Исторически факултет

Придобиване на ОНС “Доктор”

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2 История и археология – Археология – Методи в археологията

На 15 май 2024 г. от 15:00 часа в ауд. 41А ще се проведе публична защита на дисертацията на Ангелина Любомирова Пировска на тема: „Техника

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2 История и археология – Докторска програма „История на България – История на Българското възраждане“

На 16 май в 35 ауд. от 13 ч. ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Денис Богомилов Иванов на тема: „Иван Драсов

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2 История и археология – Докторска програма „История на България – История на средновековна България“

На 26 април 2024 г. от 15 часа в зала 1, Ректорат ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Петьо Пламенов Иванов на

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата /Етнология на града/

На 19 април 2024 г. Зала № 2, Северно крило, Ректората ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Кристиана Марианова Бояджиева на тема:

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2. История и Археология /Археология – Методи в археологията

На 23 октомври 2023 г. от 16 часа в ауд. 41А ще се проведе публична защита на дисертацията на Виолета Пламенова Караилиева на тема: „Археометрично

Прочети повече...

Защита на ОНС “доктор” – Професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата /Етнология на прехода/

На 15 септември 2023 г. в ауд. 40 ще се проведе п ублична защита на дисертационния труд на Любомир Георгиев Кюмюрджиев на тема: „Индианските“ организации

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2. История и Археология – Докторска програма „История на България – История на Българското възраждане“

На 24 август 2023 г. в 11 ч. в Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, ще се проведе

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2. История и Археология/ Докторска програма „История на България – Съвременна българска история“

На 30 юни 2023 г. в 35 аудитория от 16 часа ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Габриела Василева Бонева на тема:

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор”, в професионално направление 2.2. История и археология, Докторска програма „История на България – Нова българска история 1878-1944“

На 12 юни 2023 г. от 10:30 часа в Заседателна зала 1, Ректорат ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Мария Сашкова Вълкова

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор”, в професионално направление 2.2. История и археология, ДП Археология, Тракийска археология – Калоян Иванов Петков

На 30 май 2023 г. от 15:00 часа в ауд. 41А, Ректорат ще се проведе публична защита на дисертацията на Калоян Иванов Петков на тема:

Прочети повече...

Придобиване на ОНС доктор в професионално направление 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история – Нова балканска история: Централна Европа и Балканите XVII-XVIII век

На 14 юни 2023 г. от 16:40 в конферентна зала, Ректорат – северно крило ще се проведе п ублична защита на дисертационния труд на Ивета

Прочети повече...

Придобиване на ОНС доктор в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология на облеклото/

На 11 май 2023 г. от 13 часа в аудитория 40 ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Анелия Сашева Овнарска-Милушева на тема:

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор”, в професионално направление 2.2. История и археология – Ваня Младенова Ставрева

На 24 февруари от 18 часа в аудитория 41А на Ректората ще се проведе публична защита на дисертацията на Ваня Младенова Ставрева на тема: „Антропоморфната

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор”, в професионално направление 2.2. История и археология – Николай Димитров Димитров

Ауд. 41А, Ректорат Публична защита на дисертацията на Николай Димитров Димитров на тема: „Религиозен живот в Сердика и Пауталия през римската епоха (сравнителен анализ)”, за

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнопсихология на образователното взаимодействие/

На 19 септември 2022 г. от 16 часа в Заседателна зала № 2, Северно крило, Ректорат се проведе публична защита на дисертационния труд на Калоян

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор”, Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология – Политическа етнология/

На 13 юли 2022 г. в заседателна зала 2 от 14 часа се проведе публична защита на дисертационния труд на Петя Валентинова Димитрова на тема:

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор”, Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология – Жестово поведение в българската култура/

На 29 юни 2022 г. в зала 2 на Ректората се проведе публична защита на дисертацията на Илиана Страхилова Страхилова на тема: „Модели на трайни

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология – Жестово поведение в българската култура/

На 28 юни в зала 2 на Ректората се проведе публична защита на дисертацията на Божидар Ивайлов Първанов на тема: „Характеристика и динамика на пространствата

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор”, в професионално направление 2.2. История и археология, Стара история – Праистория (24 юни 2022 г.)

На 24 юни в аудитория 41 на Ректората се проведе публична защита на дисертацията на Николина Рангелова Николова на тема: „Раннонеолитните ровове в долината на

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България – История на Българското възраждане

На 15 юни  2022 г. в Зала 2 на Ректората се проведе публичната защита на дисертационния труд на Аделина Здравкова Петрова на тема: „Християнските търговци

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България – Съвременна българска история

На 10 юни в зала 2 на Ректората се проведе публичната защита на дисертационния труд на Маргарет Николаева Поппетрова на тема: „Книгоиздаването в социалистическа България:

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България – Съвременна българска история (06 юни 2022 г.)

На 06 юни в зала 1 на Ректората се проведе публична защита на дисертационния труд на Красимира Манолова Тодорова на тема: „Република Македония в българската

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2 История и археология – История на България – Съвременна българска история (10 юни 2022 г.)

На 10 юни 2022 г. в зала 2 на Ректората на Софийски университет “Свети Климент Охридски” се проведе публичната защита на дисертационния труд на Стоян

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в в професионално направление 2.2. История и археология – История на България (История на България – История на средновековна България) (19 януари 2022 г.)

На 19 януари 2022 г. в дистанционна форма се проведе публичната защита на дисертационния труд на Тенчо Николов Попов на тема: „Български средновековни монети като

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история – Съвременна история) (20 януари 2022 г.)

На в 20 януари 2022 г. в Нова конферентна зала, Ректорат, се проведе публична защита на дисертационния труд на Ивана Иванова Николова, на тема “Социалната

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в в професионално направление 2.2 История и археология (Стара история) (24 януари 2022 г.)

На 24 януари 2022 г. в дистанционна форма се проведе публичната защита на дисертационния труд на Зозан Мехмет Тархан на тема „Власт и идеология в

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология – Етнология на прехода/.

На 28 януари 2022 г. в ауд. 40, Южно крило на Ректорат, се проведе публичната защита на дисертационния труд на Васил Владимиров Балтаджиев на тема: „Аспекти

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2. История и Археология/ Археология/ Класическа археология/ (18.02.2022 г.) – Ева Николова Тонкова

На 18 февруари 2022 г. в дистанционна форма се проведе публичната защита на дисертацията на Ева Николова Тонкова на тема: „Керамика с украса в стил

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” професионално направление 2.2. История и археология – История на България (Съвременна българска история) (14 март 2022 г.)

На 14 март в ауд. 35, Южно крило на Ректората се проведе публична защита на дисертационния труд на Ангел Митков Орбецов на тема: „Българо-иранските отношения

Прочети повече...

Придобиване на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България – История на средновековна България (23 март 2022 г.)

На 23 март в дистанционна форма се проведе публична защита на дисертационния труд на Радостин Григоров Григоров на тема: „Цариградската патриаршия и българите (XIV –

Прочети повече...

Защита на ОНС “Доктор” в професионално направление 2.2. История и Археология/ Археология/ Класическа археология/ 21 април 2022 г. – Мартин Емилов Мишев

Публична защита на дисертацията на Мартин Емилов Мишев на тема: „Тракийската конница (V – третата четвърт на ІV в. пр. Хр.)“ “, за присъждане на

Прочети повече...
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар