Исторически факултет

Средновековна археология
Щ

доц. д-р Чавдар Кирилов

Доцент Чавдар Кирилов е преподавател в катедра Археология в Исторически факултет на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Ръководител и/или съ-ръководител на множество археологически разкопки в България, в т.ч. на късноантичния и средновековния град Дуросторум/Дръстър и на средновизантийското селище Златна ливада в Тракия. По настоящем д-р Кирилов е изследовател на късноантичната и средновековната крепост в дн. гр. Балчик на черноморското крайбрежие.
Електронна поща:
Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
късноантична и византийска археология; археология на миграциите, средновековна България и Балканите, Европа през епохата на Каролингите, европейския град през Ранното средновековие; икономическа история; прилагане на методи от природните науки в археологията; средновековна фортификация
 • Биографични данни
  • 1998 г. – завършва специалност „Археология“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
  • 2006 г. – защитава докторска дисертация към Университета „Йохан Волфганг Гьоте“ във Франкфурт на Майн (Германя)
  • 2006 г. – редовен асистент към катедра „Археология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
  • 2023 г. – доцент към катедра „Археология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
 • Участие в редколегии
  • Чавдар Кирилов, Studien zur Archäologie Europas, Участие в редколегия
 • Проекти
  • Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост “Градището”, с. Мелница, община Елхово, Ръководител,
  • Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-94/19.08.2020 г.
  • Чавдар Кирилов, Недеструктивно археологическо проучване на селище от XV-XIX в. в м. Турско Конуш край с. Конуш, общ. Асеновград и м. Джамията край с. Богданица, общ. Садово, обл. Пловдив, Ръководител,
  • Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост “Градището”, с. Мелница, община Елхово, Ръководител,
  • Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-231/17.07.2019 г.
  • Чавдар Кирилов, Недеструктивно археологическо проучване на селище от XV-XIX в. в м. Турско Конуш край с. Конуш, общ. Асеновград, обл. Пловдив, Ръководител,
  • Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост „Градището“, с. Мелница, общ. Елхово, Ръководител,
  • Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-190/06.07.2018 г.
  • Чавдар Кирилов, Географско-информационна система “Ранното християнство в днешните български земи (по исторически и археологически данни)”, Ръководител,
  • Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост, кв. Хоризонт, гр. Балчик, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-160/07.07.2017 г.
  • Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост гр. Балчик, кв. Хоризонт, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-130/04.07.2016 г.
  • Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост гр. Балчик, кв. Хоризонт, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-142/06.07.2015 г.
  • Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост гр. Балчик, кв. Хоризонт, Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-174/24.07.2014 г.
  • Чавдар Кирилов, Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа: фаза Тракия/УХК “Алма Матер”, ДУНК01-1/22.12.2009, Член, , Номер на договора:ДУНК01-1/22.12.2009
 • Избрани публикации

  Монография

  • Чавдар КириловНепознатите познати. Стъклените гривни в България от късножелязната до османската епоха, ISBN:ISBN 978-954-07-5798-8 (твърда подвързия) / ISBN 978-954-07-5799-5 (PDF), Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано
  • Tschavdar Kirilov, Die Stadt des Frühmittelaters in Ost und West. Archäologische Befunde Mitteleuropas im Vergleich zur östlichen Balkanhalbinsel, Ref, Рецензирано

  Статии в научни списания

  • Чавдар Кирилов, Конструкция вместо реконструкция, или как археологията измисля история. Бележки върху създаването на теорията за българските миграции от и към Тракия през XI-XII в., Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, том:5, 2016, стр.:373-451
  • Чавдар Кирилов, Столичният проблем в ранносредновековна България в общоевропейска перспектива , Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, том:4, 2015, стр.:145-166
  • Chavdar Kirilov, Die Reduktion der ummauerten Stadtfläche und die Frage nach dem Verfall der antiken Stadt, Archaeologia Bulgarica, том:10, брой:2, 2006, стр.:55-104, Ref
  • Чавдар Кирилов, Понятието “град” в западноевропейската литература, Известия на Национален исторически музей (София), том:15, 2005, стр.:146-159
  • Чавдар Кирилов, Редукцията на укрепената градска площ през късната античност. Размисли относно края на “античния град”, Известия на Исторически музей Кюстендил, том:10, 2004, стр.:173-234

  Статии в поредици

  Статии в сборници (на конференция и др.)

  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в Балчик, кв. Хоризонт, Археологически открития и разкопки през 2019 г., том 2, редактор/и:Христо Попов, издателство:Булгед, 2020, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658
  • Чавдар Кирилов, Недеструктивно археологическо проучване на селище от XV-XIX в. в м. Турско Конуш, с. Конуш, общ. Асеновград, Археологически открития и разкопки през 2019 г., том 1, редактор/и:Христо Попов, издателство:Булгед, 2020, стр.:144-148, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658
  • Чавдар Кирилов, Анна Агре, Разкопки на късноантична и средновековна крепост “Градището” край с. Мелница, Археологически открития и разкопки през 2019 г., том 2, редактор/и:Христо Попов, издателство:Булгед, 2020, стр.:1198-1202, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658
  • Чавдар Кирилов, Анна Агре, Късноантична и средновековна крепост “Градището”, с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, Археологически открития и разкопки през 2018 г., редактор/и:Христо Попов, издателство:Булгед, 2019, стр.:526-529, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв “Хоризонт”, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2018 г., редактор/и:Христо Попов и др., 2019, стр.:500-502, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658
  • Чавдар Кирилов, Анна Агре, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост “Градището” край с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, Археологически открития и разкопки през 2017 г., редактор/и:Людмил Вагалински, издателство:Булгед, 2018, стр.:477-480, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2017 г., редактор/и:Людмил Вагалински, Петър Димитров, Елена Василева, издателство:НАИМ БАН, 2018, стр.:522-524
  • Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2016, редактор/и:Людмил Вагалински, гл. ред., 2017, стр.:584-587
  • Chavdar Kirilov, Das Hauptstadtproblem im frühmittelalterlichen Bulgarien in gesamteuropäischer Perspektive, Der Donaulimes in der Spätantike und im Frühmittelalter (Miscellanea Bulgarica 22), редактор/и:A. Schwarcz, P. Soustal, A. Tcholakova, 2016, стр.:279-297
  • Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик., Археологически открития и разкопки през 2015 г., редактор/и:гл. ас. д-р Андрей Аладжов (гл. ред.), 2016, стр.:718-722
  • Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик., Археологически открития и разкопки през 2014 г., редактор/и:доц. д-р Гергана Кабакчиева (главен редактор), гл. ас. д-р Евелина Тодорова, Кръстю Чукалев, гл. ас. д-р Виктория Петрова, гл. ас. д-р Георги Иванов, гл. ас. д-р Марио Иванов, Елена Василева, доц. д-р Георги Нехризов, 2015, стр.:681-684
  • Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Археологически разкопки на обект „Късноантична и средновековна крепост“ в кв. Хоризонт, Балчик, Археологически открития и разкопки през 2013 г., редактор/и:доц. д-р Мария Гюрова (главен редактор), гл. ас. д-р Петър Димитров, Татяна Стефанова, гл. ас. д-р Виктория Петрова гл. ас. д-р Маргарит Дамянов, гл. ас. д-р Иво Чолаков, гл. ас. д-р Андрeй Аладжов, доц. д-р Георги Нехризов, гл. ас. д-р Георги Иванов, 2014, стр.:537-539
  • Ивайло Лозанов, Чавдар Кирилов, Елена Пенчева, Археологически разкопки на обект Римско селище, с. Ябълково, община Димитровград, (АМ “Марица” км 29+640 – 29+820), Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:Главен редактор доц. д-р Мария Гюрова, 2013, стр.:336-339
  • Румяна Колева, Нася Якимова, Чавдар Кирилов, Археологическо наблюдение на строителството на км 05+000 – 25+000 от ЛОТ 1 на АМ „Марица“, Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:Мария Гюрова, Татяна Стефанова, Петър Димитров, издателство:НАИМ БАН, 2013, стр.:564-0
  • Чавдар Кирилов, Наблюдения върху хронологията и характера на късноантичното и средновековно селище в м. “Калето” край с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, Studies in Memory of Academician D. P. Dimitrov, редактор/и:K. Rabadjiev et al., 2013, стр.:602-615
  • Ивайло Лозанов, Чавдар Кирилов, Елена Пенчева, Спасителни археологически разкопки на обект „Римско селище”, с. Ябълково, общ. Димитровград (АМ „Марица”, км. 29+640-29+820), Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:М. Гюрова, 2013, стр.:336-339
  • Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Средновековно селище и некропол, с. Златна ливада, км 19+900 – 20+400 от АМ “Марица”, Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, стр.:488-490
  • Chavdar Kirilov, Rumyana Koleva, Evelina Todorova, Byzantine Imported Pottery from the Recent Excavations in Drastar (Silistra) in the Context of the Byzantine Politics on the Lower Danube, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011). Vol. 3: Abstracts of Free Communications, редактор/и:A. Nikolov et al., 2011, стр.:38-39
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2010 г., 2011, стр.:469-470
  • Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Средновековно селище и некропол, с. Златна ливада (км 19+900 – 20+400 от АМ “Марица”), Археологически открития и разкопки през 2010 г., 2011, стр.:513-515
  • Чавдар Кирилов, За резиденцията на Червенските архиереи през средновековието, Stephanos Archaeologicos in Honorem Professoris Stephcae Angelova. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis 5, редактор/и:L. Getov et al., 2010, стр.:713-738
  • Чавдар Кирилов, Недеструктивно археологическо проучване на крепостта на хълма Калето край с. Добри дол, община Първомай, Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, стр.:665-667
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, стр.:529-530
  • Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Спасителни археологически разкопки на обект “Средновековно селище и некропол”, м. Бялата вода, с. Златна ливада, община Чирпан (км 19+900 – 20+250 по АМ “Марица”), Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, стр.:611-613
  • Илия Илиев, Татяна Стефанова, Мария Гюрова, Чавдар Кирилов, Спасително археологическо проучване на обект №1, км 276+950 – 277+150, ЛОТ 4 по трасето на АМ Тракия в землището на с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, стр.:101-103
  • Чавдар Кирилов, Мнимото изселване на българи от Паристрион. Някои бележки по въпроса за демографските процеси между Дунав и Стара планина през XI-XII век, EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, редактор/и:V. Grigorov et al., 2009, стр.:355-374
  • Chavdar Kirilov, Rumyana Koleva, Durostorum-Drastar zwischen Antike und Mittelalter. Einige Resultate der Rettungsgrabung 2007, Cultura si Civilizatie la Dunarea de Jos, Vol. 24, редактор/и:Marian Neagu et al., 2008, стр.:231-249
  • Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Спасителни археологически разкопки на обект “Средновековно селище и некропол в м. Бялата вода, с. Златна ливада”, км 19+900 – 20+250 на АМ “Марица”, Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, стр.:736-738
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Спасително археологическо проучване на обект УПИ 1, кв. 69, НААР “Дуросторум-Дръстър-Силистра”, Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, стр.:607-612
  • Chavdar Kirilov, Der rissig gewordene Limes. Höhensiedlungen im östlichen Balkan als Zeugnis für die Schwäche des oströmischen Reichs in der Spätantike, The Lower Danube in Antiquity (VI C BC – VI C AD): International Archaeological Conference, Bulgaria-Tutrakan, 6-7.10.2005, редактор/и:L. Vagalinski, 2007, стр.:329-352
  • Chavdar Kirilov, The Reduction of the Fortified City Area in Late Antiquity: Some reflections on the End of the “Antique City” in the Lands of the Eastern Roman Empire, Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 2: Byzantium, Pliska and the Balkans, редактор/и:J. Henning, 2007, стр.:3-24
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Боян Думанов, Владимир Пенчев, Археологическите проучвания в Националния археологически и архитектурен резерват Дуросторум-Дръстър-Силистра през 2006 г., Археологически открития и разкопки през 2006 г., 2007, стр.:420-423
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Боян Думанов, Владимир Пенчев, Проучвания в НААР Дуросторум – Дръстър – Силистра, Археологически открития и разкопки през 2005 г., редактор/и:Христо Попов, Красимир Ников, Таня Христова, Виктория Петрова, Марлена Кръстева, Анастасия Чолакова, Петър Димитров, издателство:НАИМ БАН, 2006, стр.:288-290
  • Чавдар Кирилов, Българският замък – реален или въздушен?, The Bulgarian Lands in the Middle Ages (7th-18th Centuries). International Conference, a Tribute to the 70th Anniversary of Prof. Alexander Kuzev (Acta Musei Varnensis 3/2), редактор/и:V. Yotov et al., 2005

  Студии в научни списания

  Чавдар Кирилов, Конструкция вместо реконструкция, или как историците измислят история. Бележки върху историческите “сведения” в подкрепа на теорията за българските миграции към и от Тракия в XI – началото на XIII в., Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, том:6, 2018, стр.:319-335

  Студии в сборници (на конференция и др.)

  • Чавдар Кирилов, Меч или рало? Размисли относно края на късноантичната селищна мрежа в Тракия, Тракия през средновековието и османската епоха. Характер и динамика на селищния живот (XII-XVIII в.). Сборник статии от научна конференция, проведена на 27-28 ноември 2014 г. в София, редактор/и:Д. Стоянова, Ч. Кирилов (състав.), издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:11-26, ISBN:978-954-07-5068-2

   

 • Участие в научни конференции
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар