катедри

Основно структурно звено в Историческия факултет към СУ е катедрата. При нас те са седем на брой, като всяка от тях има своето развитие и е обособена през различен етап от историята на факултета. Всяка катедра притежава собствено административно лице, както и известна степен на автономия.

Всеки преподавател във факултета, в зависимост от изследователското му поле, става член на дадена катедра.

Различните бакалавърски, магистърски и докторантски програми, предлагани от факултета, се ръководят от катедрите. Някои програми са междуфакултетни, а други – междуинституционални.