Исторически факултет

Средновековна българска археология
Щ

гл. ас. д-р Румяна Колева

Доктор Румяна Колева е преподавател в катедра Археология в Историческия факултет на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Интересите ѝ са насочени към археологическите данни за заселването на славяните на Балканите, материалната култура през средните векове на юг от Долен Дунав с акцент върху изучаването върху средновековната керамика от България и Византия. Ръководител на археологически проучвания по учебен план на студенти от специалност Археология и на редица спасителни разкопки на обекти от територията на страната.
Електронна поща:
Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
Археология на българските земи през Средновековието. Археология на ранните славяни и тяхното заселване на юг от Долен Дунав. Средновековна керамика от България и Византия.
 • Членство в редколегии
  • Българско е-Списание за Археология, Участие в редколегия
 • Участие в научни конференции
  • Секционен доклад, Румяна Колева (в съавторство с Чавдар Кирилов, Радостина Енчева)Археологически проучвания на късноантична и средновековна крепост в кв. “Хоризонт”, гр. Балчик през 2019 г.
  • Секционен доклад, Румяна КолеваЗа произхода и разпространението на глазирана керамика в Северна Тракия през ХІІ – ХІІІ в.
  • Секционен доклад, Румяна Колева (в съавторство с Чавдар Кирилов, Радостина Енчева)Археологически проучвания на късноантична и средновековна крепост в кв “Хоризонт”, гр. Балчик през 2018 г.
  • Секционен доклад, Румяна Колева (в съавторство с Чавдар Кирилов и Радостина Енчева)Археологически проучвания на късноантична и средновековна крепост в кв “Хоризонт”, гр. Балчик през 2017 г.
  • Секционен доклад, Rumyana KolevaByzantine sgraffito pottery from northern Thrace – characteristics, provenance and distribution
  • Секционен доклад, Румяна Колева, Галина ГроздановаForeign and Local Pottery Tradition South of the Balkan mountain (6th – 10th c.)
  • Секционен доклад, Румяна Колева (в съавторство с Чавдар Кирилов и Радостина Енчева)Археологически проучвания на късноантична и средновековна крепост в кв “Хоризонт”, гр. Балчик през 2016 г.
  • Секционен доклад, Румяна Колева, Керамика със златиста и с червена ангоба от средновековното селище при с. Златна ливада, община Чирпан
  • Секционен доклад, Rumyana KolevaMiddle Byzantine Period Settlement near the Village of Zlatna Livada, Bulgaria – Typical Features and Trade Relations (based on ceramics/pottery evidence).
  • Постер, Rumyana KolevaPottery from a Middle Byzantine Period Settlement Near Zlatna Livada, Bulgaria.
  • Секционен доклад, Румяна КолеваВъпросът за началната и крайната дата на средновековното селище при с. Златна ливада (въз основа на анализа на керамичния материал)
  • Секционен доклад, Румяна КолеваНаселението на средновековното селище до с. Златна ливада (по данни на керамичния материал).
  • Секционен доклад, Чавдар Кирилов, Румяна Колева, Димитър ЯнковСредновековна селище и некропол с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора (км 19+900 – 20+400 от АМ “Марица”).

   

 • Участие в научни проекти
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Археологическо проучване на обект „Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик“ през 2020 г., Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-94/19.08.2020 г.
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Археологическо проучване на обект „Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик“ през 2019 г., Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-231/17.07.2019 г.
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на “Късноантична и средновековна крепост кв. Хоризонт”, гр. Балчик, Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-190/06.07.2018 г.
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на “Късноантична и средновековна крепост кв. Хоризонт”, гр. Балчик, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-160/07.07.2017 г.
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост гр. Балчик, кв. Хоризонт., Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-130/04.07.2016 г.
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост гр. Балчик, кв. Хоризонт., Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-142/06.07.2015 г.
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост гр. Балчик, кв. Хоризонт., Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-174/24.07.2014 г.
 • Избрани публикации

  Статии в научни списания

  • Rumyana Koleva, The Population of the Medieval Settlement near the Village of Zlatna livada, Chirpan Region, Bulgaria (Based on Pottery Studies)., Bulgarian e-journal of Archaeology, том:5, брой:1, 2015, Ref
  • Румяна Колева, Византийски накити от Сърбия Рецензия на Vesna Bikić. Vizantijski nakit u Srbiji: modeli i nasleđe (English summary: Vesna Bikić, Byzantine jewellery in Serbia – models and heritage). – Beograd 2010; 207 pp. with illustr.; 28 cm ISBN 978- 86-80093, Bulgarian e-Journal of Archaeology, том:3, брой:1, 2013, стр.:179-183, Ref
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Елена Ангелова, Ралица Иванова, Знаци върху канцела на църква № 2 в Дръстър, Българите в Северното Причерноморие Изследвания и материали, том:6, 1997, стр.:67-74
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Елена Ангелова, Ралица Иванова, Църква № 2 в Дръстър (Силистра) (предварително съобщение), Минало, брой:3, 1996, стр.:28-40
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Археологически данни за ранното славянско заселване в България, Годишник на Софийския университет, Исторически факултет, Специалност Археология, том:3, 1995, стр.:159-189
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Ранносредновековна керамика от Козлодуй, Годишник на Софийския университет, Исторически факултет, Специалност Археология, том:1, 1994, стр.:129-147
  • Румяна Колева, За датирането на славянската група Попина-Гарван в Североизточна България и Северна Добруджа, Годишник на Софийския университет, Исторически факултет, том:84-85, 1992, стр.:163-182

  Статии в поредици

  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Мнимият прабългарски вал в Балчик, Плиска – Преслав, брой:13, редактор/и:Павел Георгиев, издателство:НАИМ БАН, 2018, стр.:465-483
  • Румяна Колева, Относно една керамична форма (капаци или свещници?), “Марица-Изток”. Археологически проучвания., брой:7, редактор/и:Ив. Панайотов, Б. Борисов, издателство:ИК “Кота”, Стара Загора, 2015, стр.:150-157

  Статии в сборници (на конференция и др.)

  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в Балчик, кв. Хоризонт, Археологически открития и разкопки през 2019 г., том 2, редактор/и:Христо Попов, издателство:Булгед, 2020, ISSN(print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв “Хоризонт”, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2018 г., редактор/и:Христо Попов и др., 2019, стр.:500-502, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658
  • Rumyana Koleva, Pottery from a middle byzantine period settlement near Zlatna Livada, Bulgaria, XIth Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics proceedings. Antalya, 19-24 October, 2015, редактор/и:Yayına Hazırlayan, Filiz Yenişehirlioğlu, издателство:Koc Universitesi – Vekam, 2018, стр.:429-433
  • Румяна Колева, Керамика със златиста и с червена ангоба от средновековното селище при с . Златна ливада , община Чирпан, Приноси към българската археология. В памет на Ирина Щерева, редактор/и:Валери Григоров, Петър Димитров, Методи Златков, Евгения Коматарова-Балинова, издателство:НАИМ БАН, 2018, стр.:153-164
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2017 г., редактор/и:Людмил Вагалински, Петър Димитров, Елена Василева, издателство:НАИМ БАН, 2018, стр.:522-524
  • Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2016, редактор/и:Людмил Вагалински, гл. ред., 2017, стр.:584-587
  • Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик., Археологически открития и разкопки през 2015 г., редактор/и:гл. ас. д-р Андрей Аладжов (гл. ред.), 2016, стр.:718-722
  • Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик., Археологически открития и разкопки през 2014 г., редактор/и:доц. д-р Гергана Кабакчиева (главен редактор), гл. ас. д-р Евелина Тодорова, Кръстю Чукалев, гл. ас. д-р Виктория Петрова, гл. ас. д-р Георги Иванов, гл. ас. д-р Марио Иванов, Елена Василева, доц. д-р Георги Нехризов, 2015, стр.:681-684
  • Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Археологически разкопки на обект „Късноантична и средновековна крепост“ в кв. Хоризонт, Балчик, Археологически открития и разкопки през 2013 г., редактор/и:доц. д-р Мария Гюрова (главен редактор), гл. ас. д-р Петър Димитров, Татяна Стефанова, гл. ас. д-р Виктория Петрова гл. ас. д-р Маргарит Дамянов, гл. ас. д-р Иво Чолаков, гл. ас. д-р Андрeй Аладжов, доц. д-р Георги Нехризов, гл. ас. д-р Георги Иванов, 2014, стр.:537-539
  • Румяна Колева, Населението на средновековното селище до с. Златна ливада (по данни на керамичния материал)., Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г. Секция “История и археология”. Подсекция “Археология и стара история”, редактор/и:Тодор Попнеделев, 2014, стр.:82-101
  • Румяна Колева, Нася Якимова, Чавдар Кирилов, Археологическо наблюдение на строителството на км 05+000 – 25+000 от ЛОТ 1 на АМ „Марица“, Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:Мария Гюрова, Татяна Стефанова, Петър Димитров, издателство:НАИМ БАН, 2013, стр.:564-0
  • Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Средновековно селище и некропол, с. Златна ливада, км 19+900 – 20+400 от АМ “Марица”, Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, стр.:488-490
  • Chavdar Kirilov, Rumyana Koleva, Evelina Todorova, Byzantine Imported Pottery from the Recent Excavations in Drastar (Silistra) in the Context of the Byzantine Politics on the Lower Danube, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011). Vol. 3: Abstracts of Free Communications, редактор/и:A. Nikolov et al., 2011, стр.:38-39
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2010 г., 2011, стр.:469-470
  • Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Средновековно селище и некропол, с. Златна ливада (км 19+900 – 20+400 от АМ “Марица”), Археологически открития и разкопки през 2010 г., 2011, стр.:513-515
  • Румяна Колева, Данни за производството на сграфито керамика в средновековния Дръстър, Stidia Archaeologica Universitatis Serdicenis, Supplementum V, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephkae Angelova, редактор/и:Людмил Гетов, Костадин Рабаджиев, Тотко Стоянов, Даниела Стоянова, Елена Пенчева, Ивайло Лозанов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2010, стр.:695-712
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, стр.:529-530
  • Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Спасителни археологически разкопки на обект “Средновековно селище и некропол”, м. Бялата вода, с. Златна ливада, община Чирпан (км 19+900 – 20+250 по АМ “Марица”), Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, стр.:611-613
  • Петя Георгиева, Румяна Колева, АМ „Тракия“, ЛОТ 2, обект №9, км 230+350 – км 230+750, Археологически открития и разкопки през 2008 г., редактор/и:Диана Гергова, Петър Димитров, Георги Иванов, Таня Христова, Анастасия Чолакова, Андрeй Аладжов, издателство:НАИМ БАН, 2009, стр.:97-98
  • Румяна Колева, За долната хронологическа граница на керамиката на бавно колело от територията на днешна България, Приноси към българската археология, т. V, издателство:НАИМ БАН, 2009, стр.:18-25
  • Румяна Колева, Сондажни проучвания на обект №7 по трасето на АМ „Тракия“, ЛОТ 2, км 228-600 – 229+700, Археологически открития и разкопки през 2008 г., редактор/и:Диана Гергова, Петър Димитров, Георги Иванов, Таня Христова, Анастасия Чолакова, Андрeй Аладжов, издателство:НАИМ БАН, 2009, стр.:528-0
  • Румяна Колева, Средновековна глазирана керамика от Дръстър, Eurika In honoremn Ludmilae Donchevae-Petkovae, редактор/и:Валери Григоров, Методи Даскалов, Евгения Коматарова-Белинова, издателство:НАИМ БАН, 2009, стр.:275-289
  • Румяна Колева, Съдове със специално предназначение от Силистра, Laurea in honorem Margaritae Vaklinova, редактор/и:Бони Петрунова, Андрей Аладжов, Елена Василева, издателство:НАИМ БАН, 2009, стр.:215-228
  • Chavdar Kirilov, Rumyana Koleva, Durostorum-Drastar zwischen Antike und Mittelalter. Einige Resultate der Rettungsgrabung 2007, Cultura si Civilizatie la Dunarea de Jos, Vol. 24, редактор/и:Marian Neagu et al., 2008, стр.:231-249
  • Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Спасителни археологически разкопки на обект “Средновековно селище и некропол в м. Бялата вода, с. Златна ливада”, км 19+900 – 20+250 на АМ “Марица”, Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, стр.:736-738
  • Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Спасително археологическо проучване на обект УПИ 1, кв. 69, НААР “Дуросторум-Дръстър-Силистра”, Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, стр.:607-612
  • Stefka Angelova, Rumjana Koleva, Archäologische Zeugnisse frühslawischer Besiedlung in Bulgarien, Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 2. Byzantium, Pliska, and the Balkans, редактор/и:Joachim Henning , издателство:Walter de Gruyter, 2007, стр.:481-507
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Боян Думанов, Владимир Пенчев, Археологическите проучвания в Националния археологически и архитектурен резерват Дуросторум-Дръстър-Силистра през 2006 г., Археологически открития и разкопки през 2006 г., 2007, стр.:420-423
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Боян Думанов, Владимир Пенчев, Проучвания в НААР Дуросторум – Дръстър – Силистра, Археологически открития и разкопки през 2005 г., редактор/и:Христо Попов, Красимир Ников, Таня Христова, Виктория Петрова, Марлена Кръстева, Анастасия Чолакова, Петър Димитров, издателство:НАИМ БАН, 2006, стр.:288-290
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Пещи за изпичане на битова керамика от Дръстър, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Supplementum IV. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov. , редактор/и:Тотко Стоянов, Стефка Ангелова, Ивайло Лозанов, съст. Костадин Рабаджиев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2005, стр.:10-20
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Боян Думанов, Владимир Пенчев, Проучвания в Националния археологически и архитектурен резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра“ през 2004 г., Археологически открития и разкопки през 2004 г., редактор/и:Сергей Торбатов, Крум Бъчваров, Красимир Ников, Анастасия Беливанова, Петър Димитров, издателство:АИМ БАН, 2005, стр.:279-281
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Драгомира Боева, Владимир Пенчев, Археологически проучвания в Националния археологически и архитектурен резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра“ през 2002 г., Археологически открития и разкопки през 2002 г., редактор/и:Дочка Аладжова, Павел Георгиев, Методи Даскалов, Ана Радунчева, Мария Гюрова, Евгения Генчева, Алексей Гоцев, Сергей Торбатов, 2003, стр.:129-130
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Елена Ангелова, Ралица Иванова, Гроб № 98 от архиепископската базилика в Дръстър, Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Йордан Андреев, 14 – 15 май 1999 г. В. Търново, редактор/и:Казимир Попконстантинов, Красимира Мутафова, Момчил Младенов, издателство:АИМ БАН, 2003, стр.:141-146
  • Димитър Янков, Румяна Колева, Средновековно селище с. Златна ливада, АМ „Марица”, км 19+900 – 20+250. Резултати от спасителните археологически проучвания през 2002 г., Археологически открития и разкопки през 2002 г., редактор/и:Дочка Аладжова, Павел Георгиев, Методи Даскалов, Ана Радунчева, Мария Гюрова, Евгения Генчева, Алексей Гоцев, Сергей Торбатов,, 2003, стр.:134-135
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Драгомира Боева, Тодор Марваков, Владимир Пенчев, Разкопки в Националния археологически и архитектурен резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра“ през 2001 г., Археологически открития и разкопки през 2001 г., редактор/и:Дочка Аладжова, Павел Георгиев, Методи Даскалов, Ана Радунчева, Петър Балабанов, Мария Гюрова, Алексей Гоцев, Евгения Генчева, Сергей Торбатов, издателство:АИМ БАН, 2002, стр.:121-122
  • Димитър Янков, Румяна Колева, Средновековно селище до с. Златна ливада, Чирпанско (АМ „Марица”, км 19+900 – 20+250): резултати от спасителните археологически проучвания през 2001 г., Археологически открития и разкопки през 2001 г., редактор/и:Дочка Аладжова, Павел Георгиев, Методи Даскалов, Ана Радунчева, Петър Балабанов, Мария Гюрова, Алексей Гоцев, Евгения Генчева, Сергей Торбатов, издателство:АИМ БАН, 2002, стр.:131-0
  • Stefka Angelova, Rumjana Koleva, Zur Chronologie frühmittelalterlicher Nekropolen in Südbulgarien, Karasura I. Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, редактор/и:Karin Rührdanz, Michael Wendel, издателство:Beier und Beran, 2001, стр.:263-270
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, Отчет за разкопките в Националния археологически и архитектурен резерват „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ през 2000 г., Археологически открития и разкопки през 1999-2000 г., редактор/и:Дочка Аладжова, Павел Георгиев, Методи Даскалов, Ана Радунчева, Мария Гюрова, Алексей Гоцев, Петър Балабанов, Евгения Генчева, Сергей Торбатов, издателство:АИМ БАН, 2001, стр.:129-129, Димитър Янков, Румяна Колева, Резултати от спасителните археологически проучвания през 2000 г. на средновековното селище при с. Златна ливада, АМ „Марица” (км 19+900 – 20+250), Археологически открития и разкопки през 1999-2000 г., редактор/и:Дочка Аладжова, Павел Георгиев, Методи Даскалов, Ана Радунчева, Мария Гюрова, Алексей Гоцев, Петър Балабанов, Евгения Генчева, Сергей Торбатов, издателство:АИМ БАН, 2001, стр.:129-0
  • R. Koleva, Resque Archaeological Excavatoins at the Orta Burun Site in 1993, Maritsa Project, vol.1, редактор/и:K. Leshtakov, издателство:Publishing House “Roads Agency Ltd.”, 1997, стр.:245-252
  • Стефка Ангелова, Георги Атанасов, Румяна Колева, Разкопки на архитектурно-археологически резерват “Дуросторум-Дръстър-Силистра”, Археологически открития и разкопки през 1995 г., издателство:АИМ БАН, 1996, стр.:98-98
  • Rumiana Koleva, Slavic settlement on the territory of Bulgaria, Actes du XII Congrès International des Sciences Prèhistoriques et Protohistoriques, редактор/и:Juraj Pavúk, Darina Bialeková, Gabriel Fusek, Danica Staššíková-Štukovská, издателство:Institut Archéologique de l’Académie Slovaque des Sciences, Nitra, 1993, стр.:17-19
  • Румяна Колева, Методи Даскалов, Керамиката от ранносредновековния некропол край с. Бабово, Русенско, Приноси към българската археология, редактор/и:Димитър Овчаров, Ирина Щерева, издателство:ИК Аргес, 1993, стр.:159-165
  • Стефка Ангелова, Румяна Колева, За някои особености на раннославянската керамика в Северозападна България, Приноси към българската археология, редактор/и:Димитър Овчаров, Ирина Щерева, издателство:ИК Аргес, 1992, стр.:173-179
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар