Исторически факултет

Съобщения

Конкурс на МВнР за слоган (мото)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ КОНКУРС ЗА СЛОГАН(МОТО) НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА С ИНИЦИАТИВИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПРЕЗ 2024Г. НА 20-АТА ГОДИШНИНА ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В НАТО

 

Скъпи студенти,

От името на заместник министър-председателя и министър на външните работи на Република България г-жа Мария Габриел имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в конкурса, организиран от Министерството на външните работи за слоган (мото) на Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024 г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО.

2024 година е знакова за организацията на Северноатлантическия договор. През нея Алиансът отбелязва своята 75-а годишнина. Тя е знакова и за България, защото страната ни, заедно с нашите съюзници от шест източноевропейски страни, отбелязва 20-ата годишнина от присъединяването си към НАТО.

Правителството на Република България прие Национална програма с инициативи за отбелязване през 2024 г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО. С планираните инициативи не само ще бъде отбелязана годишнината от членството ни в Алианса, но и ще се припомни, че България вече е утвърден и надежден съюзник в НАТО, както и причините, поради които сме се присъединили към най-големия и най-успешен военно-политически съюз в историята:

• Споделени ценности,

• Равнопоставеност и опазване на демократичните права и свободи,

• Колективна отбрана и общи отговорности.

 

Дейностите и събитията, залегнали в Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024 г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО имат за цел да се повиши разбирането за същността и целите на НАТО и членството на България в Алианса. В по-тесен смисъл да се запълнят натрупаните дефицити по отношение на ключови теми, които засягат обществото ни като цяло – какво означава да си страна-членка на Алианса, какви са позитивите от това за страната ни, какви са нашите отговорности, да се разсеят наративите за негативите от членството в НАТО, както и да се изгради устойчивост срещу външно влияние и информационно манипулиране, дезинформация и фалшиви новини.

Ефективността на подобна широкомащабна програма може да бъде гарантирана само през хомогенност на посланията. За тази цел Министерството на външните работи като една от водещите институции в изпълнението на Програмата, организира провеждането на конкурс за слоган (мото), което:

- Да стане ефективен и разпознаваем инструмент на програмата;

- Да вдъхва доверие в автентичността, достоверността и истинността на излъчваните послания;

- Да подпомогне общуването и да обедини усилията на участниците в кампанията за постигане на информационните ѝ цели;

- Да гарантира бърза и лесна асоциация с автентични източници на информация;

 

Мотото ще стане неразделна част от брандирането на Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024 г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО и ще бъде използвано включително като таг и хаштаг за публикации в социалните мрежи.

Поканата, която отправяме към Вас е да се включите в предизвикателството да предложите най-оригинално и най-отговарящо на целите на Програмата мото, което е и новаторско, разпознаваемо и асоциативно, и отразява идеята, че за България:

- Членството в НАТО гарантира сигурността, от която се нуждаем, за да продължим да растем и просперираме;

- НАТО е семейство на споделени ценности за 1 милиард души от 31 страни и множество партньори в глобалния свят, към което принадлежим вече 20 години;

- Демократичните ценности и свободата са това, което ни свързва и ни прави един общ съюз, и за запазването на които носим отговорност;

 

Конкурсът е открит. В него може да вземе участие всеки студент, който се обучава в цивилна или военна специалност във висше учебно заведение в България. Всеки участник може да представи до три предложения за слоган (мото) на български и в подходящ превод на английски език. Предложенията трябва да са придружени и с кратко описание и обосновка на български език на идеята за предложения слоган (мото) в шрифт „Times New Roman“, размер 12, в Word формат (до 1800 знака);

Можете да изпращате предложенията си за слоган (мото) на Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024 г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО в Word или PDF формат по имейл на info@mfa.bg със заглавие в Относно „За участие в конкурс на МВнР за слоган (мото), като в имейла предоставите пълните имена на автора, адрес, телефон и e-mail за обратна връзка, и приложите своето предложение за слоган (мото) с краткото описание и обосновка на български език на идеята за него в шрифт „Times New Roman“, размер 12, в Word формат (до 1800 знака) и попълнена, подписана и сканирана Декларация за съгласие за обработване на лични данни (приложена към тази покана). Предложения, които не съдържат горните компоненти, няма да бъдат разглеждани.

Крайният срок за подаване на предложенията е 17:00 часа на 23.02. 2024 г.

Вашите предложения за слоган (мото) ще бъдат разгледани и оценени от жури, и класирани чрез гласуване. При вземането на решение членовете на журито ще се ръководят от следните критерии:

 • Съобразяване с идеите и целите, заложени в Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО;
 • Ясна концепция;
 • Яснота и недвусмисленост на посланието;
 • Оригинална идея и креативност;

 

Министерството на външните работи ще обяви класирането на проектите на официалния си сайт - https://www.mfa.bg. За класираните на I-во, II-ро и III-то място проекти, авторите ще получат и лично информация на предоставените и-мейл и телефони.

Победителят в конкурса и класираните на II-ро и III-то място ще бъдат отличени лично от заместник министър-председателя и министър на външните работи г-жа Мария Габриел и ще получат възможност за стаж в избрана от тях дирекция в МВнР.

Информация

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар