Стара история
Х
Професор Петър Делев е преподавател в Историческия факултет при Софийски университте “Св. Климент Охридски”. Преподава в Университета от 1979г. Научните му интереси са в областта на Старата история, археологията и тракологията.
Приемно време:

Четвъртък 13.00-14.00 в каб. 38

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/ 354

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Стара история, тракология, археология
 • Биографични данни
  • Завършил 114 гимназия с преподаване на английски език в София през 1970 г.
  • Завършил Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност история, профил археология, втора специалност английски език през 1977 г.
  • Уредник в отдел “Археология” на Националния исторически музей (1977-1979 г.)
  • Асистент по стара история в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1979-1983 г.)
  • Старши асистент (1983-1987 г.)
  • Доктор (Кандидат на историческите науки) с дисертация на тема “Раннотракийски погребални обичаи и вярвания”, 1987 г.
  • Главен асистент (1987-1993 г.)
  • Доцент по стара история в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (от 1993 г.), хабилитационен труд “Лизимах” (София, 2004 г.)
  • Професор по стара история в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (от 2014 г.), хабилитационен труд “История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр. Хр.” (София, 2014 г.)
 • Административни длъжности
  • Заместник декан на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1995-1999 г.)
  • Декан на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1999-2003 г.)
  • Ръководител на Катедрата по стара история, тракология и средновековна история към Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (от 2007-2015 г.)
  • Заместник председател на Общото събрание на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (2007-2011 г.)
  • Председател на Общото събрание на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (2011-2015 г.)
 • Избрани публикации

  Книга

  • Петър Делев, История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр. Хр., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
  • Петър Делев, Лизимах, Университетско издателство Св. Климент Охридски, София

  Статия в научно списание

  • Peter Delev, Between Pharsalus and Philippi: Thrace in the Forties BC., Thracia, том:21, 2016, стр.:49-59
  • P. Delev, Cotys Son of Rhascuporis, Studia Classica Serdicensia, том:5, 2016, стр.:119-129
  • П. Делев, Тракийските беси. The Thracian Bessi, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, том:100, 2012, стр.:6-65
  • А. Божкова, П. Делев, Отново за керамиката с рисувана геометрична украса от Югозападна България, Археология, том:52, брой:2, 2011, стр.:17-24
  • Петър Делев, Анелия Божкова, Диляна Ботева, Надгробни могили в землището на с. Исперихово, Пазарджишко, Rhodopica, брой:1-2, 2002, стр.:123-138
  • Peter Delev, Lysimachus, the Getae, and Archaeology, The Classical Quarterly, том:50, брой:2, 2000, стр.:384-401, Ref
  • Петър Делев, Тракийското царство на Лизимах: някои териториални проблеми, Балкански древности, том:2, 1994, стр.:51-57
  • Peter Delev, Megalithic Thracian Tombs in South-Eastern Bulgaria, Anatolica, том:11, 1984, стр.:17-45
  • Петър Делев, Епитафията на Хреста и светилището на Зевс-Дионис в Малко Търново, Археология, брой:3, 1983, стр.:1-11

  Статия в поредица

  • Peter Delev, Did a “Late” Odrysian Kingdom ever exist?, Studia archaeologica Universitatis Serdicensis, том:Stephanos archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov, брой:Suppl. 6, 2018, стр.:191-196
  • Peter Delev, The Romans in the Balkans and the communities of the Thracian interior. Actions and reactions (2nd – 1st c. BC), ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ, том:Les communautés du Nord Égéen au temps de l’hégémonie Romaine. Entre ruptures et continuités, брой:77, редактор/и:J. Fournier, M.-G. Parissaki, 2018, стр.:19-27
  • Peter Delev, Who was buried in the Kasta tomb? An argument for Cynane the daughter of Philip II, Jubilaeus, том:Society, Kings, Gods. In memoriam professoris Margaritae Tachevae, брой:7, редактор/и:D. Boteva-Boyanova, P. Delev, J. Tzvetkova, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:163-170
  • П. Делев, Н. Тодорова, В. Петрова, Илинден – Клисура, Археологически Открития и Разкопки, том:Археологически Открития и Разкопки през 2014 г., редактор/и:Г. Кабакчиева, издателство:Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2015, стр.:188-191
  • П. Делев, Н. Тодорова, В. Петрова, Г. Кацаров, Разкопки на обект Илинден – Клисура, Археологически Открития и Разкопки, том:Археологически Открития и Разкопки през 2013 г., редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2014, стр.:135-139
  • П. Делев, Н. Тодорова, Г. Кацаров, Разкопки на обект Илинден – Клисура, Археологически Открития и Разкопки, том:Археологически Открития и Разкопки през 2012 г., редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2013, стр.:114-117
  • П. Делев, Н. Тодорова, В. Данов, Илинден – Клисура. Разкопки 2011 г. , Археологически Открития и Разкопки, том:Археологически Открития и Разкопки през 2011 г., редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2012, стр.:150-152
  • Peter Delev, Thracian beliefs in afterlife, Thracia, том:In memory of Ivan Venedikov, брой:19, 2011, стр.:159-167
  • Анелия Божкова, Петър Делев, Иван Вълчев, Археологическо проучване на антична сграда при с. Копривлен, община Хаджидимово., Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, стр.:188-191, ISSN (print):1313-0889
  • Peter Delev, Philip and the Getae, Jubilaeus, том:Сборник в памет на Карел и Херменегилд Шкорпил, брой:6, 2007, стр.:116-123 Peter Delev, Philip and the Getae, Jubilaeus, том:Сборник в памет на Карел и Херменегилд Шкорпил, брой:6, 2007, стр.:116-123
  • Peter Delev, The Edonians, Thracia, том:In honorem annorum LX Cirili Yordanov, брой:17, 2007, стр.:85-106
  • Peter Delev, Hristo Popov, Das antike Strassennetz im mittleren Mestagebiet, BAR International Series, том:The Culture of the Thracians and their Neighbours. Proceedings of the International Symposium in Memory of Prof. Mieczyslaw Domaradzki with a Round Table „Archaeological Map of Bulgaria“, брой:1350, редактор/и:J. Bouzek, L. Domaradzka, 2005, стр.:103-106
  • Peter Delev, Stratifying Herodotus: Local Tribes between the Lower Axios and the Nestos, Thracia, брой:16, 2005, стр.:105-121
  • Peter Delev, From Corupedion towards Pydna: Thrace in the Third Century, Thracia, том:In Honour of Alexander Fol’s 70th Anniversary, брой:15, 2003, стр.:107-120
  • Peter Delev, Lysimachus and the Third War of the Successors, Thracia Pontica, том:In honorem Mihaili Lazarov, брой:6.2, 2003, стр.:63-70
  • Петър Делев, За някои проблеми в оронимията на Югозападна Тракия, Известия на Исторически музей Благоевград, брой:3, 2003, стр.:33-36
  • Петър Делев, По някои проблеми от историята на агрианите, Известия на Историческия музей Кюстендил, брой:7, 2003, стр.:8-12
  • Peter Delev, The Deportation of the Paeonians in Herodotus, Thracia, том:Studia in memoriam Velizari Velkov, брой:13, 2000, стр.:49-52
  • Peter Delev, Observations sur le cavalier thrace, Pulpudeva, брой:6 Suppl., 1998, стр.:129-135
  • Петър Делев, Тракия под македонска власт, Jubilaeus, том:Юбилеен сборник в памет на акад. Димитър Дечев, брой:1, 1998, стр.:39-45
  • Петър Делев, Филип II и залезът на “голямото” Одриско царство в Тракия, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Трудове на катедрите по история и богословие, брой:1, 1997, стр.:7-40
  • Петър Делев, Тракийският град при Свещари – една възможност за историческа идентификация, Terra Antiqua Balcanica, Acta, брой:4, 1990, стр.:97-109
  • Peter Delev, Two Tholos Tombs at Malko Tirnovo, Thracia Pontica, брой:2, 1985, стр.:74-84
  • Peter Delev, La Thrace Pontique et la culture mégalithique thrace, Thracia Pontica, брой:1, 1982, стр.:125-129
  • Петър Делев, Проблеми на тракийските мегалитни паметници, Тракийски паметници, том:Мегалитите в Тракия, ч. 2, Тракия Понтика, брой:3, издателство:Наука и изкуство, 1982, стр.:391-427
  • Петър Делев, Тракийска поселищна система през ранножелязната епоха и мегалитните паметници в Тракия, Поселищен живот в Тракия, брой:1, 1982, стр.:37-43
  • Петър Делев, Родова гробница или хероон-мавзолей? Разкопки на един тракийски долмен, Thracia Antiqua, брой:3, 1978, стр.:89-107

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Peter Delev, About the Ethnic Attribution of the Trebenishte Graves, 100 Years of Trebenishte, Sofia, 2018, стр.:159-165
  • Peter Delev, Cotys son of Seuthes, Ex nummis lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov, редактор/и:D. Boteva, 2017, стр.:229-234
  • Peter Delev, Milena Tonkova, Gold und Silber für die thrakische Aristokratie, Das erste Gold. Ada Tepe: Das älteste Goldbergwerk Europas, редактор/и:S. Haag et al., издателство:Kunsthistorisches Museum Wien, 2017, стр.:111-117
  • Петър Делев, Древна Тракия в края на III и през първата половина на II в. пр. Хр., Сборник в чест на XX години програми по египтология в Нов български университет, издателство:Изток-Запад, 2017, стр.:38-52
  • Петър Делев, За генеалогията на Сапейската династия, Symposion. Сборник в памет на проф. Димитър Попов., редактор/и:Петър Делев, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:148-173
  • P. Delev, La Thrace antique, L’Épopée des rois thraces, des guerres médiques aux invasions celtes, 479-278 av. J.-C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:J.-L. Martinez et al., издателство:Louvre, 2015, стр.:22-25
  • P. Delev, The burning of the temple at Delphi, the Roman governor L. Scipio and the rout of the Scordisci, Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans. Conflits et integration des communautés guerrières., редактор/и:A. Rufin-Solas (ed.). , издателство:Gdansk – Torun , 2013, стр.:91-103
  • P. Delev, The Tribal World of Ancient Thrace, The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages. Proceedings of the 12th International Congress of Thracology, vol. 1, издателство:Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2013, стр.:123-134,
  • П. Делев, За дентелетите и стратегия Дентелетика, Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, редактор/и:К. Рабаджиев, Х. Попов, М. Дамянов, В. Кацарска, издателство:АИМ БАН, СУ, 2013, стр.:367-377
  • P. Delev, A Roman general on the Danube: L. Scipio and his war on the Scordisci, Actes du Symposium international Le Livre. La Roumanie. L’Europe. 4ème édition, 20-23 septembre 2011, Tome III, редактор/и:M. Hauser et al. , издателство:Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012, стр.:431-444
  • Anelia Bozkova, Peter Delev, Archaic Pottery with Painted Geometric Decoration from South-Western Bulgaria, Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΗΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΤΟΥ (700-480 π.Χ.), 2012, стр.:69-78
  • P. Delev, Getae, The Encyclopaedia of Ancient History, редактор/и:R. S. Bagnall et all. , издателство:Blackwell, 2012, стр.:2911-2912
  • П. Делев, За тегловните стандарти на тежките сребърни монети на дероните. , ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина., 2012, стр.:61-72
  • П. Делев, Тракийското племе на одомантите, Мediaevalia. Специално издание. Сборник в памет на доц. д-р Георги Сотиров (1946-1998), 2011, стр.:171-191
