Исторически факултет

Ръководител катедра

Археология
Щ

доц. д-р Даниела Стоянова

Доцент Даниела Стоянова е преподавател в катедра Археология на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Научните и интереси са в областта на монументалната архитектура в Тракия и погребалните практики.

Ръководител

Електронна поща:
Телефон:

02 9308 572

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Монументална архитектура, погребални практики
 • Проекти
  • Даниела Стоянова, Българско е-списание за Археология, 2021, Ръководител, СУ Св. Климент Охридски, Номер на договора:договор 80-10-122/26.03.2021 г.
  • Даниела Стоянова, Българско е-списание за археология, 2020, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:договор 80-10-137/23.04.2020 г.
  • Даниела Стоянова, Архаична строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика. Нови данни за производството, употребата и вноса, Ръководител, , Номер на договора:80-10-160/16.04.2019
  • Даниела Стоянова, Архаична строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика, Ръководител, СУ “Св. Климент Охридски”, Номер на договора:80-10-116/24.04.2018
  • Даниела Стоянова, Късноримският град Кабиле (сектор V), Член,
  • Даниела Стоянова, Архаична каменна архитектурна декорация от Аполония Понтика, Член, Министерство на образованието, Номер на договора:089 от 08.05.2014
 • Избрани публикации

  Книги

  • Grigor Boykov, Daniela Stoyanova, Ivaylo Lozanov, Cities in South Eastern Thrace: Continuity and Transformation, ISBN:978-954-07-4275-5, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано, International
  • Igor Lazarenko, Elina Mircheva, Radostina Encheva, Daniela Stoyanova, Nicolay Sharankov, The Temple of the Pontic Mother of Gods in Dionysopolis, ISBN:978-954-579-987-7, Varna
  • Maria Chichikova, Daniela Stoyanova, Totko Stoyanov, The Caryatids Royal Tomb at Sveshtari. 30 Years of Discovery., ISBN:978-954-92975-1-5, Studio DADA, Isperih, Рецензирано
  • Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Гетската столица в Сборяново., София
  • Дафина Василева, даниела стоянова, Тракийските гробници. Архитектурно-метрично изследване., ISSN (print):, София
  • Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Тракийският град в Сборяново., ISBN:няма, София

  Статии в научни списания

  • Daniela Stoyanova, L’essor d’une architecture monumentale. Les tombeaux de Starosel et Kazanlak., Dossiers D’Archéologie.Exposition au Louvre. L’Épopée des rois Thraces. Splendeurs archéologiques de Bulgarie., том: № 368, Mars /Avril, 2015, стр.:50-55, ISSN (print):1141-7137
  • Даниела Стоянова, Костадин Рабаджиев, Тотко Стоянов, Архитектура и археология. Рецензия на М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика. София, 2013, 182 стр., Бе-СА, Българско е-Списание за археология, http: //be-ja.org, ISSN: 1314-5088, том:4, 2014, стр.:69-76, ISSN (online):1314-5088, Ref
  • Daniela Stoyanova, Serdika – Sredetz – Sofia., Acta universitatis Szegediensis, Acta minerologica-petrographica, Field guide series, Vol. 5, IMA2010 Field trip guide BG1, Szeged, том:Kovachev, V. (ed.) Gold, copper
  • Veselen Kovachev, Daniela Stoyanova, Starosel Thracian tomb Chetinyova mogila., Acta universitatis Szegediensis, Acta minerologica-petrographica, Field guide series, Vol. 5, IMA2010 Field trip guide BG1, Szeged, 2010, том:Kovachev, V. (ed.) Gold, copper mining and geoarcheology in Central Bulgaria, 2010, стр.:47-52, ISSN (print):0324-6523, ISSN (online):2061-9766
  • Veselen Kovachev, Daniela Stoyanova, The ancient town of Philippoupolis. , Acta universitatis Szegediensis, Acta minerologica-petrographica, Field guide series, Vol. 5, IMA2010 Field trip guide BG1, Szeged, том:Kovachev, V. (ed.) Gold, copper mining and geoarcheology in Central Bulgaria, 2010, стр.:53-56, ISSN (print):0324-6523, ISSN (online):2061-9766
  • Daniela Stoyanova, Lilchik, Viktor: Macedonian stone for gods, christians and Afterlife. Review., Archeologia Bulgarica, том:IX, брой:1, 2005, стр.:101-110, ISSN (print):1310-9537, Ref
  • Totko Stoyanov, Daniela Stoyanova, The Tholos of Odessos. , Archeologia Bulgarica, брой:3, 1997, стр.:22-33, ISSN (print):1310-9537

  Статии в поредици

  • Георги Нехризов, Юлия Цветкова, Антонино Косентино, Китан Китанов, Ангела Пенчева, Найден Прахов, Даниела Стоянова, Станислав Илиев, Изследване с недеструктивни методи на стенописите в гробницата при с. Александрово. – АОР през 2019 г., Археологически открития и разкопки през 2019 г., 2020, стр.:135-139, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Емил Нанков, даниела стоянова, Надгробна стела или фалшива врата от гробница от Хераклея Синтика., Известия на регионален исторически музей Благоевград, VI, брой:VI, 2018, стр.:17-24, ISSN (print):1311-3526
  • Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Християн Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“, Археологически открития и разкопки през 2017 г., 2018, стр.:102-106, ISSN (print):1313 – 0889, ISSN (online):2603 – 3658
  • Митко Маджаров, Димитринка Танчева, даниела стоянова, Вяра Петрова, Разкопки на светилището в м. Секиз харман, с. Кръстевич, община Хисаря. , Археологически открития и разкопки, 2018, стр.:106-109, ISSN (print):1313 – 0889, ISSN (online):2603 – 3658
  • Daniela Stoyanova, Chavdar Tzochev, The Tomb with the Panthers in Zhaba mogila, Strelcha: Preliminary observations., Proceedings of the National Museum of History (Studia in honorem Bozhidari Dimitrov, издателство:Publishing Company “Unicart”, 2016, стр.:99-122, ISSN (print):1311-5219
  • Даниела Стоянова, Чавдар Цочев, Гробницата с Пантерите в Жаба могила, Стрелча: Предварителни наблюдения., Известия на Националния Исторически музей (Юбилеен сборник Божидар Димитров), брой:28, издателство:Издателство „Уникарт“, 2016, стр.:99-122, ISSN (print):1311-5219
  • Консуело Манетта, даниела стоянова, Джанпаоло Лульо, Нови наблюдения върху архитектурата и живописта на саркофаговидната камера в могила Оструша, гр. Шипка., Проблеми и изследвания на тракийската култура, брой:8, редактор/и:Тотко Стоянов, даниела стоянова, издателство:Фабер, 2016, стр.:31-88, ISSN (print):1312-8256, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Тотко Стоянов, Красимир Ников, Даниела Стоянова, Спасителни разкопки на некропол от римската епоха при с. Вратица, Бургаска област (2003-2004)(Предварително съобщение)., Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, брой:5/2015, 2016, стр.:315-360, ISSN (print):1312-7284
  • Totko Stoyanov, Zh. Mihaylova, Kr. Nikov, Daniela Stoyanova, M. Nikolaeva, Julij Emilov, Investigation of the Fortification system at the Plateau (The citadel) 1991-1999, 2001-2006., Sboryanovo, том:The Thracian city. City Planning, Fortification system, Architecture,, брой:3, редактор/и:Totko Stoyanov, 2015, стр.:75-167, ISBN:978-954-92975-2-2
  • Daniela Stoyanova, Roof tiles., Sboryanovo, том:The Thracian city. City Planning, Fortification system, Architecture,, брой:3, редактор/и:Totko Stoyanov, издателство:Dada, 2015, стр.:323-349, ISBN:978-954-92975-2-2
  • Totko Stoyanov, Zh. Mihaylova, Kr. Nikov, Daniela Stoyanova, M. Nikolaeva, V. Bonev, K. Madjarov, Yulij Emilovv, T. Vasileva, Hr. Uzunov, Southwestern Quarter., Sboryanovo, том:The Thracian city. City Planning, Fortification system, Architecture, брой:3, редактор/и:Totko Stoyanov, издателство:Dada, 2015, стр.:169-214, ISBN:978-954-92975-2-2
  • Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, даниела стоянова, Мария Николаева, Юлий Емилов, Проучвания на укрепителната система на платото (цитаделата)1991-1999, 2001-2006 г., Сборяново, том:Тракийкият град. Градоустройство, укрепителна система, архитектура, брой:3, редактор/и:Тотко Стоянов, издателство:Dada, 2015, стр.:75-167, ISBN:978-954-92975-2-2
  • Даниела Стоянова, Строителна керамика. , Сборяново, том:Тракийкият град. Градоустройство, укрепителна система, архитектура, брой:3, редактор/и:Тотко Стоянов, издателство:Dada, 2015, стр.:323-349, ISBN:978-954-92975-2-2
  • Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Даниела Стоянова, Мария Николаева, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Юлий Емилов, Теодора Василева, Христо Узунов, Югозападен квартал., Сборяново, том:Тракийкият град. Градоустройство, укрепителна система, архитектура,, брой:3, редактор/и:Тотко Стоянов, издателство:Dada, 2015, стр.:169-214, ISBN:978-954-92975-2-2
  • Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Даниела Стоянова, Мария Николаева, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Юлий Емилов, Теодора Василева, Христо Узунов, Структури от късноелинистическата епоха при Югозападният квартал на гетската столица (Хелис?) в Сборяново., От находката до витрината. Сборник Есенни четения Сборяново, брой:10, издателство:Фабер, 2014, стр.:17-34, ISBN:978-619-00-0122-5
  • Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Даниела Стоянова, Мари Николаева, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Християн Узунов, Югозападният квартал на гетската столица (Хелис?) в Сборяново – проучвания, резултати, перспективи. , Сборник “Есенни четения Сборяново” , том:От находката до витрината, брой:8/9, издателство:Фабер, 2013, стр.:35-70, ISBN:978-954-400-966-3
  • Тотко Стоянов, Даниела Стоянова, За хронологията и културния контекст на няколко „ранни” гробници от Казанлъшката долина., Проблеми и изследвания на тракийската култура, брой:V, 2011, стр.:106-126, ISSN (print):1312-8256
  • Даниела Стоянова, Ивайло Лозанов, Керемиди с енглифични печати от Месамбрия Понтика, Acta Musei Varnensis, том:Сборник в чест на А. Минчев , брой:VIII-2, редактор/и:И. Лазаренко, издателство:Онгъл, 2011, стр.:252-266, ISBN:978-954-8279-64-2
  • Иван Христов, Даниела Стоянова, Монументална сграда., Кози грамади. Проучаване на одриска владетелска резиденция и светилище в Средна гора (VІІІ-І в. пр. Хр.), 1, София, редактор/и:Иван Христов, 2011, стр.:81-115, ISBN:978-954-92706-3-1
  • Никола Русев, Даниела Стоянова, Спасителни археологически проучвания на могила с монументална гробница в м. Смойлан пунар, с. Гагово, община Попово през 2010 г., Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, стр.:208-212, ISSN (print):1313 – 0889
  • Кръстина Панайотова, Даниела Стоянова, Маргарит Дамянов, Теодора Богданова, Храмов комплекс на остров Св. Кирик., Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, стр.:259-261, ISSN (print):1313 – 0889
  • Nikola Theodossiev, Daniela Stoyanova, The beehive tomb at Kurt kale reconsidered., Studia Archaeologica Univesitatis Serdicensis, Suppl. V, том:Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, 2010, стр.:179-198, ISSN (print):1312-7284
  • Никола Русев, Даниела Стоянова, Надгробна могила в м. Смойлан пунар, с. Гагово, община Попово, Търговищка област. , Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, стр.:243-245, ISSN (print):1313 – 0889
  • Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Проучвания на тракийския град в ИАР „Сборяново”., Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, стр.:209-212, ISSN (print):1313 – 0889
  • Красимира Стефанова, Даниела Стоянова, Елинистическа архитектурна теракота от м. „Градовете” при с. Крън., Проблеми и изследвания на тракийската култура, Казанлък, брой:IV, 2009, стр.:95-109, ISSN (print):1312-8256
  • Тотко Стоянов, Даниела Стоянова, Каменоделските ателиета на Хелис – техники и инструменти., Сборник Есенни четения Сборяново, том:Предизвикателството на теренната работа., брой:VI, 2009, стр.:42-58, ISBN:978-954-579-804-7
  • Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Предизвикателствата на промяната: Проучванията на гетската столица в Сборяново 1986-2008 г., Сборник Есенни четения Сборяново, том:Предизвикателството на теренната работа., брой:VI, 2009, стр.:9-21, ISBN:978-954-579-804-7
  • Даниела Стоянова, Букраниите от гробницата в Гинина могила, с. Свещари., Есенни четения Сборяново – 2007, том:Погребални практики и ритуали, брой:V, издателство:Славена, 2008, стр.:42-58, ISBN:978-954-579-745-3
  • Даниела Стоянова, Гробници с полуцилиндричен свод в Североизточна Тракия., Известия на Регионален исторически музей – Русе, том:Светът на гетите, брой:ХІІ, 2008, стр.:115-135, ISSN (print):1313-7336
  • Даниела Стоянова, Строителна керамика и архитектурна теракота от Одесос., Асta Musei Varnaensis, VII-2, том:Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие, Международна конференция в памет на ст. н. с. Милко Мирчев, Варна, 15-17 септември 2005 г.,, 2008, стр.:215-246, ISBN:978-954-15-0204-4

  Статии в сборници (на конференция и др.)

  • Margarit Damyanov, Emil Nankov, Daniela Stoyanova, Inconspicuous Presence? Macedonians on the West Pontic Coast in the Early Hellenistic Period., Peoples in the Black Sea Region from the Archaic to the Roman Period. Proceedings of the 3rd International Workshop on the Black Sea in Antiquity held in Thessaloniki, 21–23, September, 2018, editor/s:Manoledakis, M. , Publisher:Archaeopress, 2021, pages:113-127, ISBN:978-1-78969-867
  • Krastina Panayotova, Daniela Stoyanova, Margarit Damyanov, Late Archaic Relief Plaques with Warriors from Apollonia Pontica., The Greeks and Romans in the Black Sea and the Importance of the Pontic Region for the Graeco-Roman World (7th century BC – 5th century AD): 20 Years On (1997–2017). Proceedings of the Sixth International Congress on Black Sea Antiquities (Constanţa – 18–, editor/s:Gocha Tsetskhladze, Alexandru Avram, James Hardgrave, Publisher:Archaeopress, 2021, pages:598-611, ISBN:978-1-78969-758-2
  • Кръстина Панайотова, Маргарит Дамянов, даниела стоянова, Слава Василева, Храмов комплекс на о. Св. Кирик, гр. Созопол. , Българска археология 2020. Каталог към изложба. Каталози, том XX, editor/s:Бояджиев, К. , Publisher:Булвест принт, 2021, pages:28-29, ISBN:978-954-9472-98-1
  • Daniela Stoyanova, Margarit Damyanov, The Palmette Antefixes in the Black Sea Area: New Evidence from Apollonia Pontica, International Symposium on Sinope and Black Sea Archaelogy “Ancient Sinope and the Black Sea”, Proceedings Book, 13–15 October 2017, Sinop, Türkiye, editor/s:H. Kaba, G. Kan Şahin, B. M. Akarsu, O. Bozoğlan, 2019, pages:195-206, ISBN:978-605-88024-8-3
  • Даниела Стоянова, Маргарит Дамянов, Раннокласически храм и олтари. , Аполония Понтийска. По стъпките на археолозите. Колекции на Лувър и български музеи (Каталог на изложба), редактор/и:Александър Баралис, Кръстина Панайотова, Димитър Недев , издателство:Фабер, 2019, стр.:73-74, ISBN:978-619-00-1100-2 – Faber, 978-2-35031-XXX-X- Musee de Louvre
  • Маргарит Дамянов, Даниела Стоянова, Раннокласически храм и олтари., Аполония Понтийска. По стъпките на археолозите. Колекции на Лувър и български музеи (Каталог на изложба), редактор/и:Александър Баралис, Кръстина Панайотова, Димитър Недев , издателство:Фабер, 2019, стр.:57-59, ISBN:978-619-00-1100-2 – Faber, 978-2-35031-XXX-X- Musee de Louvre
  • Димитър Недев, Даниела Стоянова, Светилищата на града: култова архитектура на полуостров Скамний., Аполония Понтийска. По стъпките на археолозите. Колекции на Лувър и български музеи (Каталог на изложба), редактор/и:Александър Баралис, Кръстина Панайотова, Димитър Недев , издателство:Фабер, 2019, стр.:86-90, ISBN:978-619-00-1100-2 – Faber, 978-2-35031-XXX-X- Musee de Louvre
  • Маргарит Дамянов, Даниела Стоянова, Фризът с войни. , Аполония Понтийска. По стъпките на археолозите. Колекции на Лувър и български музеи (Каталог на изложба), редактор/и:Александър Баралис, Кръстина Панайотова, Димитър Недев , издателство:Фабер, 2019, стр.:64-64, ISBN:978-619-00-1100-2 – Faber, 978-2-35031-XXX-X- Musee de Louvre
  • Даниела Стоянова, Гробни легла с декорация тип С в Тракия. , . (съст.) Stephanos Archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. VI, редактор/и:Вълчев, И., издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2018, стр.:151-167, ISSN (print):1312-7284
  • Daniela Stoyanova, Doors of Tombs in Southeastern Thrace in the Pre-roman Period., Cities in Southeastern Thrace. Continuity and Transformation., редактор/и:Daniela Stoyanova, Grigor Boykov, Ivaylo Lozanov, Iv., издателство:Университетско издателство, 2017, стр.:29-59, ISBN:978-954-07-4275-5
  • Даниела Стоянова, Валентина Танева, Нови наблюдения за гробницата от Ветрен., ΚΡΑTIΣTΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев, редактор/и: Хр. Попов, Ю. Цветкова , издателство:Университетско издателство, 2017, стр.:511-522, ISBN:978-954-07-4309-7
  • Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, Даниела Стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“., Археологически открития разкопки през 2016 г., 2017, стр.:159-162, ISSN (print):1313 – 0889, ISSN (online):2603 – 3658
  • Митко Маджаров, Димитринка Танчева, Даниела Стоянова, Вяра Петрова, Светилище от втората половина на V в. пр. Хр. при с. Кръстевич, община Хисаря., Археологически открития разкопки през 2016 г., 2017, стр.:163-165, ISSN (print):1313 – 0889, ISSN (online):2603 – 3658
  • Totko Stoyanov, Daniela Stoyanova, Early Tombs of Thrace – Questions of the Chronology and the Cultural Context., “Tumulus as Sema: Space, Politics, Culture and Religion in the First Millennium BC”, Topoi Berlin Studies of the Ancient World, Volume 27, Berlin/Boston,, редактор/и:Henry, O., Kelp, U., 2016, стр.:313-337, ISSN (print):2191-5806, ISBN:978-3-II-025990-2
  • Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, Даниела Стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“ през 2015 г., Археологически открития и разкопки през 2015 г., 2016, стр.:262-266, ISSN (print):1313 – 0889, ISSN (online):2603 – 3658
  • Daniela Stoyanova, Bas-relief architectural. L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie. Paris, 2015, 233, L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Totko Stoyanov, Tonkova, M., 2015, стр.:233-0, ISBN:978-2-35031-498-3
  • Daniela Stoyanova, L’architecture funéraire en Thrace., L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Totko Stoyanov, Tonkova, M. (eds.), 2015, стр.:148-149, ISBN:978-2-35031-498-3
  • P. Kiyashkina, Daniela Stoyanova, Plaques architecturales à décor en relief., L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Stoyanov, T., Tonkova, M., 2015, стр.:304-305, ISBN:978-2-35031-498-3
  • Krastina Panayotova, Margarit Damyanov, Daniela Stoyanova, Sanctuaires et architecture monumentale dans les colonies grecques du littoral occidwntal du Pont-Euxin., L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Totko Stoyanov, Tonkova, M. (eds.), 2015, стр.:296-297, ISBN:978-2-35031-498-3
  • Krastina Panayotova, Daniela Stoyanova, Simas à décor en relief., L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Totko Stoyanov, Tonkova, M., 2015, стр.:298-0, ISBN:978-2-35031-498-3
  • Emil Nankov, Daniela Stoyanova, Stone door of a Roman Tomb from the Necropolis of Heraclea Sintica., Heraclea Sintica: From Hellenistic polis to Roman Civitas (4th c. BC – 6 th c. AD). Proceedings of a Conference at Petrich, Bulgaria, September 19-21, 2013. Papers of the American Research center in Sofia, Vol. 2, Sofia, редактор/и:Vagalinski, L., Nankov, E., 2015, стр.:270-279, ISSN (print):2367-5640
  • Daniela Stoyanova, Tomb Architecture. , A Companion to Ancient Thrace,, редактор/и:Valeva, J., Nankov, E., Graninger, D., 2015, стр.:158-179, ISBN:978-1-4443-5104-0, Ref
  • Daniela Stoyanova, Zaraevo et Gagovo (départment de Targovishte, Bulgarie) – Établissement et tombeau., L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Totko Stoyanov, Tonkova, M., 2015, стр.:376-0, ISBN:978-2-35031-498-3
  • Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“., Археологически открития и разкопки през 2014 г., 2015, стр.:224-228, ISBN:978-954-92975-2-2
  • Krastina Panayotova, Margarit Damyanov, Daniela Stoyanova, Teodora Bogdanova, Apollonia Pontica: The Archaic Temenos and Settlement on the Island of St. Kirik., Centre and Periphery in the Ancient World. Proceedings of the XVIIIth International Congress of Classical Archaeology, Vol. I. Merida, редактор/и:J. M. Alvarez, T. Nogales, I. Roda, 2014, стр.:595-598, ISBN:978-84-617-3697-3
  • Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново”., Археологически открития и разкопки през 2013 г., 2014, стр.:164-168, ISSN (print):1313 – 0889
  • Krassimira Stefanova, Daniela Stoyanova, Architectural terracotta and roof tiles from Gradovete locality near the village of Kran., Сборник в памет на академик Д. П. Димитров., редактор/и:Костадин Рабаджиев, Христо Попов, Веселка Кацарова, Маргарит Дамянов , 2013, стр.:282-297, ISBN:978-954-9472-22-6
  • Митко Маджаров, Димитринка Танчева, Даниела Стоянова, Археологически разкопки на светилище и храм от V-ІІІ в. пр. Хр. при с. Кръстевич, община Хисаря., Археологически открития и разкопки през 2012 г., 2013, стр.:129-132, ISSN (print):1313 – 0889
  • Тотко Стоянов, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджяров, Теодора Василева, Християн Узунов, Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново” през 2012 г. Археологически открития и разкопки през 2012 г., Археологически открития и разкопки през 2012 г., 2013, стр.:149-153
  • Daniela Stoyanova, The import of roof tiles from Sinope and Heraclea Pontica in the Western Black Sea area., Sinope. The results of fifteen years of research. 7th-9th of may 2009, Sinop, Turkey, 2012, стр.:441-465, ISBN:978-90-04-20653-3
  • Кръстина Панайотова, Маргарит Дамянов, Теодора Богданова, Даниела Стоянова, Мила Чачева, Археологически проучвания на храмов комплекс на остров Св. Кирик, Созопол., Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, стр.:238-240, ISSN (print):1313 – 0889
  • Кръстина Панайотова, Даниела Стоянова, Мила Чачева, Маргарит Дамянов, Археологическо проучване на нос Скамни, гр. Созопол., Археологически открития и разкопки през 2011 г. , 2012, стр.:242-244, ISSN (print):1313 – 0889
  • Никола Русев, Даниела Стоянова, Куполна гробница от с. Гагово, община Попово. Предварително съобщение., Попово – минало и бъдеще, VІ национална научна конференция, част І, издателство:Фабер, 2012, стр.:41-134, ISBN:978-954-400-689-1
  • Тотко Стоянов, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджяров, Теодора Василева, Християн Узунов, Проучвания на тракийския град в ИАР “Сборяново” през 2011 г. , Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, стр.:174-176, ISSN (print):1313 – 0889
  • Veselen Kovachev, Totko Stoyanov, Tsveta Stanimirova, Daniela Stoyanova, Ivaylo Lozanov, Vesselin Mladenov, Archaeometric study of Hellenistic roof-tiles and amphorae from Apollonia and Mesambria: An Attempt at Identifying Local production., Patabs II. Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. Acts of the International Round Table held in Kiten, Nessebar and Sredetz, September 26-30, 2007, Sofia, редактор/и:Chavdar Tzochev, Totko Stoyanov, Anelia Bozkova, 2011, стр.:203-244, ISBN:978-954-9472-04-2
  • Daniela Stoyanova, Vault and dome in Thracian funerary architecture., Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel. Sofia, редактор/и:Vassil Nikolov, Krum Bacvarov, Hristo Popov, 2011, стр.:335-355, ISBN:978-954-8587-07-5
  • Даниела Стоянова, Ваня Накова, Някои наблюдения върху герундия в румънския език и неговите съответствия в българския, Actes du colloque international, Sofia, 29 sept-1 oct 2006, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, , 2010
  • Румен Миков, Даниела Стоянова, Строителна керамика от могила №9, нос Колокита, Аполония Понтика., Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр., Варна, редактор/и:Румяна Георгиева, Тотко Стоянов, Димчо Момчилов, 2010, стр.:232-240, ISBN:978-954-15-0221-1
  • Веселка Кацарова, Даниела Стоянова, Надгробна могила № 6000010 по АКБ на н. Колокита, гр. Созопол., Сборник в памет на професор Велизар Велков. София, редактор/и:Христо Попов, Алена Тенчова, 2009, стр.:186-210, ISBN:978-954-4000-05-9
  • Тотко Стоянов, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Проучвания на тракийския град в ИАР „Сборяново” през 2008 г., В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, стр.:228-233, ISSN (print):1313 – 0889
  • Тотко Стоянов, Даниела Стоянова, Градоустройство и архитектура на гетската столица (Хелис) в Историко-археологическия резерват „Сборяново”., В: Университетска четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006 г., София, 2008, стр.:24-45, ISBN:978-954-07-2768-4
  • Игор Лазаренко, Елина Мирчева, Даниела Стоянова, Елинистическа гробница до с. Баново, Варненско., Тракия и околния свят 2, Миф 14, 2008, стр.:75-102, ISSN (print):1311-3550
  • Даниела Стоянова, За хронологията на гробницата в могила Голяма Косматка., В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, ІІІ, Казанлък, 2008, стр.:92-107, ISSN (print):1312-8256
  • Веселин Ковачев, Калин Димитров, Тотко Стоянов, Даниела Стоянова, История на използването на минералните суровини. , Земята – неспокойната планета, Враца, 2008, стр.:363-387, ISBN:978-954-9325-54-6
  • Даниела Стоянова, Христо Попов, Нови сведения за употребата на кирпич в предримска Тракия., В: Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova. Cофия, 2008, стр.:340-347, ISBN:978-954-322-250-6
  • Daniela Stoyanova, Barrel-wedged vault in the tomb architecture in Thrace: models and vogue., _Thrace in the Graeco-Roman world. Proceedings of the 10th international congress of Thracology, Komotini – Alexandroupolis 18-23 October 2005, 2007, стр.:575-587, ISBN:978-960-7905-38-3
  • Daniela Stoyanova, The Greek door in the tomb architecture of Macedonia, Thrace and Asia Minor., _Ancient Macedonia. Seventh international symposium, October 14-18, 2002. Macedonia from the Iron Age to the death of Philip II, Thessaloniki,, 2007, стр.:531-550, ISBN:978-960-7387-42-4
  • Даниела Стоянова, Относно някои аспекти на атрибутивните конструкции в румънския и българския, Romanoslavica, 2007
  • Даниела Стоянова, Йонийски рамки за врати от елинистическата епоха в Тракия., Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. IV, издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2005, стр.:654-670, ISSN (print):1312-7284
  • даниела стоянова, Някои наблюдения върху ордера и архитектурната декорация на Казанлъшката гробница., Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova, издателство:Фабер, 2005, стр.:302-309, ISBN:954-775-531-5
  • Даниела Стоянова, Някои наблюдения върху темпорално-аспектуалните значения на номиналните форми на глагола в съвременния румънски език, Actes du Colloque international, 2005
  • Тотко Стоянов, Красимир Ников, даниела стоянова, Спасителни проучвания на некропол от римската епоха при с. Вратица, община Камено – обект № 19 км 340+420 – 340 +620 по трасето на АМ „Тракия” 2004 година., В: ХХІV среща на музеите от Югоизточна България (In memorian Жана Чимбулева, Красимир Калчев), кн. 1, 2005, стр.:47-51
  • Даниела Стоянова, Фрагмент от каменна врата на гробница от с. Изгрев, Шуменско., Тракия и околния свят, МИФ 9, 2005, стр.:251-261, ISSN (print):1311-3550
  • Daniela Stoyanova, Hellenistic Order Architecture in Odessos., L. Nikolova, Early Symboloc Systems for Communication in Southeast Europe. BAR, int. ser. 1139, издателство:Archaeopress, 2003, ISBN:1841713341
  • Даниела Стоянова, “Гръцката врата” в Тракия. , Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов, редактор/и:Росица Гичева, Костадин Рабаджиев, издателство:Анубис, 2002, стр.:494-505, ISBN:9544264310 ,

  Студии в сборници (на конференция и др.)

  • Daniela Stoyanova, Margarit Damyanov, Late Archaic and Early Classical Monumental Architecture on the Island of St. Kirik, Apollonia Pontica. , D. Braund, V. Stolba and U.Environment and Habitation around the Ancient Black Sea. , editor/s:D. Braund, V. Stolba and U. Peter (eds.)., Publisher:De Gruyter, 2021, pages:7-38, Ref
  • Даниела Стоянова, Консуело Манетта, Каменните акротерии от саркофагоподобната камера в могила Оструша, Проблеми и изследвания на тракийската култура, редактор/и:Тотко Стоянов, даниела Стоянова, издателство:Фабер, 2019, стр.:121-154, ISSN (print):1312-8256, в сътрудничество с чуждестранни учени
 • Участие в научни конференции
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Inventary and Management system of the Thracian Tombs in Bulgaria.
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Non Destructive Documentation of the Wall Painting Decoration of Alexanrovo Tomb in 2019. Results and Interpretation.
  • Секционен доклад, Daniela Stoyanova, Consuelo Manetta, Furniture in thracian funerary context: an integrated analysis of material, visual and literary evidence
  • Секционен доклад, Димитър Недев, Даниела Стоянова, Култова архитектура на полуостров Скамни
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Сими с лъвски глави от Аполония Понтика
  • Секционен доклад, Маргарит Дамянов, Даниела Стоянова , Гърци срещу траки? Фризът с войни от о-в Св. Кирик.
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Archaic roof –tiles from Apollonia Pontica.
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Louteria/perirrhanteria from the settlement and the sanctuary by the village of Krastevich, Hisarya municipality.
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Louteria/perirrhanteria from emporion Pistiros (Adzhiiska vodenitsa, Vetren): new approaches and new evidence.
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Inconspicuous Presence? Macedonians on the West Pontic coast in the Early Hellenistic Period.
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Строителна керамика и архитектурна теракота от светилището при с. Кръстевич.
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, The Sanctuary of the Great Gods in Seuthopolis, Thrace in the light of New Evidence, в съавторство с Консуело Маннета
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Late Archaic Relief Plaques with Warriors from Apollonia Pontica, в съавторство с Маргарит Дамянов и Кръстина Панайотова
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Architecture and Decoration of the Propylon at Seuthopolis, в съавторство с Consuelo Manetta
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Надгробна плоча или фалшива каменна врата от гробница от Хераклея Синтика, в съавторство с Емил Нанков
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, The Palmette Antefixеs in the Black Sea Area. New Evidence from Apollonia Pontica. , Turkey, with Margarit Damyanov.
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Гръцките ордери в Тракия (V-III в. пр. Хр.)
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Каменните акротерии от саркофаговидната камера в могила Оструша.
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, New Data about Archaic Stone Architectural Decoration in Apollonia Pontica
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Monumental architecture in the area of the southern slopes of Sashtinska Sredna Gora Mountain (late 5th – early 3rd c. BC)
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Local production of roof tiles and architectural terracottas in Apollonia Pontica (Sozopol, Bulgaria)
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, “За крепидата на Могиланската могила”.
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Гробни легла с декорация Тип С в Тракия
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, За интепретацията на един мраморен фрагмент от Севтополис
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, The Getic capital Helis as a great consumption and production center
  • Секционен доклад, Даниела Стоянова, Archeological and archeometric data about the Moschos` Production of Roof-tiles and Architectural terracotta on the West Pontic Coast
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар