Прием

Висшето обучение по История в Историческия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ е с дългогодишни традиции. Факултетът предлага голям избор от различни бакалавърски, магистърски и докторски програми. Неговите възпитаници са високо квалификацирани кадри в областта на историята, археологията и етнологията. Факултативните модули „Учител по история“ и „Предприемачество“ дават още по-голям избор за бъдеща професионална реализация.

Бакалавърски програми

Историческият факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ предлага девет бакалавърски програми. Приемът се извършва чрез ежегодна кандидат-студентска кампания. Кандидатите трябва да притежават поне диплома за завършено средно образование. Завършването на Исторически факултет дава възможност за реализация в различни сфери на обществения, политическия и културния живот.

Балообразуване

Форма на обучение: Редовна, Задочна

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)3
С коефициент 3:

 1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
 2. ДЗИ² по история и цивилизации

                          ИЛИ

ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Френски език
 4. Немски език
 5. Испански език
 6. Италиански език
 7. Руски език
 

 

+

 

 

История

 

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

Форма на обучение: Редовна

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)3
С коефициент 3:

 1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
 2. ДЗИ² по история и цивилизации

                          ИЛИ

ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Френски език
 4. Немски език
 5. Испански език
 6. Италиански език
 7. Руски език
 

 

+

 

 

История

* Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
С коефициент 3:

 1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
 2. ДЗИ² по история и цивилизации
 3. ДЗИ¹ по български език и литература
 4. ДЗИ¹ по английски език
 5. ДЗИ¹ по френски език
 6. ДЗИ¹ по немски език
 7. ДЗИ¹ по испански език
 8. ДЗИ¹ по италиански език
 9. ДЗИ¹ по руски език
 

 

+

 

 

История

* Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
С коефициент 3:

 1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
 2. ДЗИ² по история и цивилизации
 3. ДЗИ¹ по география и икономика
 4. ДЗИ² по география и икономика

                         ИЛИ

ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Френски език
 4. Немски език
 5. Испански език
 6. Италиански език
 7. Руски език
 

 

 

+

 

 

История

или

География

* Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
С коефициент 3:

 1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
 2. ДЗИ² по история и цивилизации

                         ИЛИ

ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Френски език
 4. Немски език
 5. Испански език
 6. Италиански език
 7. Руски език
 

 

 

+

 

 

 

История

* Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
С коефициент 3:

 1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
 2. ДЗИ² по история и цивилизации
 3. ДЗИ¹ по български език и литература
 4. ДЗИ¹ по английски език
 5. ДЗИ¹ по френски език
 6. ДЗИ¹ по немски език
 7. ДЗИ¹ по испански език
 8. ДЗИ¹ по италиански език
 9. ДЗИ¹ по руски език
 

 

 

+

 

 

 

История

* Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
С коефициент 3:

 1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
 2. ДЗИ² по история и цивилизации
 3. ДЗИ¹ по философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)
 4. ДЗИ² по философия

                                 ИЛИ

ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Френски език
 4. Немски език
 5. Испански език
 6. Италиански език
 7. Руски език
 

 

 

 

+

 

 

История

Философия

Обществознание

Логика и психология

Етика и право

Свят и личност

* Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
С коефициент 3:

 1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
 2. ДЗИ² по история и цивилизации
 3. ДЗИ¹ по български език и литература
 4. ДЗИ¹ по английски език
 5. ДЗИ¹ по френски език
 6. ДЗИ¹ по немски език
 7. ДЗИ¹ по испански език
 8. ДЗИ¹ по италиански език
 9. ДЗИ¹ по руски език
 

 

 

+

 

 

 

История

* Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по история и цивилизации

2. ДЗИ² по история и цивилизации

3. ДЗИ¹ по български език и литература

 

+

С коефициент 1:

1. ДЗИ¹ по английски език

2. ДЗИ¹ по френски език

 

+ Общ успех от дипломата за средно образование

* Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

Магистърски програми

Историческият факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ предлага осемнадесет магистърски програми, от които две на английски език. Приемът се осъществява чрез ежегодна кампания, като за прием кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър. За магистърските програми към специалност История могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска степен по друга специалност, и като за тях е предвидено допълнително обучение. Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за места, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване със специализирани комисии за отделните магистърски програми. Кандидатите за обучение срещу заплащане се класират по документи

Балообразуване

Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места се формира като сума на оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити). Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех на семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити в дипломата за висше образование.

 

Докторски програми

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика. Срокът за обучение на докторанти в редовна и самостоятелна форма на обучение е три години, а в задочна е четири години. За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен „магистър”.

Процесът на докторантското обучение съчетава в максимална степен изискванията на индивидуалната самостоятелна работа и се планира с учебен план на научната специалност се приема от Академичния съвет след решение на факултетските съвети и се утвърждават от Ректора. Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Допълнителните изпити се определят с помощта на научния ръководител. След полагане на последния изпит се издава удостоверение за резултатите от всички изпити. Докторантът полага изпитите по индивидуалния учебен план пред назначена от ръководителя на приемащото структурно звено комисия в състав от три до пет хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта.

Балообразуване

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”. Зачисляването в докторантура се извършва със заповед на ректора след решение на факултетния съвет при следните условия:

 • след успешно издържани конкурсни изпити за граждани на ЕС за редовна и задочна форма на обучение;
 • положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка;
 • чужди граждани се зачисляват в докторантура със заповед на ректора след обсъждане на представените документи в научното звено и след решение на факултетния съвет без полагане на конкурсни изпити.