Късножелязха епоха, Археометрия

д-р Велислав Бонев

Изследовател R2

Адрес:
гр. София, п.к. 1164
кв. Лозенец, ул. „Галичица“ № 35
Център по археометрия с лаборатория по консервация и реставрация (ЦАЛКР) към СУ “Св. Климент Охридски”
 • Биографични данни

  1992 – 1997г. – Търговско – банкова гимназия, София

  1999 – 2004г. – СУ “Св. Климент Охридски”, София – бакалавър специалност Археология

  2004 – 2006г. – СУ “Св. Климент Охридски”, София – магистър специалност Археометрия. Тема на работата: „Археометалургично изследване на група метални изделия, изработени от медна сплав от Желязната епоха от територията на Северозападна Тракия”

  2007 – 2011 – СУ “Св. Климент Охридски”, София  – докторант, редовно обучение към катедра Археология. Тема на дисертацията: Археометрично изследване на метални изделия от медни сплави от Тракия (І хил.пр.Хр).

  2011 – защитен докторат СУ “Св. Климент Охридски”

  2014 –  специалист към Исторически факултет при СУ “Св. Климент Охридски”

  2017 – изследовател второ ниво (R2) към Исторически факултет при СУ “Св. Климент Охридски”, катедра Археология; ръководител Център по археометрия с лаборатория по консервация и реставрация (ЦАЛКР) към СУ “Св. Климент Охридски”

 • Избрани публикации
  1. Маджаров, М., Д. Танчева, З. Косева, В. Бонев Археологически разкопки на тракийското светилище при с. Кръстевич, община Хисаря. В: Археологически открития и разкопки през 2006 г., София, 2007, 161 – 164.
  2. Стоянов, Т., Ников, К., Николаева, М., Стоянова, Д., Бонев, В., Маджаров, К. Проучвания на тракийския град в ИАР “Сборяново” през 2008г. В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, 228-234.
  3. Стоянов, Т., Михайлова, Ж., Ников, К., Николаева, М., Стоянова, Д., Бонев, В., Маджаров, К. Проучвания на тракийския град в ИАР “Сборяново”. В: Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 209-212.
  4. Bonev, V., Iliev, I., Kuleff, I., Stoyanov, T. Chemical composition of fibulae from Iron age in Northwest Bulgaria. Archaeologia Bulgarica, XIV, 2, 2010, 11-22.
  5. Бонев, В., Кулев, И., Златева – Рангелова, Б. Археометалургично изследване на инструменти от Североизточна България. В: Сборник есенни четения Сборяново, т. 7, Варна, 2011, 108 – 135.
  6. Стоянов, Т., Николаева, М., Ников, К., Стоянова, Д., Михайлова, Ж., Бонев, В., Маджаров, К., Василева, Т., Узунов, Х. Проучвания на тракийския град в ИАР “Сборяново” през 2011г. В: Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, 2012, 174-176.
  7. Bonev, V., Zlateva, B., Iliev, I., Kuleff, I. Punches, moulds and matrixes from North-eastern Bulgaria: Аn Аrcheometallurgical В: (К. Rabadjiev, H. Popov, M. Damyanov, V. Kacarova-Popova, ed.) Сборник в памет на Академик Д. П. Димитров, София, 2013, 333-348.
  8. Стоянов, Т., Михайлова, Ж., Ников, К., Николаева, М., Стоянова, Д., Бонев, В., Маджаров, К., Василева, Т., Узунов, Х. Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново”. В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 149-153.
  9. Бонев, В., Кулев, И., Златева – Рангелова, Б. Археометричен анализ на фибули от фонда на ИМ – Шумен. В: Сборник есенни четения Сборяново, т. 8/9, Велико Търново, 2013, 271 – 287.
  10. Стоянов, Т., Михайлова, Ж., Ников, К., Николаева, М., Стоянова, Д., Бонев, В., Маджаров, К., Василева, Т., Узунов, Х. Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново”. В: Археологически открития и разкопки през 2013 г., София, 2014, 164-168.
  11. Bonev, V., Zlateva, B., Iliev, I., Kuleff, I. Chemical composition of fibulae from the Iron Age in Thrace (Bulgaria). In: Der Anshnitt: Archaeometallurgy in Europe III (Proceedings of the 3rd International Conference Deutsches Bergbau-Museum Bochum), Beiheft 26, Bochum, 2015, 115 – 123.
  12. Стоянов, Т., Михайлова, Ж., Ников, К., Николаева, М., Стоянова, Д., Бонев, В., Маджаров, К., Василева, Т., Узунов, Х. Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново”. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 224-228.
  13. Стоянов, Т., Николаева, М., Ников, К., Стоянова, Д., Михайлова, Ж., Бонев, В., Маджаров, К., Василева, Т., Узунов, Х. Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново” през 2015 г. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 262-266.
  14. Василева, Е., Меламед, К., Бонев, В. Спасително археологическо проучване на обект № 8 по трасето на “Междусистемна газова връзка България – Сърбия”. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 759-763.
  15. Стоянов, Т., Николаева, М., Ников, К., Стоянова, Д., Михайлова, Ж., Бонев, В., Маджаров, К., Василева, Т., Узунов, Х. Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново” през 2015 г. В: Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 159-163.
  16. Василева, Е., Бонев, В., Маджаров, К., Гатев, Й. Археологическо проучване на нос Чиракман, община Каварна. В: Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 591-594.
  17. Стоянов, Т., Николаева, М., Ников, К., Стоянова, Д., Михайлова, Ж., Бонев, В., Маджаров, К., Василева, Т., Узунов, Х. Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново” през 2017 г. В: Археологически открития и разкопки през 2018 г., София, 2017, 102-106.
  18. Василева, Е., Бонев, В., Маджаров К. Археологическо проучване на нос Чиракман, община Каварна. В: Археологически открития и разкопки през 2017 г., София, 2018, 518-522.
  19. Гребска- Кулов, М., И. Вайсов, Г. Иванов, К. Чукалев, И. Кулов, В. Славчев, С. Торбатов, М. Класнаков, Л. Лещаков, Е. Василева, А. Стоицов, В. Бонев, Р. Миков и др. Праисторическо селище при с. Дамяница, Благоевградска област (Обект № 16, АМ “Струма” ЛОТ 3.3). В: Българска Археология 2017, Каталог към изложба,София, 2018, 10-12.
  20. Бонев, В., Златева – Рангелова, Б. Археометрично изследване на метални находки от фондовете на музеите в гр. Исперих, Попово и Разград. Studia Archeologica 6 (in press).
  21. Бонев, В. Археометричен анализ на група находки от фонда на РИМ Шумен. Сборник с доклади от Национална научна конференция „Тракия и околният свят”, 9-10 май 2019 г. (in press).
  22. Василева, Е., В. Бонев, Г. Райкова Ранносредновековно селище в землището на с. Белокопитово, община Шумен. ПлискаПреслав т.8 (in press).
 • Участие в научни конференции

  2007г. 2nd  International Conference Archaeometallurgy in Europe,Aquileia, Italy.

   • Bonev,   “A chemical reseadrch on the production technology of fubulae from the Early Iron Age in Northwest Bulgaria” – доклад

  2008г. 1st  Balkan Symposium on Archaeometry, Ohrid, Republic of Macedonia.

    • Bonev, V, I. Iliev, I. Kuleff “Archaeometallurgical study of stamps, moulds and matrixes from the North-eastern parts of Bulgaria” – постер

  2009г. 5th  Black Sea basin conference on analitical chemestry,  Fatsa-Ordu, Turkey.

    • Bonev,, B. Zlateva, I. Iliev. I. Kuleff “ Elemental Analysis of stamps, moulds and matrixes from NE Bulgaria” – постер

  2010г.

    • 38th International Symposium on Archaeometry, Tampa, Florida, USA.
     • Bonev, V., B. Zlateva-Rangelova, I. Kuleff “Chemical composition of bronze fibulae from ancient Thrace (Bulgaria)” – постер
     • Zlateva-Rangelova, B., V. Bonev, I. Iliev, I. Kuleff “Chemical composition of stamps, moulds and matrixes from NE Bulgaria” – постер
    • 2nd Balkan Symposium on Archaeometry, Istanbul, Turke
     • Bonev, V., Zlateva-Rangelova, I. Kuleff “An archaeometrical study on metal finds from the fund os Shumen History museum” – доклад

  2011г.

  • 3rd International Conference Archaeometallurgy in Europe, Bochum, Germany.
  • Bonev, V., Zlateva, I. Kuleff „ Chemical composition of fibulae from the Iron Age in Thrace (Bulgaria)” доклад

  2012 г.

  • 39th International Symposium on Archaeometry: : “50 years of ISA”, Leuven, Belgium
  • Lesigyarski, D., B. Zlateva-Rangelova, V. Ljubomirova, V. Bonev “ICP-AES/ICP-MS Analysis of Bronze Objects Found in Ancient Necropolis from Apollonia Pontika, South-Eastern Bulgaria” – постер

  2013 г.

  • 3 rd Balkan early metallurgy Symposium, Sozopol, Bulgaria

  2014 г.

  • 4 th Balkan Symposium on Archaeometry, Nessebar, Bulgaria

  2015 г.

  • Аналитични методи в областта на Културното наследство, Семинар, 14 декември, 2015 г.; Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН
  • Археометрично изследване на фибули от Желязната епоха с XRF и ICP–AES – доклад
  1.  2016 г.
  • 41st International Symposium on Archaeometry (ISA2016) Kalamata, Greece
   15-20 May, 2016
  • Bonev, V., B. Zlateva “An archeometrical research on copper alloy made metal objects from Razgrad museum fund, Bulgaria” – постер

   

     2017 г.

  • 10thInternational Conference on Instrumental Methods of Analysis (Modern Trends and Applications) – IMA 2017 – 17-21 September 2017, Heraklion, Greece
  • Bonev, V., B. Zlateva “Chemical composition of fibulae, found in ancient cities” – постер

   2018 г.

  • Международен симпозиум „Between the Aegean and the Danube: Thracians, Greeks, and Celts in the Balkans during the Classical and Hellenistic periods” – 19-23 септември, София
  • Bonev, V., B. Zlateva “Chemical composition of fibulae, found in ancient Emporion Pistiros” – постер

  2019 г.

  • Конференция в чест на 65-тата годишнина на проф. д-р Тотко Стоянов – СУ „Св. Климент Охридски“, 4-6 април, София
  • Бонев, В., Б. Златева “Археометричен анализ на група метални изделия от ИАР Сборяново” – доклад
  • Национална научна конференция с международно участие „Тракия и околният свят”, 25-26 април, Шумен
  • Бонев, В. „Археометричен анализ на група находки от фонда на РИМ Шумен” – доклад

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури