Исторически факултет

Нова българска история, 1878-1944
Щ
Доц. д-р Валери Колев преподава Нова българска история (1878-1944) в СУ „Климент Охридски” и в Националната художествена академия. Има над 120 научни публикации в областта на политическите партии и държавните институции и на външната политика след Освобождението до Втората световна война

Ръководител

Приемно време:

вторник 14.00-16.00 в каб. 33

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/ 232

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Държавни институции и местно самоуправление, политически и социален живот, външна политика на България, 1878-1944 г.
 • Биографични данни
  • Завършва История и втора специалност Английски език в ИФ на СУ през 1986 г.
  • Редовен докторант по Нова българска история към ИФ на СУ – 1987-88 г.
  • Асистент по Нова Българска история към ИФ на СУ от 1988 г.
  • Член на редколегията на списание «Минало» от 1994 г.
  • Хоноруван преподавател в НХА от 1999 г.
  • Доктор по история от 2001 г. Дисертация: «Общините в България при управлението на Демократическия сговор, 1923-1931»
  • Доцент от 2005 г. Хабилитационен труд: «Общините в България, 60-те – 80-те години на ХІХ век»
  • Член на редколегията на електронното историческо списание «Анамнезис» от 2006 г.
 • Специализации
  • Будапеща, Централноевропейски университет при проф. Д-р Петер Ханак през 1991 г.
  • Брейсноуз колеж, Оксфорд при проф. Робърт Еванс през 1992 г.
  • Вилнюски университет през 1998 г.
 • Участиe в научни конференции
  • Секционен доклад, Валери Колев, The Presence of the Entente Armies in Bulgaria at the end of WWI.
  • Секционен доклад, Валери Колев, Държавата като индустриалец и социален реформатор:мини Перник.
  • Секционен доклад, Валери Колев, Времинното руско управление и организирането на свободното гражданско общество (случаят в Сливен).
  • Секционен доклад, Валери Колев, Наука и дипломация: България на Парижката конференция през 1919 г.
  • Секционен доклад, Валери Колев, За понятието “турско робство”
  • Секционен доклад, Валери Колев, Бежанският въпрос в България между двете световни войни.
  • Секционен доклад, Валери Колев, The Bulgarian Summer of 1915: Sofia between the Entente and the Central Powers
  • Секционен доклад, Валери Колев, The Bulgarian Independence of 1908 and the Myth of Bulgarian National Unity.
  • Секционен доклад, Валери Колев, Българските и унгарските репарации след Първата световна война.
  • Секционен доклад, Валери Колев, The Bulgarian Delegation at the Bucharest Peace Conference: Composition, Strategy, Tactics and Achievements.
  • Секционен доклад, Валери Колев, „Да бъдеш евреин“ в Царството и в “новите земи”: исторически и юридически аспекти на проблема
 • Членство в научни организации
  • Образователен комитет на Центъра за демокрация и помирение в Югоизточна Европа, Солун, Гърция от 2003 г.
  • Научен съвет на Национален исторически конкурс към фондация «Ценности» от 2005 г.
 • Участие в редколегия
 • Избрани публикации

  Книги

  • Valery Kolev, Ivan Ilchev, Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Tzveta Tododrova, Sofia University St. Kliment Ohridski: The First 130 Years. Sofia University Press. Sofia, 2018. ISBN 978-954-07-4489-6, ISBN:978-954-07-4489-6, St. Kliment Ohridsli University Press, Sofia, Рецензирано
  • Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, Tzveta Todorova, University of Sofia St Kliment Ohridski the first 120 Years, 2nd Edition. 978-954-07-2573-4 , Университетско издателство “Св. Климент Охридски”
  • Iskra Baeva, Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Evgenia Kalinova, University of Sofia St. Kliment Ohridski. The First 125 Years. ISBN 978-954-07-3540-5 , St. Kliment Ohridski University Press, Sofia
  • Валери Колев, Пламен Митев, Началата на българския парламентаризъм. с. 29-120. Beginnings of Bulgarian Parliamentarism, p. 29-120., ISBN:978-954-22-0621-7, Издателство на Народното събрание, София, Рецензирано
  • Valery Kolev, Ivan Ilchev, Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, Tzveta Tododrova, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”. The first 120 Years. Ed. by Ivan Ilchev. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2008. 249 с. (Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Първите 120 години.) (съавт.: И. Илчев, В. Колев, И. Баева, Цв. Тодорова; Е. Калинова – автор на: p. 125-228 – “The University under “Real Socialism” (1944-1989”) ISBN 978-954-07-2573-4 , ISBN:978-954-07-2573-4, УИ Св. Кл. Охридски, София, Рецензирано
  • Валери Колев, Общините в България, 60-те – 80-те години на ХІХ век, ISBN:954-9445-04-6, Кооперация ИФ-94, София, Рецензирано
  • Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Veselin Yanchev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assembly 1879-2005. , Sofia
  • Valery Kolev, Ivan Ilchev, Veselin Yanchev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 years National Assembly, 1879 – 2005., Sofia, Рецензирано
  • Ivan Ilchev, Vesselin Yanchev, Valery Kolev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assemply 1879-2005, Sofia
  • Валери Колев, Христо Матанов, Васил Гюзелев, Георги Бакалов, Най-значимите българи на XX век. , УИ Св. Кл. Охридски, Рецензирано
  • Валери Колев, Димитър Димитров, Люба Коспартова, Летопис на Просветното министерство, 1879-2001. Второ допълнено издание., УИ Св. Кл. Охридски, София, Рецензирано
  • Валери Колев, Светослав Будинов, 120 години Народно събрание, 1879 – 1999. 120 Years National Assembly, 1879 – 1999., Издателство на Народното събрание, София, Рецензирано
  • Valery Kolev, Associating of Bulgarian Town Municipalities, 1925-1950., Foundation for Local Government Reform, Sofia
  • Валери Колев, Димитър Димитров, Люба Коспартова, Летопис на Просветното министерство, 1879 – 1995., УИ Св. Кл. Охридски, София, Рецензирано