  • П. Делев, Някои проблеми на етнонимията в Централна и Югоизточна Тракия, Югоизточна България през II-I хилядолетие пр. Хр. , 2010, стр.:96-111
  • Peter Delev, Once More on the Thracian Strategies of Claudius Ptolemy, Сборник в памет на професор Велизар Велков, 2009, стр.:245-253
  • Петър Делев, Професор Велизар Велков, Сборник в памет на професор Велизар Велков, 2009, стр.:9-14
  • Петър Делев, Надгробните могили при Симеоновград, Одриското царство и тракийските племена в долината на Хеброс, Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2005 г. , 2008, стр.:211-232
  • Петър Делев, Филип ІІ и Александър Велики в Северна Тракия, Светът на гетите. Известия на Регионален исторически музей – Русе, том 12, 2008, стр.:5-19
  • Peter Delev, Tribes, Poleis and Imperial Aggression in the Lower Strymon Area in the 5th c. BC – The Evidence of Herodotus, Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology, 2007, стр.:110-119
  • Петър Делев, Зайчи връх в елинистическата укрепителна система на Кабиле, Поселищен живот в Тракия 4, 2006, стр.:97-104
  • Peter Delev, A Terra Cotta Statuette of Aphrodite from Isperihovo, Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus, 2004, стр.:271-276
  • Peter Delev, Some Greeks in Thrace, Thrace and the Aegean. Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology 1, Sofia, 2002, стр.:301-309
  • Peter Delev, Hristo Popov, The Ancient Road Network in the Middle Mesta Region, Koprivlen, Volume 1. Rescue Archaeological Investigations along the Gotse Delchev – Drama Road 1998-1999, Sofia, редактор/и:А. Божкова, П. Делев, издателство:Nous, 2002, стр.:57-62
  • Peter Delev, The Middle Mesta Region in Antiquity, Koprivlen, Volume 1. Rescue Archaeological Investigations along the Gotse Delchev – Drama Road 1998-1999, Sofia, редактор/и:A. Bozkova, P. Delev, издателство:Nous, 2002, стр.:13-28
  • Петър Делев, Христо Попов, Античната пътна мрежа в района на Средна Места, Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., София, редактор/и:А. Божкова, П. Делев, издателство:Nous, 2002, стр.:57-62
  • Петър Делев, Районът на Средна Места в древността, Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., София, редактор/и:А. Божкова, П. Делев, издателство:Nous, 2002, стр.:13-28
  • Петър Делев, Професор Гаврил Кацаров, Гаврил Кацаров. Избрани съчинения, том І, издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2001, стр.:7-15
  • Peter Delev, Proto-Hellenistic and Early Hellenistic Phenomena in Ancient Thrace, The Thracian World at the Crossroads of Civilizations (Proceedings of the 7th International Congress of Thracology, Constanta – Mangalia – Tulcea 20-26 May 1996), II, Bucharest, 1998, стр.:376-384
  • Peter Delev, Les thraces et la mort, Studia in honorem Georgii Mihailov, Sofia, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1994, стр.:139-144

  Студия в поредица

  • П. Делев, В. Арнаудов, Древният свят и Тракия, Българска национална история, том:Българските земи през древността, брой:1, издателство:Абагар, 2011, стр.:511-906

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • Петър Делев, Археологически и епиграфски паметници, Странджа. Древност и съвремие, редактор/и:Д. Попов, издателство:Международна асоциация “Древна балканска земя”, 1990, стр.:139-264

  Учебник

  • Петър Делев, Албена Миланова-Бояджиева, Борис Стоянов, Димитър Христов, Красимира Табакова, Ана Рабаджийска, История и цивилизация за 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2 Култура и духовност., ISBN:978-954-344-606-3, Клет България ООД, София, Рецензирано
  • Петър Делев, Албена Миланова, Борис Стоянов, Димитър Христов, Красимира Табакова, Ана Рабаджийска, История и цивилизации. 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Култура и духовност., ISBN:978-954 -344 -606 -3 , Клет България ООД, София
  • Хр. Матанов, П. Делев, Ц. Каснакова, К. Мукарзел, Т. Рангелова, История и цивилизация за 5 клас, Анубис, София, Рецензирано
  • Петър Делев, История на древния свят. Учебник за 7 клас, Планета 3
  • Петър Делев, Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Иван Илчев, Евгения Калинова, Искра Баева, История и цивилизация, 11 клас, Профилирана подготовка. С., Планета-3, 2002. , Планета 3, София
  • Калинова, Евгения, Баева, И., П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Митев, П., Ив. Илчев, Цв. Георгиева, История и цивилизация. Профилирана подготовка за 11 клас. С., Планета-3, 2002. (съавт.: П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, И. Баева) ISBN 954-9926-72-9 , ISBN:954-9926-72-9
  • Петър Делев, Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Иван Илчев, Евгения Калинова, Искра Баева, История на България от древността до наши дни. Учебник за 11 клас. С., Планета-3, 2001. (съавт.: П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, И. Баева) ISBN 954-9926-56-7 , ISBN:954-9926-56-7, Планета 3, София
  • Петър Делев, Религията на древна Елада. – В: История на религиите. Университетски курс лекции, 115-142
  • П. Делев, Евгения Калинова, Г. Бакалов, П. Ангелов, Митев, П., Цв. Георгиева, Ст. Трифонов, Б. Василева, И. Баева, История на България за ХI клас. Книга за учителя. С., 1996. (съавт.: П. Делев, Г. Бакалов, П. Ангелов, Пл. Митев, Цв. Георгиева, Ст. Трифонов, Б. Василева, И. Баева. – Е. Калинова е автор на с. 149-163) История на България за ХI клас. Книга за учителя. С., 1996. , Отворено общество, София
  • Петър Делев, Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Стайко Трифонов, Искра Баева, Бойка Василева, Евгения Калинова, История на България за ХI клас. С., „Отворено общество“, 1996. (съавт.: П. Делев, Г. Бакалов, П. Ангелов, Пл. Митев, Цв. Георгиева, Ст. Трифонов, Б. Василева, И. Баева. – Е. Калинова е автор на: с. 432-437; с. 449-454; с. 455-460; с. 478-483) ISBN 954-520-089-8 , ISBN:954-520-089-8 , Отворено общество, София
  • П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества
 • Участие в научни конференции
  • Секционен доклад, Петър Делев, 45 years of thracology in Bulgaria 2017
  • Секционен доклад, Петър Делев, Кой е погребан в гробницата край Амфиполис? 2016
  • Секционен доклад, Петър Делев, Notes on two inscriptions from Bizye 2014
  • Секционен доклад, Петър Делев, The Romans in the Balkans and the Communities of the Thracian Interior. Actions and Reactions (2nd – 1st c. B.C.) 2014
  • Секционен доклад, Петър Делев, The Tribal World of Ancient Thrace 2013
 • Научно ръководство на докторанти
  • Петър Делев, Асирийският цар Асархадон (681-669 г. пр. Хр.), СУ дисертация д-р:Кирил Младенов, 2017
  • Петър Делев, Планински светилища в Южна Тракия, Софийски университет Св. Климент Охридски дисертация д-р:Димитър Байраков, 2015
  • Петър Делев, Родопите в историята на древна Тракия, Софийски университет Св. Климент Охридски дисертация д-р:Йордан Илиев, 2012
  • Петър Делев, Проблеми на политическата история на Нововавилонското царство 627-539 г. пр. Хр. , дисертация д-р:Кабалан Мукарзел, 2008
  • Петър Делев, История на Тракийския Херсонес (от Троянската война до времето на римското завоевание), Софийски университет Св. Климент Охридски дисертация д-р:Юлия Цветкова, 2004
  • Петър Делев, Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VI-I век преди Христа, НАИМ БАН дисертация д-р:Христо Попов, 2001
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти

Календар

Календар