Исторически факултет

Прием

Висшето обучение по История в Историческия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ е с дългогодишни традиции. Факултетът предлага голям избор от различни бакалавърски, магистърски и докторски програми. Неговите възпитаници са високо квалификацирани кадри в областта на историята, археологията и етнологията. Факултативните модули „Учител по история“ и „Предприемачество“ дават още по-голям избор за бъдеща професионална реализация.

Бакалавърски програми

Историческият факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ предлага девет бакалавърски програми. Приемът се извършва чрез ежегодна кандидат-студентска кампания. Кандидатите трябва да притежават поне диплома за завършено средно образование. Завършването на Исторически факултет дава възможност за реализация в различни сфери на обществения, политическия и културния живот.

Балообразуване

 • Специалност История

  Форма на обучение: Редовна, Задочна

  Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)3
  С коефициент 3:

  1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
  2. ДЗИ² по история и цивилизации

                            ИЛИ

  ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

  1. Български език и литература
  2. Английски език
  3. Френски език
  4. Немски език
  5. Испански език
  6. Италиански език
  7. Руски език
   

   

  +

   

   

  История

   

  Забележка:
  1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

  1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

  2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
  3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

 • Специалност Археология

  Форма на обучение: Редовна

  Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)3
  С коефициент 3:

  1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
  2. ДЗИ² по история и цивилизации

                            ИЛИ

  ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

  1. Български език и литература
  2. Английски език
  3. Френски език
  4. Немски език
  5. Испански език
  6. Италиански език
  7. Руски език
   

   

  +

   

   

  История

  * Забележка:
  1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

  1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

  2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
  3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

 • Специалност Етнология и културна антропология
  Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
  С коефициент 3:

  1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
  2. ДЗИ² по история и цивилизации
  3. ДЗИ¹ по български език и литература
  4. ДЗИ¹ по английски език
  5. ДЗИ¹ по френски език
  6. ДЗИ¹ по немски език
  7. ДЗИ¹ по испански език
  8. ДЗИ¹ по италиански език
  9. ДЗИ¹ по руски език
   

   

  +

   

   

  История

  * Забележка:
  1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

  1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

  2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
  3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

 • Специалност История и география
  Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
  С коефициент 3:

  1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
  2. ДЗИ² по история и цивилизации
  3. ДЗИ¹ по география и икономика
  4. ДЗИ² по география и икономика

                           ИЛИ

  ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

  1. Български език и литература
  2. Английски език
  3. Френски език
  4. Немски език
  5. Испански език
  6. Италиански език
  7. Руски език
   

   

   

  +

   

   

  История

  или

  География

  * Забележка:
  1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

  1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

  2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
  3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

 • Специалност Архивистика и документалистика
  Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
  С коефициент 3:

  1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
  2. ДЗИ² по история и цивилизации

                           ИЛИ

  ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

  1. Български език и литература
  2. Английски език
  3. Френски език
  4. Немски език
  5. Испански език
  6. Италиански език
  7. Руски език
   

   

   

  +

   

   

   

  История

  * Забележка:
  1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

  1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

  2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
  3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

 • Специалност История и геополитика на Балканите
  Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
  С коефициент 3:

  1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
  2. ДЗИ² по история и цивилизации
  3. ДЗИ¹ по български език и литература
  4. ДЗИ¹ по английски език
  5. ДЗИ¹ по френски език
  6. ДЗИ¹ по немски език
  7. ДЗИ¹ по испански език
  8. ДЗИ¹ по италиански език
  9. ДЗИ¹ по руски език
   

   

   

  +

   

   

   

  История

  * Забележка:
  1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

  1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

  2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
  3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

 • Специалност История и философия
  Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
  С коефициент 3:

  1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
  2. ДЗИ² по история и цивилизации
  3. ДЗИ¹ по философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)
  4. ДЗИ² по философия

                                   ИЛИ

  ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

  1. Български език и литература
  2. Английски език
  3. Френски език
  4. Немски език
  5. Испански език
  6. Италиански език
  7. Руски език
   

   

   

   

  +

   

   

  История

  Философия

  Обществознание

  Логика и психология

  Етика и право

  Свят и личност

  * Забележка:
  1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

  1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

  2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
  3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

 • Специалност Хебраистика
  Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
  С коефициент 3:

  1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
  2. ДЗИ² по история и цивилизации
  3. ДЗИ¹ по български език и литература
  4. ДЗИ¹ по английски език
  5. ДЗИ¹ по френски език
  6. ДЗИ¹ по немски език
  7. ДЗИ¹ по испански език
  8. ДЗИ¹ по италиански език
  9. ДЗИ¹ по руски език
   

   

   

  +

   

   

   

  История

  * Забележка:
  1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

  1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

  2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
  3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

 • Специалност История и чужд език (английски/френски език)
  Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
  С коефициент 3:

  1. ДЗИ¹ по история и цивилизации

  2. ДЗИ² по история и цивилизации

  3. ДЗИ¹ по български език и литература

   

  +

  С коефициент 1:

  1. ДЗИ¹ по английски език

  2. ДЗИ¹ по френски език

   

  + Общ успех от дипломата за средно образование

  * Забележка:
  1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

  1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

  2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
  3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

Магистърски програми

Историческият факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ предлага осемнадесет магистърски програми, от които две на английски език. Приемът се осъществява чрез ежегодна кампания, като за прием кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър. За магистърските програми към специалност История могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска степен по друга специалност, и като за тях е предвидено допълнително обучение. Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за места, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване със специализирани комисии за отделните магистърски програми. Кандидатите за обучение срещу заплащане се класират по документи

Балообразуване

Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места се формира като сума на оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити). Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех на семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити в дипломата за висше образование.

 

Докторски програми

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика. Срокът за обучение на докторанти в редовна и самостоятелна форма на обучение е три години, а в задочна е четири години. За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен „магистър”.

Процесът на докторантското обучение съчетава в максимална степен изискванията на индивидуалната самостоятелна работа и се планира с учебен план на научната специалност се приема от Академичния съвет след решение на факултетските съвети и се утвърждават от Ректора. Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Допълнителните изпити се определят с помощта на научния ръководител. След полагане на последния изпит се издава удостоверение за резултатите от всички изпити. Докторантът полага изпитите по индивидуалния учебен план пред назначена от ръководителя на приемащото структурно звено комисия в състав от три до пет хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта.

Балообразуване

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”. Зачисляването в докторантура се извършва със заповед на ректора след решение на факултетния съвет при следните условия:

 • след успешно издържани конкурсни изпити за граждани на ЕС за редовна и задочна форма на обучение;
 • положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка;
 • чужди граждани се зачисляват в докторантура със заповед на ректора след обсъждане на представените документи в научното звено и след решение на факултетния съвет без полагане на конкурсни изпити.

 

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар