Уебсайт на Исторически факултет

Новини

За факултета

Четенията по история в Софийския университет започват още със създаването му през 1888 г. като висш педагогически курс към Първа мъжка софийска гимназия. От 1904 г., когато Висшето училище в София се преименува в Университет, специалността История се изучава в Историко-филологическия факултет. През 1951 г. с преструктуриране на университета е обособен Философско-исторически факултет с три основни катедри – История, Философия и Педагогика. През 1972 г. Историческият факултет се отделя като самостоятелно звено.

Софийският университет е главното и почти единствено средище за изучаване, преподаване и разпространение на исторически знания в страната до средата на ХХ век. Преподаватели в него са били изтъкнати представители на няколко поколения български историци.

Спорт

Древната мъдрост гласи “Здрав дух в здраво тяло“. Научно е доказано, че за спорен интелектуален труд спортът е от ключова важност. Затова препоръчваме на всички наши студенти да се възползват от предложенията на Департамента по спорт.

Еразъм+

Всички наши студенти могат да станат част от програмата Еразъм+, предлагаща обучение и стажове в над 200 университета на континента и отвъд него.

Образование

Историческият факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ има дългогодишни традиции в обучението. Той е и първият такъв в страната. Факултетът предлага множество бакалавърски, магистърски и докторантски програми. Освен класическите „История“, „Археология“, „Етнология“, и „Архивистика и документалистика“, само тук в страната се предлагат бакалавърските програми „История и геополитика на Балканите“ и „Хебраистика“. Специалностите като „История и география“, „История и философия“ и „История и чужд език“ са предимно насочени към обучението на учители в съответните области. Магистърските програми предлагат чудесна възможност за продължаване и надграждане на висшето образование, освен на български език, такива се предлагат и на английски, което увеличава възможностите за професионална реализация още повече. Докторантските програми предлагат чудесна възможност за старт на академична кариера. Университетът е на първо място в професионално направление „История и археология“ през 2016, 2017, 2018, 2019 и 2021 година.

Професионална реализация

Студентите на Исторически факултет са най-добре подготвените кадри в областта на хуманитарните науки в страната. Нашите възпитаници са реализирани успешно учители по история в средните училища, музейни уредници, изследователи, специалисти в министерства, държавни агенции, неправителствени организации и органи на държавната власт, където прилагат на практика придобитите по време на обучението си специални знания и умения.