострадалите от опустошителното земетресение в Турция и Сирия, да направят

Прочети повече...

ПОКАНА за участие с доклад в Сборник със студентски и докторантски научни изследвания “КРИЗИ, КОНФЛИКТИ И ДИПЛОМАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК”

Катедра “Политически науки” при ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”  отправя ПОКАНА за участие с доклад в Сборник със студентски и докторантски научни изследвания “КРИЗИ, КОНФЛИКТИ

Прочети повече...

Кампанията за кандидатстване за държавни стипендии за летен семестър на академичната 2022/2023 година

Уважаеми колеги, Кампанията за кандидатстване за държавни стипендии за летен семестър на академичната 2022/2023 година ще стартира съвсем скоро. Кандидатстването ще бъде само ОНЛАЙН в

Прочети повече...

Проект „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“ – подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019 “Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”,

Прочети повече...

Програма CEEPUS: Възможност за докторантска мобилност през летния семестър на 2022/2023 г.

Исторически факултет участва в Централноевропейската програма за академичен  обмен /CEEPUS/ съвместно с партньори от няколко университета в Централна и Източна Европа в програмата Intellectual collaboration

Прочети повече...

Програма CEEPUS: Възможност за преподавателска мобилност през летния семестър на 2022/2023 г.

Исторически факултет участва в Централноевропейската програма за академичен  обмен /CEEPUS/ съвместно с партньори от няколко университета в Централна и Източна Европа в програмата Intellectual collaboration

Прочети повече...

Преподавателска мобилност по Еразъм с партниращи държави

Уважаеми колеги, Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на

Прочети повече...

Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2023 г.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 25 януари 2023 г., бяха приети документите за кандидатстудентската кампания през 2023

Прочети повече...

“Етнология и културна антропология” ви канят на еднодневно пътешествие до Перник

Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ се завръща! Преподаватели и студенти от специалност “Етнология и културна антропология” ви канят на еднодневно пътешествие до Перник, за

Прочети повече...

Официално връчване на дипломите за висше образование на бакалаври и магистри от Историческия факултет

Официалното връчване на дипломите за висше образование на бакалаври и магистри от Историческия факултет ще се проведе на 22 май от 11 часа. Студентите трябва

Прочети повече...

Държавни изпити

Първата държавна сесия за всички студенти (бакалаври и магистри) от Исторически факултет ще се проведе на  11 юли 2023 г. За студентите от ІV курс

Прочети повече...

Ликвидационна сесия

Ликвидационната сесия за всички специалности в Историческия факултет ще се проведе в периода 9 – 18 май 2023 г. Заявки за издаване на индивидуални протоколи

Прочети повече...

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2023/2024 г.

Уважаеми колеги, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2023/2024 учебна година. В прикачения файл можете да откриете списък с

Прочети повече...

График за провеждане на очни занятия за специалности История (з.о) и Архивистика и документалистика (з.о) – летен семестър 2022/2023 г.

Очните занятия за специалности История (задочна форма на обучение) и Архивистика и документалистика (задочна форма на обучение) ще се проведат по графика посочен по-долу.  

Прочети повече...

Конкурс за преподавателска мобилност с партниращи държави по Еразъм+

Историческият факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурс за преподавателска мобилност с партниращи държави. Документите се подават в срок до 15 февруари 2023

Прочети повече...

Коледни работилници

Академично Етноложко Сдружение СУ и студентите от специалност Етнология и културна антропология към ИФ, СУ Ви канят на 20 декември от 10 часа във фоайето

Прочети повече...

График на изпитната сесия за специалности История и Архивистика и документалистика (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

Изпитната сесия на специалност Истроия и специалност Архивистика и документалистика ще се проведе в периода 07.11.2022 – 02.12.2022 година. Графикът на изпитите може да намерите

Прочети повече...

Тържествено откриване на академичната година и раздаване на студентските книжки на новоприетите студенти от първи курс

Уважаеми колеги, Най-учтиво каним всички студенти от Исторически факултет на тържественото откриване на академичната учебна 2022-2023 година, което ще се състои на 03.10.2022 г. от

Прочети повече...

Софийски университет “Свети Климент Охридски” обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната

Прочети повече...

График на изпититe за прием на студенти в ОКС “магистър” за уч. 2022/2023 г.

Уважаеми студенти, Информация относно часа и мястото на провеждане на приемните изпити за магистърските програми на Историческия факултет на Софийски университет “Свети Климент Охридски” можете

Прочети повече...

Откриване на академичната година 2022/2023 за студентите в специалност История (з.о) и Архивистика и документалистика (з.о.)

Откриването на учебната година за студентите от І курс специалност История задочно обучение и І курс специалност Архивистика и документалистика ще се състои на 7.09.2022

Прочети повече...

Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г. в Софийския университет

Първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2022/2023 г. беше обявен на пети юли. След първото класиране в

Прочети повече...

На 13 юни 2022 г. започва регистрацията за класиране на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 година

Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница

Прочети повече...

Историческият факултет обявява кампания за избор на избираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2022 – 2023 г за всички специалности във факултета.

Системата СУСИ ще бъде отворена за кампанията за избор на дисциплини в периода 1 – 15 юни. Студентите трябва да влязат в СУСИ и да

Прочети повече...

Кулинарните традиции като културно-историческо наследство през призмата на етнологията

През август 2021 г. стартира вторият етап от проект „Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места – изобретяване, експлоатиране, популяризане“, ( Кулинарни традиции

Прочети повече...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, Занятията в Исторически факултет през летния семестър на учебната 2021/2022 г. се възстановяват присъствено от 21.02.2022 г. за студентите от ПЪРВИ курс на всички

Прочети повече...
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.