Исторически факултет

Нова обща история
Щ

проф. д-р Борислав Гаврилов

Автор е на редица изследвания и учебници в областта на ранната модерна история, сред които Пътят на модерния свят (1994), Векът на абсолютизма (1999), Държавата – това съм Аз! Франция в епохата на краля слънце, 1638 – 1715 (2002), Разделянето на Европа (2010), Европа на кръстопът (2013), Война и мир (2016) и др.

Ръководител

Приемно време:

Вторник 14-16 ч. в 30 каб.

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/ 306

Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
Модерна история
 • Биографични данни

  Борислав Гаврилов е роден през 1958 г. в София. Завършил е история в СУ „Св. Климент Охридски”(1983), редовен асистент (1984), доцент (2000), професор (2011) в ИФ на СУ.

 • Специализации
  • 1989-1990 г. специализант по програмата Фулбрайт в University of Maryland (College Park).
 • Избрани публикации

  Книга

  • Борислав Гаврилов, Вайна и мир. Кризи, конфликти и дипломация в Европа (1559-1918) , ISBN13 9789540741277, Университетско издателство “Свети Климент Охридски”, София, Ref
  • Борислав Гаврилов, Албена Миланова, Между Марс и Меркурий. Англия и Холандия през Златния век. ISBN 978-954-07-3756-0, ISBN:978-954-07-3756-0, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, Европа на кръстопът. Конфликти и дипломация в епохата на религиозните и меркантилистките войни (1579 – 1678). ISBN13 9789540735467, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, История на новото време. Курс лекции. ISBN13 9789540730813, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, Разделянето на Европа. Кризи, конфликти и дипломация в епохата на Стария режим. ISBN 9789543053070, КОТА, София, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, Държавата – това съм аз. Франция в епохата на краля слънце (1638-1715). ISBN 9540717280, ISBN:Росица Ташева, Френският абсолютизъм Основи, теория, принципи. В. Търново, 2007, изд. Фабер, 9547756680: цит. на стр. 28, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, “Сир, това е революция!” ISBN 9547391585 , ISBN:9547391585, Захарий Стоянов, София
  • Борислав Гаврилов, Векът на абсолютизма (1648-1788). ISBN 9546072133, ISBN:9546072133, ЛИК, София, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, Стоте най-влиятелни чужденци в българската история. ISBN 954-8102-35-8, Репортер, София, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, Стоте най-влиятелни българи в нашата история. ISBN 954-8102-24-2, Репортер, София, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, С желязо и кръв. Английското обществено мнение и войните за обединението на Германия. ISBN 9540702852 , ISBN:ISBN 9540702852, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, Пътят на модерния свят. ISBN 954-8706-01-6, Тилия букс, София, Рецензирано

  Статия в научно списание

  • Борислав Гаврилов, „Последната” война, История, том:ХХII, брой:кнл 6, 2014, стр.:583-589, Ref
  • Борислав Гаврилов, Една империя създадена без желание, История, том:година ХХ , брой:кн. 3, 2012, стр.:272-276, Ref
  • Борислав Гаврилов, “Балансът на силите” в политическия арсенал на британската дипломация”, История, брой:3-4, 1992, стр.:23-30

  Статия в поредица

  • Борислав Гаврилов, За някои социокултурни аспекти при периодизацията на Викторианска Англия, Годишник на софийския университет, Център по културознание, брой:86, издателство:Университетско издателство, 1995, стр.:57-71
  • Борислав Гаврилов, Борислав Гаврилов, Английското обществено мнение и Австро-пруската война от 1866 г. , Годишник на софийския университет, Исторически факултет, брой:том. 82, издателство:Университетско издателство, 1992, стр.:131-175

  Учебник

  • Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева, Учебник по история и цивилизации за 11 клас, профилирана подготовка, модули 1-3, ISBN:978-954-01-4021-6, Просвета, София
  • Борислав Гаврилов, Костадин Грозев, Георги Якимов, Веселин Янчев, История 9/12 клас. Съкратено изложение на учебния материал ISBN 9547450999, ИК Регалия 6, София, Рецензирано

  Учебник/Учебно помагало

  • Борислав Гаврилов, History and civilizations, 9th grade, ISBN 978-954-01-3795-7, Просвета
  • Борислав Гаврилов, Бистра Стоименова, Кирил Славчев , История и цивилизация за 8 клас ISBN 978-954-01-3396-6, Просвета, София
  • Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, Geschichte und Zivilisation für die 10. Klasse. (История и цивилизация за 10. клас на немски език); ISBN: 978-954-01-2656-2, Просвета
  • Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, Александър Кертин, History and Civilization for the 10th Grade. (История и цивилизация за 10. клас на английски език), Просвета,2012; ISBN: 978-954-01-2657-9
  • Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, История на Новото време. Учебник за 9 клас. ISBN 954-01-1073-4, Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, Залезът на стара Европа. Сборник с документиза международните отношения в края на XIX и началото на XX в.: 1871-1914., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано
  • Борислав Гаврилов, Иван Илчев, Източният въпрос в дипломатически документи, спомени на политически дейци и материали от периодичния печат на епохата., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано
 • Заемани административни длъжности
  • Ръководител КНСИ (2007-2015)
 • Научно ръководство на докторанти
  • Борислав Гаврилов, “Либералната революция в Испания (Анализ на испанския вариант за либерална държава 1834 -1874)“, СУ “Св. Кл. Охридски” дисертация д-р:Ива Иванова Янева
  • Борислав Гаврилов, Англо-холандски отношения през втората половина на ХVІІ в. (1652-1702)., СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Албена Пламенова Миланова
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар