катедри

Основно структурно звено в Историческия факултет към СУ е катедрата. При нас те са седем на брой, като всяка от тях има своето собствено развитие и е обособена през различен етап от историята на факултета. Като подзвено на факултета, всяка катедра притежава собствено административно лице, както и известна степен на автономия.

Всеки преподавател във факултета, в зависимост от изследователското му поле, става част от дадена катедра.

Към катедрите също така принадлежат различните бакалавърски, магистърски и докторантски програми, предлагани от факултета. Някои от тях са междуфакултетни, а други – междуинституционални.