Исторически факултет

Връчване на дипломите на Випуск 2023 г.

В Аулата в Ректората на Софийския университет се състоя тържествена церемония, на която 120 бакалаври и магистри от Историческия факултет получиха дипломите си за завършено висше образование. Над 50 от абсолвентите завършват с отличен успех, а пълните отличници са 15.

Празникът бе открит от декана на Историческия факултет проф. д-р Мира Маркова, която заяви, че в днешния тържествен ден се изкушава да напомни за историята и нейната фундаменталност. Защото неслучайно историята бе в основата на модерното университетско образование у нас – като основа на първия факултет на Софийския университет – Историко-филологическия, неслучайно основателите, нашите учители, са поставили историята сред първите места.

Познанието на историята и прецизното боравене с фактите открива пред вас нови хоризонти, отговаря на всички въпроси за общественото развитие, и посочва решения“, каза проф. Маркова в обръщението си към абсолвентите и им пожела да изпитат удовлетвореност от това, че са станали част от общността на първия български факултет. „Вярвам в смисъла на университета като общност от съмишленици“, посочи още деканът на Историческия факултет.

Проф. Маркова поздрави най-младите си колеги за това, че успешно са преминали през изпитанието да завършат този факултет. Изпитание, което са поставили най-напред пред самите себе си. „Доказахте – най-напред на себе си, че няма невъзнаградени усилилия. Всичко си струва. И вие го направихте. Успяхте да преминете през съмненията, които имахте, и те ви направиха любопитни и търсещи“, добави още проф. Маркова. Тя изрази увереността си, че всички абсолвенти са подготвени и ще имат добра реализация и им пожела да имат работа, която обичат. Проф. Маркова призова завършващите никога да не губят надежда и с вяра да прегърнат живота.

Деканът на Историческия факултет припомни, че денят на светите равноапостоли Константин и Елена, е празник на факултета. Проф. Маркова се обърна с благодарност към своите колеги за полаганите усилия. „Историческият факултет стои високо благодарение на индивидуалните постижения на всеки един от вас. Благодаря ви, че за пореден път сте тук заедно, за да изпратим по техния път и да подкрепим новите историци, етнолози, археолози, хебраисти, специалисти по история и геополитика на Балканите, новите учители по история и цивилизации. Благодаря ви за вашата критичност и вашата съпричастност“, допълни деканът.

Проф. Маркова в заключение цитира мъдростта на седемгодишен човек, мъдростта, която може да притежава само едно дете: „Пожелавам ви да ви се случва много добро и никакво зло. На добър час!“

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Първан Първанов също отправи поздрав към присъстващите в Аулата и честити празника от свое име и от името на ректора проф. д-р Георги Вълчев. Той изрази надеждата си в ден като днешния абсолвентите да могат да осмислят колко усилия са вложили, за да стигнат до тук, колко усилия са вложили техните преподаватели и родители.

В словото си доц. Първанов припомни, че присъстващите абсолвенти са се дипломирали в годината, в която Софийският университет, а и Историческият факултет навършиха своята 135-годишнина. „През тези 135 години историята на нашата страна под една или друга форма се преплита с историята на университета“, каза още доц. Първанов и допълни, че всички, когато чуят „Университетът“, знаят, че става дума за Софийския университет. Той обърна внимание на значимостта на университета, както и на завършващите абсолвенти като негови възпитаници, както и на отговорностите им като възпитаници на Историческия факултет.

Той изрази надеждата си освен добри професионалисти завършващите да бъдат и активни граждани и да бъдат достойни европейци и да не оставят никой да манипулира тяхното мнение.

Обръщайки се към абсолвентите, доц. Първанов ги призова да запазят изградените през студентските години приятелства. Той обърна внимание и на това, че дипломите, които ще получат, ще им отворят много врати. Защото плеяда техни предшественици, преподаватели, са направили така, че да издигнат на изключително високо ниво образа на Историческия факултет на Софийския университет. „Ваше задължение е това нещо да го утвърдите и да го запазите“, призова още доц. Първанов и пожела на всички много здраве и много усмивки, късмет и попътен вятър.

Заместник-ректорът обяви випуск 2023 г. на Историческия факултет на Софийския университет за завършил.

Отличниците Ангел Дамянов от специалност „История“ и Антон Атанасов от специалност „История и геополитика на Балканите“ поднесоха приветствие от името на абсолвентите. Антон Атанасов изрази вълнението си, че слага край на обучението си в Историческия факултет на Софийския университет от трибуната, на която преди пет години е получил студентската си книжка от вицепрезидента на Република България и посочи, че да него е привилегия и отговорност да се обърне към присъстващите в Аулата в деня, в който ще получат дипломите си.

В словото си Антон Атанасов акцентира върху лошите и добрите примери, които виждат младите хора и посочи, че сме в дълг към тези, които постигат своите успехи с много труд и много лишения. Той обърна внимание на примера, който техните преподаватели са им давали през годините и им благодари от името на всички завършващи. „Благодаря ви, че ни научихте, че всеки успех е възможен само и единствено, ако се трудим. Благодаря ви, че се държахте с нас като с равни“, каза още Антон Атанасов.

Отличникът на випуска пожела здраве, смисъл и удовлетворение, незабрава на думите и делата. „За да може да изпълним завета на покойния проф. Попнеделев, който ни остави при откриването на 12-та Национална олимпиада по история и цивилизация през 2019 г. в Копривщица – Живеем в свят, в който хуманитарните науки не са на почит. Днес на пиедестал са издигнати отвертката, формулите и интеграла. Но за да разберем живота, ни трябва душа. Тази душа, мисля, всички ние я открихме в историята. На добър час“, каза накрая Антон Атанасов.

Празничният ден продължи с връчване на дипломите.

 

 

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар