Исторически факултет

Съвременна балканска история
Щ

Изследовател R4

Иван Илчев Димитров е български историк, професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и негов ректор в два последователни мандата в периода 2007 – 2015 г., член-кореспондент на Българската академия на науките от 2012 г.
Приемно време:

вторник 14.00-16.00 в каб. 32

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/ 343

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Съвременна балканска история, Източен въпрос, етнически малцинства, външнополитическата пропаганда на Балканите
 • Биографични данни
  • Средно образование в 114 гимназия с преподаване на английски език в София
  • Завършил специалност история (профил нова и най-нова обща история) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
  • 1978 Асистент в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
  • 1981 Кандидат на историческите науки, „България в балканската английска политика (1913 – 1918)“
  • 1984-1986 Гост-професор в Държавния университет на щата Охайо, Колумбус САЩ и Мерилендския държавен университет, САЩ
  • 1987 Доцент по нова и най-нова история на Балканските народи
  • 1990-1991 Гост-професор в Центъра Уудроу Уилсън, Вашингтон, САЩ;
  • 1999-2000 Гост-професор в Университета на Чиба, Япония
  • 1993 Доктор на историческите науки, „Родината ми – права или не! Външнополитическа пропаганда на балканските народи“
  • 1995 Професор по нова и най-нова история на балканските народи
 • Научни проекти
  • Иван Илчев, Университетски хуманитарен комплекс „Алма Матер”, Ръководител
  • Иван Илчев, ClioHres, Член,
  • Иван Илчев, ClioNet, Член,
 • Съставителство, редакторство, бележки
  • Глени М. Балканите 1804-1999. Рива, С., 2004 /истор. редакция, бележки/.
  • Балканският комитет във Великобритания /1903-1946/. С., 2003.
  • Източният въпрос, 1774-1923. /заедно с Борислав Гаврилов/. С., 1995, Университетско издателство.
  • В.Радославов. Дневни бележки, 1914-1916. С., 1993. Университетско издателство.
  • The Ethnic Situation in Bulgaria 1992. Sofia, Club 90 Publishers, 1993.
  • Кризата в историческото развитие. С., 1992
  • Ноел и Чарлс Бъкстон. Мисия на Балканите. С., 1987 /съставителство, предговор и коментар/
  • Н.П. Игнатиев. Записки /1875-1878/. С., 1986, с.848 /съставителство и бележки/
  • Джорджина М.Макензи, Аделина П.Ърби. Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция. С., 1983, с.148 /съставителство и бележки/
 • Избрани публикации

  Монография

  • Иван Илчев, Розата на Балканите. Кратка история на България за любопитни читатели, ИК “Колибри”, София

  Глава от монография

  • Георги Бакалов, Христо Матанов, Пламен Митев, Иван Илчев, Румяна Маринова-Христиди, Болгарын түүх, Улан Батор, Ref

  Книги

  • Valery Kolev, Ivan Ilchev, Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Tzveta Tododrova, Sofia University St. Kliment Ohridski: The First 130 Years. Sofia University Press. Sofia, 2018. ISBN 978-954-07-4489-6, ISBN:978-954-07-4489-6, St. Kliment Ohridsli University Press, Sofia
  • Ivan Ilchev, The Balkans in World War I – World War I 1914-1918. 40th International Congress of Military History 31 August-5 September 2014. Varna, Bulgaria, Sofia
  • Ivan Ilchev, Georgi Bakalov, Christo Matanov, Plamen Mitev, Rumiana Marinova-Hristidi, Iσtopia thσ Boyλγapiασ, Eπικεητρο
  • Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, Tzveta Todorova, University of Sofia St Kliment Ohridski the first 120 Years, 2nd Edition. 978-954-07-2573-4 , Университетско издателство “Св. Климент Охридски”
  • Iskra Baeva, Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Evgenia Kalinova, University of Sofia St. Kliment Ohridski. The First 125 Years. ISBN 978-954-07-3540-5 , St. Kliment Ohridski University Press, Sofia
  • Ivan Ilchev, Exei δίkio η πatρίδa μou. Epikentro, Thessaloniki
  • Иван Илчев, Популизмите, Рива
  • Valery Kolev, Ivan Ilchev, Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, Tzveta Tododrova, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”. The first 120 Years. Ed. by Ivan Ilchev. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2008. 249 с. (Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Първите 120 години.) (съавт.: И. Илчев, В. Колев, И. Баева, Цв. Тодорова; Е. Калинова – автор на: p. 125-228 – “The University under “Real Socialism” (1944-1989”) ISBN 978-954-07-2573-4 , ISBN:978-954-07-2573-4, УИ Св. Кл. Охридски, София
  • Ив. Илчев, Жиро-Манжен. Легационен секретар, София
  • Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Veselin Yanchev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assembly 1879-2005. , Sofia
  • Ivan Ilchev, Vesselin Yanchev, Valery Kolev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assemply 1879-2005, Sofia
  • Ivan Ilchev, The Rose of the Balkans. A Short History of Bulgaria, София
  • Иван Илчев, Алманах на българските националноосвободителни движения, София
  • Иван Илчев, Бланки Жером-Адолф. Пътуване из България през 1841 година, Колибри, София
  • Иван Илчев, Междено време. Или българинът между две столетия, Колибри, София
  • Иван Илчев, Пламен Митев, Докосвания до Америка, Хемимонт, София
  • Ivan Ilchev, Are dreptate sau nu, e patria mea! Propaganda în politica exrernă a ţărilor balcanice 1821-1923, Bucuresti
  • Ivan Ilchev, La rose des Balkans. Histoire de la Bulgarie des origins à nos jours, Colibri
  • Иван Илчев, Най-значимите българи на ХХ век, София
  • Иван Илчев, По на Запад, най на Запад – Япония. Писма на един гайджин, Колибри
  • Иван Илчев, “Родината ми – права или не! Външнополитическата пропаганда на балканските на балканските народи, 1821-1923 г., София
  • Иван Илчев, Рекламата през Възраждането., Академично издателство “Марин Дринов”, София
  • Ivan Ilchev, The Ethnic Situation in Bulgaria 1992, Club 90 Publishers
  • Иван Илчев, В. Радославов. Дневни бележки, 1914-1916, Университетско издателство, София
  • Иван Илчев, Кризата в историческото развитие, София
  • Иван Илчев, България и Антантата през Първата световна война., София
  • Иван Илчев, Аделина П.Ърби. Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция

  Глава от книга

  • Валери Колев, Евгения Калинова, Иван Илчев, Искра Баева, Цвета Тодорова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Първите 130 години., ISBN:978-954-07-4518-3, УИ Св. Кл. Охридски, София
  • Иван Илчев, П. Енглунд. Битката: красота и печал. Първата световна война в 212 кратки глави, София
  • Иван Илчев, Карнегиевата анкета на Балканите през лятото и есента на 1913 г., Абагар, Велико Търново
  • Иван Илчев, Ноел и Чарлс Бъкстон. Мисия на Балканите
  • Иван Илчев, Н.П. Игнатиев. Записки /1875-1878/

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Иван Илчев, Пленарен доклад – Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? , Сборник от доклади от международна научна конференция 25-26 април 2017 г., 2017, стр.:15-25
  • Ivan Ilchev, Die Carnegie-Mission von 1913: Ausgangslage, Durchführung und international Reaktionen, Bulgaria in the First World War – Europe’s Fraternal War 1914-1918, 2014
  • Ivan Ilchev, Die Carnegie-Mission von 1913: Ausgangslage, Durchführung und internationale Reaktionen, Der „Carnegie Report on the Causes and Conduct of the Balkan Wars 1912/13“. Wirkungs- und Rezeptions-geschichte im Völkerrecht und der Historiographie, редактор/и:Dietmar Müller, Stefan Troebst, 2014
  • Ив. Илчев, Българо-руските отношения през Първата световна война като антична трагедия , Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.и.н. Георги Марков, 2008
  • Иван Илчев, Българо-руските отношения през Първата световна война като антична трагедия, Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.и.н. Георги Марков, 2008
  • Ivan Ilchev, To the Land That Was Never Promised. Bulgarian Emigration to the United States in the Late 19th – Early 20th Century, Immigration and emigration in historical perspective , редактор/и:Ann Katherine Isaacs, 2007
  • Ivan Ilchev, The Balkan Wars in Recent Bulgarian Historiography and Textbooks – Crossroads of European Histories, Multiple Outlooks of Five Key Moments in the History of Europe, издателство:Council of Europe Publishing, 2006
  • Ivan Ilchev, The Great War and the Treaty of Neuilly: Real and Imaginary Legacies in the Public Debate in Bulgaria – Crossroads of European Histories, Multiple Outlooks of Five Key Moments in the History of Europe, издателство:Council of Europe Publishing, 2006
  • Ivan Ilchev, To Call You a Bulgarian is the Greatest Joy for Me, Citizenship in Historical Perspective, издателство:Pisa, 2006
  • Иван Илчев, Чалгата в българската история, Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция, 10-11.11.2004, 2006
  • Иван Илчев, Приложението на “метòдата”. Или да кажем добра дума за охуления компрадор, Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ-първата половина на ХХ век, 2005
  • Иван Илчев, Българче да ТЕ наричам първа радост е за мене, Иронията на историка. В памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков, 2004
  • Иван Илчев, Грижата за телесната горница, Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот, 2004
  • Ivan Ilchev, Die Kunst des unmöglichen. Propaganda und Mutationen des Bulgarienbildes in “Europa” , Öffentlichkeit Ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne, редактор/и:H. Heppner, R. Preshlenova, издателство:Peter Lang, 2003
  • Иван Илчев, Защитата на българската кауза пред света, Балкански щрихи в европейското минало, издателство:УИ “Св. Климент Охридски, 2001, стр.:156-177
  • Тодор Попнеделев, Васил Гюзелев, Иван Илчев, Христо Матанов, Милчо Лалков, Валери Колев, Александър Богориди, Най-значимите личности на България, editor/s:Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, Publisher:Агенция “Прима”, 1999, pages:13-14, ISBN:954-9900-01-0
  • Тодор Попнеделев, Васил Гюзелев, Иван Илчев, Христо Матанов, Милчо Лалков, Валери Колев, Матей Преображенски – Миткалото, Най-значимите личности на България, редактор/и:Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, издателство:Агенция “Прима”, 1999, стр.:212-214, ISBN:954-9900-01-0
  • Ivan Ilchev, The Bulgarian Muslims /with D. Perry/, The Muslims in Europe., издателство:Birmingham, 1997
  • Ivan Ilchev, The Ethnic Relations in Bulgaria and the Structural Changes of Recent Years, The Structural Changes in Eastern Europe after 1989, 1997
  • Ivan Ilchev, How To Win Friends and How To Influence Those Around Us, International Conference On The Balkans. The Carnegie Report and the Balkans Today, 1996
  • Ivan Ilchev, Iakoruda, une ville-frontiere Bulgare sur la corde raide, L’Europe et ses villes-frontieres. Interventions. Editions Complexe, 1996, стр.:109-123
  • Ivan Ilchev, La science historique bulgare au cours des annáes 70 et 80, Histoire et pouvoir en Europe mediane. Sous la direction d’Antoine Marès, 1996, стр.:171-191
  • Ivan Ilchev, The Muslims in Bulgaria, Muslim Communities in the New Europe. Reading, редактор/и:Tim Niblock, Bogdan Szajkowski, 1996, стр.:115-137
  • Иван Илчев, Карнегиевата анкета на Балканите през 1913, Македония. История и политическа съдба, 1996
  • Иван Илчев, Печатът и рекламата или къде рекламираше възрожденският българин , 150 години българска журналистика. Научни студии, статии, съобщения, 1995, стр.:35-59
  • Иван Илчев, Печатът и рекламата или къде рекламираше възрожденският българин, 150 години българска журналистика. Научни студии, статии, съобщения, 1994, стр.:35-59
  • Иван Илчев, Рекламата – възможност за избор, Бизнес сезони, 1993, стр.:7-8
  • Иван Илчев, Стереотипи в българската външна политика до Балканските войни, Кризата в историческото развитие, 1992

  Статия в научно списание

  • Иван Илчев, Слово за Яйцето, Култура, брой:2 (2790), 2015
  • Иван Илчев, Ругателно и похвално слово за Негово Величество Документа , Известия на Държавните архив, брой:100, 2010
  • Иван Илчев, Ако имаше „ако“ в българската историография, Анамнеза, брой:1, 2006, стр.:66-70
   4Ivan Ilchev, Minorities in Bulgaria According to History Textbooks Used in Bulgarian Schools, Südosteuropa Mitteilunge, брой:2, 2003, стр.:66-79, Ref
  • Иван Илчев, Турскосиньо и американско шарено. Прощъпулникът на американската дипломация, Български дломатически преглед, брой:3, 2002, стр.:95-99
  • Иван Ииплчев, Писма на един гайджин, Българска етнология, том:ХХVІ, брой:1, 2001
  • Иван Илчев, Освобождението, ГСУ, Официален отдел, том:3, 2000
  • Иван Илчев, Един народ в движение. Доклади на френския дипломатически консул в България Жюл Шефер /1879 г./, Известия на държавните архиви, том:72, 1999, стр.:179-226
  • Иван Илчев, Един народ в движение. Доклади на френския дипломатически консул в България Жюл Шефер /1879 г./ , Известия на държавните архиви, том:73, 1999, стр.:212-279
  • Иван Илчев, Митът за Сан Стефанска България като “Свещена крава” на българския национализъм, Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.и.н. Георги Марков, брой:1, 1996
  • Ivan Ilchev, My Country – Right or Wrong! The International Propaganda of the Balkan States, 1821-1923, Bulgarian Historical Review, брой:3, 1995, Ref
  • Ivan Ilchev, Organization of the International Propaganda of the Balkan States During First World War, Bulgarian Military Review, 1995
  • Иван Илчев, Как да печелим приятели, Демократически преглед, том:ХХVІІІ, брой:2-3, 1995, стр.:224-230
  • Иван Илчев, Митът за Санстефанска България като “свещена крава” на българския патриотизъм, Знаме, том:ХХІ, брой:17-18, 1995
  • Иван Илчев, Организация на външнополитическата пропаганда на балканските страни през Първата световна война, Български военен преглед, том:III, 1995, стр.:3-25
  • Ivan Ilchev, D. Perry, Bulgarian Ethnic Groups: Politics and Perceptions, RFE/RL Research Report, том:2, брой:12, 1993, стр.:35-40
  • Иван Илчев, Роберт колеж и създаването на българската интелигенция преди Освобождението, Училище, брой:2, 1993, стр.:35-40
  • Ivan Ilchev, The Macedonian Embroglio, Bulgarian Quarterly, том:1, брой:3, 1991, стр.:70-82
  • Ivan Ilchev, The Macedonian Embroglio, Bulgarian Quarterly, том:1, брой:3, 1991, стр.:70-82
  • Иван Илчев, Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в докладите на френското военно аташе в Букурещ, Известия на държавните архиви, том:591, 1990, стр.:459-467
  • Ivan Ilchev, Development of the International Propaganda of the Balkan States, 1821-1923, Etudes Balkaniques, брой:4, 1988
  • Иван Илчев, За контактите между ВМРО и Балканския комитет във Великобритания, Известия на държавните архиви, брой:55, 1988, стр.:95-102
  • Иван Илчев, Карнегиевата анкета на Балканите през есента на 1913 г. Организация, извършване, международен отзвук, Истрически преглед, брой:10, 1988, стр.:57-116
  • Иван Илчев, Политиката на царска Русия в България в годините на Първата световна война според А.Савински, Известия на държавните архиви, брой:56, 1988, стр.:57-116
  • Ivan Ilchev, La propagande des etats balkaniques fase a la conference de la paix a Paris 1918-1920, Etudes Balkaniques, том:2, 1986, стр.:17-30, Ref
  • Иван Илчев, Външнополитическа пропаганда на балканските държави и народи по време на Източната криза 1875-1878, Военноисторически сборник, брой:6, 1986, стр.:158-171
  • Иван Илчев, Документи за българската история в архива на Хуворовия институт за войната, революцията и мира, Векове, брой:1, 1986, стр.:63-66
  • Иван Илчев, Солун и Солунско през Балканските войни /1912-1913 г./. По материали от архива на семейство Хаскел, Военноисторически сборник, брой:6, 1986, стр.:158-171
  • Ivan Ilchev, L’Etat bulgare et l,agence “Havas”. Histoire de leurs relations depuis la Liberation jusqu,a la Premiere Guerre mondiale, Bulgarian Historical Review, брой:4, 1985, стр.:19-32
  • Иван Илчев, Джеймс Дейвид Баучер и българската национална кауза /1912-1920/, Известия на държавните архиви, том:50, 1985, стр.:135-190198531
  • Иван Илчев, Доклад на френски дипломат за положението на българите от Македония след Кресненско-Разложкото въстание 1878-1879 г., Военноисторически сборник, брой:5, 1984, стр.:154-157
  • Иван Илчев, Из историята на българската пропаганда в Швейцария по време на Първата световна война и на Парижката мирна конференция 1919 г. , Военноисторически сборник, брой:1, 1984, стр.:115-133
  • Иван Илчев, Българите , АБВ, брой:20, 1983
  • Ivan Ilchev, Great Britain and Bulgaria,s Entry into the First World war / 1914-1915/, Bulgarian Historical Review, брой:4, 1982, стр.:29-48, Ref
  • Иван Илчев, Английската външна политика и мисията на братя Бъкстон в България през есента на 1914 г., Военноисторически сборник, брой:6, 1981, стр.:33-48
  • Иван Илчев, България в стратегическите планове на Великобритания на Балканите /октомври 1915-септември 1918/., Военноисторически сборник, брой:2, 1981, стр.:30-48
  • Иван Илчев, Българските евреи в националната пропаганда на Европа по време на войните /1912-1918/, Годишник на обществената културно-просветна организация на евреите в НРБ,, 1981, стр.:183-194
  • Иван Илчев, Първият български вестник на английски език в САЩ, Български журналист, брой:10, 1981, стр.:50-51
  • Иван Илчев, Роберт колеж и формирането на българската интелигенция /1863-1878 г./., Исторически преглед, брой:1, 1981, стр.:50-62;

  Учебници и помагала

  • Петър Делев, Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Иван Илчев, Евгения Калинова, Искра Баева, История и цивилизация, 11 клас, Профилирана подготовка. С., Планета-3, 2002. , Планета 3, София
  • Калинова, Евгения, Баева, И., П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Митев, П., Ив. Илчев, Цв. Георгиева, История и цивилизация. Профилирана подготовка за 11 клас. С., Планета-3, 2002. (съавт.: П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, И. Баева) ISBN 954-9926-72-9 ,
  • id=”mainContentPlaceHolder_gridPublications_lbTitle_130″>Петър Делев, Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Иван Илчев, Евгения Калинова, Искра Баева, История на България от древността до наши дни. Учебник за 11 клас. С., Планета-3, 2001. (съавт.: П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, И. Баева) ISBN 954-9926-56-7 , ISBN:954-9926-56-7, Планета 3, София
  • Иван Илчев, История на България за 11 клас на българските училища
  • Борислав Гаврилов, Иван Илчев, Източният въпрос в дипломатически документи, спомени на политически дейци и материали от периодичния печат на епохата., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано

  Друго (научно-популярни и др. под.)

  • Иван Илчев Димитров, За черния къшей хляб – Сега, XXI, 12 /6077/, 2018.01.15
  • Иван Илчев Димитров, За черния къшей хляб 2 – Сега, XXI, 24 /6089/, 2018.01.29
  • Иван Илчев Димитров, Странно ми е как Жан Виденов мина бързо от свръхсамочувствие към безпомощност“ – Сега, XXI, 30 /6095/, 2018.02.05
  • Иван Илчев Димитров, „Горди идат твойте генерали“ – Сега, ХХ, 169 /5935/, 2017.07.24
  • Иван Илчев Димитров, Балканско изложение – Сега ХХ, 294 /6060/, 2017.12.18
  • Иван Илчев Димитров, Договорът от Ньойи сюр Сен – – Сега ХХ, 276 /6042/, 2017.11.27
  • Иван Илчев Димитров, Един век американска намеса в Европа – Сега, XX, 109 /5875
  • Иван Илчев Димитров, Един век американска намеса в Европа – Сега, XX, 109 /5875/, 15.05.2017
  • Иван Илчев Димитров, Един призрак броди из… – Сега ХХ, 288 /6054/, 2017.12.11
  • Иван Илчев Димитров, За Съединението – неюбилейно в неюбилейна година – Сега, ХХ, 207 /5973/, 2017.09.06
  • Иван Илчев Димитров, Историческа чалга и патриотизъм – Сега ХХ, 282 /6048/, 2017.12.04
  • Иван Илчев Димитров, Как България сама си издълба дълбоката яма, в която рипна с възторг – Сега, ХХ, 181 /5947/, 2017.08.07
  • Иван Илчев Димитров, Към произхода на българския политически елит – Сега ХХ, 234 /6000/, 2017.10.09
  • Иван Илчев Димитров, Късно е, чадо, мандалото хлопна – Сега, XX, бр. 71 /5837
  • Иван Илчев Димитров, Невидимите българи – Сега ХХ, 127 /5893/, 2017.06.05
  • Иван Илчев Димитров, Професия ром – Сега, ХХ, 175 /5941/, 2017.07.31
  • Иван Илчев Димитров, Пустъ дъ устани тъс Америка – Сега, ХХ, бр. 77 /5843
  • Иван Илчев Димитров, Пустъ дъ устани тъс Америка – Сега, ХХ, бр. 77 /5843/, 3.04.2017
  • Иван Илчев Димитров, Равнис по Истанбул! – Сега, XX, бр. 65 /5831
  • Иван Илчев Димитров, Сделката на века – Сега, ХХ, 187 /5953/, 2017.08.14
  • Иван Илчев Димитров, Тази страшна дума „бежанец“ – Сега, ХХ, 83 /5849
  • Иван Илчев Димитров, Тази страшна дума „бежанец“ – Сега, ХХ, 83 /5849/, 10.04.2017
  • Иван Илчев Димитров, Софийският университет – път към общество на духа, Наука
 • Административни длъжности
  • Член на НС по обществени науки – 1987-1990
  • Член на ВАК – 1997-2002
  • Член на НС по журналистика – 2000-2004
  • Член на НС по етнография – 2000-2004
  • Декан на Историческия факултет 2003-2007
  • Председател на научния съвет на ИФ – 2003 -2007
  • Член на НС нова и найнова история – 2003 2007
  • Член на НС по библиотекознание и информационни технологии – 2005-2009
  • Член на Обществения съвет на БНТ 2005
  • Ректор на СУ ”Св. Кл. Охридски” 2007–2011; 2011–2015 г.

Учебни дисциплини

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар