Завърши випуск 2022 г. на Историческия факултет

105 бакалаври и магистри от випуск 2022 г. на Историческия факултет получиха дипломите си за завършено висше образование на тържествена церемония в Аулата в Ректората на Софийския университет. 63 са отличниците, а пълните отличници са 9.

Тържеството бе открито от декана на Историческия факултет проф. Мира Маркова, която припомни на завършващите първия ден, в който са прекрачили прага на Университета и пак са били в същата зала. „Възможно е и да съм ви посрещнала с подобни слова. Едно е сигурно днес, вие успяхте да победите най-напред себе си. Да покажете най-напред на себе си, че няма невъзможни неща, че съмненията, които имахте, ви направиха любопитни и търсещи. Това, което се случи, е огромно постижение и всъщност вие заставате пред следващата врата, която да отворите. Вълнението сигурно е огромно“, каза проф. Маркова на най-младите си колеги.

Тя отбеляза още, че в нашето съвремие историята - нашата муза, съдба и учителка, отново ни поставя на изпитание. „Ставаме свидетели на задкулисия, политически пазарлъци и нечестни игри. Вярвам, че срещу всичко това вие ще се изправите със силата на младостта си, с умението да носите отговорности и с вярата в демокрацията“, каза проф. Маркова в обръщението си към дипломантите.

Тя изрази увереността си, че те ще имат успешен професионален път. „Вие научихте много - факти, събития, процеси. Много неща вероятно останаха извън вашия интерес по една или друга причина. Онова, което ми се иска да запазите от Историческия факултет, е усещането за свобода. Ние всички сме възпитаници на най-първия факултет и имаме самочувствието, защото сме стъпили върху раменете на титани. Това са нашите учители, нашите предшественици, на които отдаваме почит и уважение“, каза още деканът на Историческия факултет.

В словото си проф. Маркова отбеляза още, че за фундаменталността на историята отдавна е казано почти всичко и това е безспорно. Нищо не може да се получи на този свят без поне докосването до магията на историческата наука. Но историята на света не е само история на преврати и революции, макар те да са особено значими. По думите й историята се състои от хиляди човешки съдби, които в различните епохи са търсели свободата. Историята се състои също от нереализирани мечти и спящи в прегръдките ни малки деца, от срещи и раздели, от залези и изгреви. От любов, от сълзи и усмивки. Историята е сбор от неизброими всекидневни моменти. „Има и моменти като днешния, който е специален, запазете го, скрийте го някъде дълбоко и при нужда го извиквайте в спомените си. Така ще си спомните, че сте част от общност – общността на възпитаниците на Историческия факултет!“, каза още деканът и благодари на колегите си за положените усилия, взискателност и прецизност.

Проф. Маркова подчерта, че кредото на факултета е „Толерантност, емпатия и свобода“. Тя заяви, че ако трябва с една дума да определи Историческия факултет днес, тя би била многоцветие!

Обръщайки се към студентите от всички специалности на факултета, тя заяви: „Вие го направихте! Вие успяхте! На добър час! На многая и благая лета!“.

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Анета Антонова поздрави абсолвентите от името на ректорското ръководство и отбеляза, че това е преходен момент в живота им – краят на пътя на обучението им и началото на същинското им професионално развитие. Тя изтъкна, че им предстои да надградят натрупаните знания с опита на практиката и изрази убедеността си, че ще постигнат значителни успехи в това начинание. По думите й няма съмнение, че са получили отлична подготовка в Историческия факултет и отбеляза, че е наясно колко големи са усилията на техните преподаватели, за да се случи това.

Доц. Антонова посочи, че те са тези, които следва да възпитават в следващите поколения патриотизъм, да им дават достатъчно основания да се гордеят, че са българи, да помнят героизма на предшествениците ни. Призова ги да се придържат към чест, искреност, трудолюбие и да преследват щастието в личен и професионален план. С тези думи доц. Анета Антонова обяви випуск 2022 г. на Историческия факултет за завършил.

От името на завършващите поздрав поднесоха двете сестри и отличнички на випуска Иванела Маркова и Йоана Маркова от специалност „Архивистика и документалистика“. Те говориха за завършването на един етап от живота си, на който са посветили четири години. Години, изпълнени не само с учене, но и с непрестанен копнеж за развитие и надграждане. Те отбелязаха, че за тях е било чест да бъдат не само студенти в първия български университет, който сам по себе си е част от българската история, но и в неговия първи факултет – Историческия.

В словото си двете сестри отбелязаха, че са се научили, че с много труд всичко е постижимо и че ако не познаваме миналото си, няма как да имаме бъдеще. И най-важното – че да познаваме това минало и за да достигне то до следващите поколения, трябва да го съхраняваме, опазваме и да го предаваме.

Отличниците на випуска говориха и за своята специалност, която ги е научила да не са безразлични, както и как и къде да търсят, за да открият, как да запазят и съхраняват, за да предадат нататък.

Двете сестри обърнаха специално внимание и на своите преподаватели. Те припомниха съвета на проф. Тодор Попнеделев, който на първата им среща ги посъветвал да изстискват преподавателите си като лимони, за да вземат всичкото знание, което те могат да им дадат, за да бъдат успешни в своята реализация. „Искаме да изкажем своята огромна благодарност към цялото ръководство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, към всички преподаватели в Историческия факултет и на целия отделСтуденти“, които в продължение на четири години неуморно отговаряха на всички наши въпроси и ни дадоха всичко необходимо, за да станем успешни в бъдещата си професия“, казаха още отличничките на випуска.

В словото си те подчертаха, че днешният ден не е край, а начало. Абсолвентите не затварят книгата, а просто отгръщат следващата страница – една празна страница, в която всеки от тях ще напише своя красива, вълнуваща и различна история.

Празничният ден продължи с връчване на дипломите.

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти

Календар

Календар