  Статия в научно списание

  • Valery Kolev, The Bulgarian Delegation at the Paris Peace Conference, 1919 – 1920., Jahrbuch fur Europaische Geschihte, том:2012, брой:13, 2015, стр.:144-164, Ref
  • Валери Колев, Отново за термина “турко робство”, История, том:23, брой:2, 2015, стр.:170-179, Ref
  • Валери Колев, Да бъдеш евреин в Царството и в Новите земи: исторически и правни аспекти., La Estreya, брой:8 , 2013, Ref
  • Валери Колев, Началото на българския партиен живот след Освобождението., Архивен преглед, брой:1, 2011, стр.:123-132
  • Валери Колев, Източна Румелия и проблемът за робството в Османската империя , Минало, брой:3, 2008, стр.:43-53
  • Валери Колев, Краят на “турското робство” в следосвобожденска България, Исторически преглед, брой:5-6, 2008
  • Валери Колев, Краят на “турското робство” след Освобождението., Историческо бъдеще, брой:1-2, 2007, стр.:105-110, Ref
  • Валери Колев, Земеделската идея за комунистически общества в България. – Минало, 2001 (VІІІ), № 4., Минало, том:8, брой:4, 2001
  • Валери Колев, Борбата на Демократическия сговор с опозицията за управление на общините (1926-1931 г.), ГСУ – ИФ, том:89-90, 2000, Ref
  • Валери Колев, Жилищният въпрос при управлението на Демократическия сговор (1923-1931 г.)., ГСУ – ИФ, том:89-90, 2000, Ref
  • Валери Колев, Зестрата на властта през 20-те и 30-те години на ХХ век, История, брой:2, 2000, Ref
  • Валери Колев, Национални ценности и национални интереси през епохата на капитализма: Във: сп. История, № 3-4 , История, брой:3-4, 2000, Ref
  • Валери Колев, Просветната политика на коалиционните правителства в годините на следвоената криза (юни 1918 – октомври 1919 година) – “време на отстъпки и снизхождение”, История, брой:2-3, 1999
  • Валери Колев, Завземането на Източните железници през 1908 г., История, брой:4-5, 1998
  • Валери Колев, Народната стопанска партия в България 1929-1934 г., История, брой:2-3, 1998
  • Валери Колев, Първоначалните устави на Демократическата партия до 1903 г., Архивен преглед, брой:1-2, 1997
  • Valeri Kolev, Die Wohnungsfrage unter der Regierung von Profssor Alexander Cankov (1923-1925)., Bulgarian Historical Review, 3-4, 1996., брой:3-4, 1996
  • Валери Колев, Българската комунистическа партия и превратът на 9 юни 1923 г., История, брой:1, 1996
  • Валери Колев, Професор Александър Цанков – между академичната катедра и политическата кариера., История, брой:5-6, 1996
  • Валери Колев, Създаване на устава на Демократическата партия в България. , Минало, брой:2, 1996
  • Valery Kolev, The Rule of the Military League, 1934-1935., Bulgarian Military Review, том:3, брой:Special Issue, 1995
  • Валери Колев, Идеята за общинско взаимодействие и създаването на Съюза на българските градове., Епохи, брой:1, 1995
  • Валери Колев, Развитие на организационната система на Радикал-демократическата партия в България 1906-1949 г., Демократически преглед, брой:4-5, 1995
  • Валери Колев, Управлението на Военния съюз 1934-1935 г., Български военен преглед, том:3, брой:извънреден, 1995
  • Валери Колев, Един неизвестен проект за българска конституция, Минало, брой:1, 1994
  • Валери Колев, Идея за реформиране на конституционната монархия в България от началото на ХХ в., История, брой:6, 1994, Ref
  • Валери Колев, Конституционният проект на професор Стефан Киров., Демократически преглед, брой:2, 1994
  • Valeri Kolev, La question du ravitaillement en Bulgarie lors du gouvernement de l’Alliance democratique (1923-1931)., Bulgarian Historical Review, 1, 1993., брой:1, 1992
  • Valeri Kolev, Formation and Activity of the Union Bulgarian Towns, 1913-1934., Bulgarian Historical Review, брой:2, 1991, Ref

  Статии в поредици

  • Валери Колев, Териториално-административна уредба на Видинския край от Освобождението до Втората световна война., Изследвания и материали за Видин и региона., брой:ІІІ, редактор/и:Пламен Митеви и Ваня Рачева, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2018, стр.:447-467
  • Валери Колев, Краят на “турското робство” в следосвобожденска България., Дриновський збiрник, том:Дриновски сборник, брой:4, редактор/и:Сергей Страшнюк и др., издателство:Академично издателство проф. Марин Дринов, 2011, стр.:162-172, Ref
  • Валери Колев, Общинските служители при управлението на Демократическия сговор (1923-1931 г.), Годишник на Софийския университет. Исторически факултет, брой:91-92, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 1997

  Статии в сборници (на конференция и др.)

  • Валери Колев, Правото на представителство на васалното българско княжество (1878-1908)., С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев., редактор/и:Евтения Калинова и Валери Колев, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2019, стр.:325-334, ISBN:978-954-07-4759-0, Ref
  • Валери Колев, България през 1904 г. – монархия или република, Държавната идея в модерната епоха, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2018
  • Валери Колев, План за нова малцинствена политика в България в годините на Втората световна война., Втората световна война: 70 години по-късно., редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2018, стр.:309-320, Ref
  • Valery Kolev, Kostadin Grozev, “The Bulgarian Summer” of 1915: Sofia between the Entente and the Central Powers, Първата световна война век по-късно, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:230-241
  • Валери Колев, България и болшевишката революция 1917 г., Първата световна война век по-късно, 2016, стр.:290-296
  • Валери Колев, Българският опит в бежанския въпрос от края на ХІХ и през ХХ век, Миграциите: Еропа между историческия опит и страховете на съвременността, редактор/и:Румяна Михнева, Искра Баева и Костадин Грозев, издателство:Камея Груп ЕООД, 2016, стр.:101-110
  • Валери Колев, Още веднъж за термина “турско робство”, Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева, редактор/и:Георги Якимов, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2016, стр.:409-416
  • Valery Kolev, The Bulgarian Orthodox Exarchate and Abolitionism, Studia Academica Sumensiana, vol. 2, редактор/и:Бисер Георгиев и др., издателство:The University of Shumen Press, 2015, стр.:73-88, Ref
  • Валери Колев, България и Унгария в системата на “източните” репарации след Първата севтовна война, България – Унгария: Политика, история и култура през ХІХ – ХХІ век, редактор/и:Джени Маджаров, издателство:ИК Гутенберг, 2015, стр.:71-82
  • Валери Колев, Изгубената историческа памет: България и Болшевишката революция от 1917 г., Общество, памет, образование: История и обществени нагласи., редактор/и:Тодор Мишев и Юри Тодоров, издателство:ИК Стилует, 2015, стр.:130-137
  • Валери Колев, Източна Румелия и османската делегация на Берлинския конгрес, Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно., редактор/и:Василка Танкова, 2015, стр.:198-207
  • Валери Колев, Програмата на Отечествения фронт и управлението на Константин Муравиев, 70 години от поврата на Девети септември 1944 г. – исторически предпоставки и последствия. Научна конференция, редактор/и:Искра Баева и др., издателство:Манта принт, 2015, стр.:68-77
  • Valeri Kolev, Alexei Kalionski, Refugees in Bulgaria between the Two World Wars: Problems of Integration., Communities, Identities and Migrations in Southeastern Europe, издателство:Анамнезис, 2014, стр.:59-98, ISBN:978-619-90188-4-2
  • Valery Kolev, The Cost of War: the Bulgarian Reparations after World War I, Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013. Секция “История и Археология”, подсекция “Нова българска история”, редактор/и:Тодор Попнеделев, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2014, стр.:261-270, Ref
  • Валери Колев, “Да бъдеш евреин” в Царството и в “новите земи”, Евреите в Източна Европа и Съветския съюз в годините на Втората световна война и Студената война (1939-1989), редактор/и:Румяна Христиди и Костадин Грозев, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2012
  • Валери Колев, България и въпросът за вината за войната на Парижката конференция през 1919 г., Исторически личности и идеи., редактор/и:Евгения Калинова, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2011, стр.:279-289
  • Valery Kolev, On the Character of the Official Bilateral Ottoman-Bulgarian Relations, 1879 – 1909., Turkish – Bulgarian Relations: Past and Present, редактор/и:Mustafa Turkes, 2010, Ref
  • Валери Колев, Конституционният въпрос в България през 1935 г., България и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. дин Димитър Сирков, редактор/и:Драгомир Драганов и др., издателство:ИК Фабер, 2010, стр.:91-102
  • Валери Колев, “Сърпа” срещу “чука” – земеделци срещу комунисти през първата половина на 1923 г. , Третото българско царство. Сборник доклади, 2009
  • Валери Колев, Бележки върху толерантността и национализма в България, Толерантният националист. Паметен сборник, редактор/и:Иска Баева и Евгения Калинова, издателство:Парадигма, 2009, стр.:167-178
  • Валери Колев, Човекът-преврат: Кимон Георгиев, Български държавници, 1944-1989. Епохата на социализма., редактор/и:Мария Радева, издателство:Скорпио, 2009
  • Валери Колев, Българските репарации след Първата световна война, Историята – професия и съдба, в чест на член-кореспондент д.ист.н. Георги Марков, редактор/и:Витка Тошкова, Василка Танкова и Николай Поппетров, издателство:ИК Тангра ТанНакРа, 2008, стр.:271-278
  • Валери Колев, Културната политика на общините при управлението на Демократическия сговор (1923 – 1931), История и историография. Сборник в чест на проф. д-р Мария Велева, редактор/и:Елка Дроснева, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2008, стр.:148-167, Ref
  • Валери Колев, Управлението на Военния съюз, 1934 – 1935 г., История в преход, редактор/и:Борислав Гаврилов, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2008, стр.:119-138, Ref
  • Валери Колев, Кръжок на приятелите на националсоциализма в България, Преломни времена, редактор/и:Евгения Калинова и др., издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2006, стр.:286-290, Ref
  • Valery Kolev, Alexei Kalionski, Οι πρόσφυγες στη Βουλγαρία την εποχή του Μεσοπολέμου: Προϐλήματα ένταξης., ΠΡОΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ., редактор/и:Βασίλης Κ. Γούναρης – Ιάϰωϐος Δ. Μιχαηλίδης, издателство:Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2004, стр.:286-328, Ref
  • Валери Колев, Организационната система на Радикалдемократическата партия (1906 – 1949) , Иронията на историка. В памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2004, стр.:117-131
  • Valeri Kolev, Die Verfassungsdebatten in Bulgarien (1878-1912., Öffentlichkeit ohne Tradition: Bulgariens Aufbruch in die Moderne, редактор/и:Harald Heppner und Rumjana Preshlenova, издателство:Peter Lang, 2003, Ref
  • Alexei Kalionski, Valery Kolev, Multiethnic Empires, National Rivalry and Religion in Bulgarian History Textbooks , Clio in the Balkans. The Politics of History Education, редактор/и:Koulouri, Chr. , издателство:Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2002, стр.:118-132, ISBN:960-86857-1-0
  • Valery Kolev, Kostadin Grozev, Mihail Gruev, National Report of Bulgaria – November 2001., Improvement of Balkan History Textbooks. Project Reports., редактор/и:Orhan Silier et all., издателство:Tarih Vakfi, 2002, стр.:15-34, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Валери Колев, Кимон Георгиев- човекът-преврат, Български политици и държавници 1944-1989, 2002
  • Валери Колев, Общинската взаимопомощ и създаването на Съюза на българските градове., Взаимопомощ и благотворителност в България в края на ХІХ и нач. на ХХ в. , 2002
  • Valery Kolev, Alexei Kalionski, Multiethnic Empires, National Rivalry and Religion in Bulgarian History Textbooks., Clio in the Balkans: The Politics of History Education, 2001, Ref
  • Kostadin Grozev, Michael Gruev, Valery Kolev, National Report: Bulgaria , Improvement of Balkan History Textbooks. Project Reports, редактор/и:Bahar Sahin et al. (eds.), издателство:Istanbul: The Economic and Social Foundation, 2001, стр.:15-33
  • Валери Колев, Националсоциалистическата българска работническа партия (1932 – 1934), Историкът: гражданин и учен. Сборник в чест на академик Илчо Димитров, редактор/и:Тодор попнеделев и Никола Аврейски, издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 2001, стр.:131-140
  • Валери Колев, Общинското законодателство на Демократическия сговор (1923-1931)., Държавността в историята, 2001
  • Валери Колев, Александър Цанков (1879-1959), Български държавници и политици, 1918-1947, редактор/и:Мария Радева, 2000
  • Валери Колев, Статутът на столичната община (1878-1998)., София – 120 години столица. Юбилейна книга., редактор/и:Елка Дроснева и др., 2000
  • Valery Kolev, Die lokale und regionale Verwaltung Bulgariens 1918-1939 zwischen innenpolitischen Konjunkturen und “europaischen”Einflussen., Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart., 1999, Ref, Web of Science
  • Valery Kolev, Alexei Kalionski, National and Regional Past in Bulgarian and Macedonian Primary School Text books., National Memory in Southeastern Europe., 1999
  • Тодор Попнеделев, Васил Гюзелев, Иван Илчев, Христо Матанов, Милчо Лалков, Валери Колев, Александър Богориди, Най-значимите личности на България, editor/s:Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, Publisher:Агенция “Прима”, 1999, pages:13-14, ISBN:954-9900-01-0
  • Тодор Попнеделев, Васил Гюзелев, Христо Матанов, Милчо Лалков, Валери Колев, Кочо Чистеменски, Най-значимите личности на България, редактор/и:Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, 1999, стр.:50-52, ISBN:954-9900-01-0
  • Валери Колев, Ликвидиране на общинското самоуправление от правителството на Демократическия сговор (юни 1923 – май 1924 г.), Модерният историк, въображение, информираност, поколения., редактор/и:Костадин Грозев и Тодор Попнеделев, издателство:ИК Даниела Убенова, 1999, стр.:122-133
  • Тодор Попнеделев, Васил Гюзелев, Иван Илчев, Христо Матанов, Милчо Лалков, Валери Колев, Матей Преображенски – Миткалото, Най-значимите личности на България, редактор/и:Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, издателство:Агенция “Прима”, 1999, стр.:212-214, ISBN:954-9900-01-0
  • Валери Колев, Митът за неутралитета на Българската комунистическа партия към преврата на 9 юни 1923 година., История и митове, 1999
  • Валери Колев, Народната стопанска партия в България 1929-1934 г., Модерна България, 1999
  • Валери Колев, Общинското самоуправление и изпълнителната власт 1879-1939., Общинското самоуправление и изпълнителната власт 1879-1939. – В: 120 години изпълнителна власт в България, издателство:Издателство на МС, 1999
  • Валери Колев, Партии и парламентаризъм в България (1879-1944), Нови очерци по българска история, редактор/и:Мария Радева, издателство:ИК Век 22, 1999, стр.:5-53
  • Валери Колев, Превратът срещу правителството на Александър Стамболийски и Комунистическата партия., Превратът срещу правителството на Александър Стамболийски и Комунистическата партия. – В: 120 години от рождението на Александър Стамболийски., 1999
  • Валери Колев, Трансформациите на българския елит – случаят “Александър Цанков”., Трансформациите на българския елит – случаят “Александър Цанков” – В: Елит и общество в историята. 1998., редактор/и:Костадин Грозев, 1998
  • Валери Колев, Веселин Янчев, Контролът в българската държава след Освобождението., Власт, граждани, политици. Конфликтите в българското общество, 1997, стр.:88-120
  • Валери Колев, Българските общини в периода на Временното руско управление., Създаване и развитие на модерни институции в българското възрожденско общество. Т. І., редактор/и:Пламен Митев и др., издателство:УИ Св. Кл. Охридски, 1996
  • Валери Колев, Веселин Янчев, Контролът в Българската държава след Освобождението, Гражданинът и институцията, 1996, стр.:9-44
  • Валери Колев, Съединението в периферията на политиката на либералното правителство през 1880 г., Периферията в иссторията., 1996
  • Валери Колев, Алтернативата “Източна Румелия”. – , Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята., 1995
  • Валери Колев, Партии и парламентаризъм в България (1879-1944)., Очерци по българска история (1878-1948), редактор/и:Йордан Соколов, издателство:ИК Век 22, 1992

  Учебници и помагала

  • Христо Матанов, Илия Илиев, Красимира Табакова, Валери Колев, Румяна Маринова-Христиди, История и цивилизации за 10. клас, ISBN:978-619-215-430-1, Анубис-Клет, София, Рецензирано
  • Христо Матанов, Валери Колев, Румяна Маринова-Христиди, Тодор Мишев, История и цивилизации за 7. клас, ISBN:978-619-215-205-5, Анубис, София, Рецензирано
  • Валери Колев, Костадин Грозев, Румяна Михнева, Тодор Зарков, Ивайло Караджинов, Рая Цветанска, История и цивилизация 5.клас. Учебник за общообразователна подготовка, Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Валери Колев, Костадин Грозев, Румяна Михнева, Тодор Зарков, История и цивилизация, 5 клас. Книга за учителя, ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Валери Колев, Рая Цветанска, Костадин Грозев, Румяна Михнева, Тодор Зарков, Ивайло Караджинов, История и цивилизация, 5 клас. Учебник за общообразователна подготовка., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Валери Колев, Костадин Грозев, Румяна Михнева, Тодор Зарков, Книга за учителя. История и цивилизация 5 кл., Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Valery Kolev, Christina Koulouri, Balkanski Ratovi. Historijska Citanka 3. NASTAVA MODERNE HISTORIJE JUGOISTOCNE EVROPE. Dodatni nastavni materijal, CDRSEE, Sarajevo, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Valeri Kolev, Khristina Koulouri, Luftërat Ballkanike. LIBRI I PUNËS 3. MËSIMDHËNIA E HISTORISË MODERNE TË EUROPËS JUGLINDORE. Materiale Mësimore Plotësuese, CDRSEE, Cetine, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Валери Колев, Кристина Кулури, Балкански ратови. Историjска читанка 3.        , Dan Graf, Београд , Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Валери Колев, Христина Кулури, Балканските войни. Учебно помагало 3. Преподаване на съвременната история на Югоизточна Европа. Алтернативни учебни материали., CDRSEE, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация, 10 клас – Съвременност. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. Преработено издание., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. 10.клас – Съвременност. Преработено издание , ИК Даниела Убенова, София
  • Valery Kolev, Christina Koulouri, The Balkan Wars. Workbook 3. Teaching Modern Southeast European History. Alternative educational Materials., CDRSEE, Thessaloniki, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Valery Kolev, Christina Koulouri, Balkanski ratovi. III chitanka.NASTAVA SUVREMENE POVIJESTI JUGOISTOČNE EUROPE Dodatni nastavni materijal , CDRSEE, Zagreb, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Валери Колев, Христина Кулури, БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ. ИСТОРИСКА ЧИТАНКА 3. НАСТАВА ПО МОДЕРНАТА ИСТОРИЈА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА. Алтернативни наставни материјали, CDRSEE, Скопjе, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация, 10 клас – Съвременност. Учебна тетрадка, ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация, 10 клас – Съвременност. Учебник за задължителна и профилирана подготовка., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Тодор Попнеделев, Георги Якимов, Веселин Янчев, Валери Колев, История на България. Разширени планове за кандидатстуденски изпит по новата програма на СУ „Св.Кл.Охридски”.С.2006. 96 с.
  • Valery Kolev, Christina Koulouri, Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. Β Ι Β Λ Ι Ο Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ 3. Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο ΥΛ Ι ΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ., CDRSEE, Thessaloniki, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация, 10 клас – Съвременност. Учебник за задължителна о профилирана подготовка., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация, 10 клас. Учебна тетрадка., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, История и цивилизация. 10.клас – Съвременност. Учебна тетрадка. Първо издание., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. 10.клас – Съвременност. Първо издание. , ИК Даниела Убенова , София, Рецензирано
  • Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, История на ХХ век, Книга за учителя, 10. клас , ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История на ХХ век. Учебник , ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано
  • Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, Николай Тодоров, История ХХ век. Книга за ученика, 10. клас, ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано

   

   

   

 • Съставителска дейност
  • Евгения Калинова, Валери Колев, Искра Баева, Владимир Станев, Исторически алманах на Софийския университет (1888–2018).Състав. В. Колев, Вл. Станев, Е. Калинова, И. Баева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-4994-5. С., 2020, 271 с., ISBN:ISBN 978-954-07-4994-5, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Олег Леонов, Румяна Михнева , Тина Георгиева, Пламен Митев, Валери Колев, Освобождение Болгарии. Лики Войны и Памяти.(К 140-летию окончания Русско-турецкой войны 1877 – 1878). , ISBN:978-5-6040157-4-2, Фонд “Русские витязи”, Москва
 • Научно ръководство на докторанти
  • Валери Колев, Прогресивно-либералната партия в България, 1899 – 1915 г., СУ “Св. Кл. Охридски” дисертация д-р:Светослав Иванов Живков

Учебни дисциплини

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар