Деканско ръководство

Декан

Деканското ръководство е представителството на факултета пред университета и пред други институции. Неговият мандат е четиригодишен. След избора на декан се избират и негови заместници, отговарящи за различни дейности. Те образуват деканското ръководство. Деканът има правото да свиква факултетен съвет и осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на членовете на академичната общност и на служителите във факултета. Деканското ръководство решава всички въпроси относно управлението на факултета извън изключителната компетентност на общото събрание и на факултетния съвет.

Заместник-Декан

Научно-изследователска дейност

Заместник-Декан

Учебна дейност