Интернет страница на Исторически факултет

Новини

За факултета

Четенията по история започват със създаването на Софийския университет през 1888 г. като висш педагогически курс към Първа мъжка софийска гимназия. От 1904 г. Висшето училище в София става Университет и специалността История се изучава в Историко-филологическия факултет. През 1951 г. с преструктуриране на университета е обособен Философско-исторически факултет с три основни катедри – История, Философия и Педагогика. През 1972 г. Историческият факултет се отделя като самостоятелно звено.

Софийският университет е главното и почти единствено средище за изучаване, преподаване и разпространение на исторически знания в страната до средата на ХХ век. Преподаватели в него са били изтъкнати представители на няколко поколения български историци.

Спорт

Древната мъдрост гласи “Здрав дух в здраво тяло“. Научно е доказано, че за спорен интелектуален труд спортът е от ключова важност. Затова препоръчваме на всички наши студенти да се възползват от предложенията на Департамента по спорт.

Еразъм+

Всички наши студенти могат да станат част от програмата Еразъм+, предлагаща обучение и стажове в над 200 университета на континента и отвъд него.

Образование

Историческият факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ има дългогодишни традиции в обучението. Той е и първият такъв в страната. Факултетът предлага множество бакалавърски, магистърски и докторантски програми. Освен класическите „История“, „Археология“, „Етнология“, и „Архивистика и документалистика“, само тук в страната се предлагат бакалавърските програми „История и геополитика на Балканите“ и „Хебраистика“. Специалностите като „История и география“, „История и философия“ и „История и чужд език“ са предимно насочени към обучението на учители в съответните области. Магистърските програми предлагат чудесна възможност за продължаване и надграждане на висшето образование, освен на български език, такива се предлагат и на английски, което увеличава възможностите за професионална реализация още повече. Докторантските програми предлагат чудесна възможност за старт на академична кариера. Университетът е на първо място в професионално направление „История и археология“ през 2016, 2017, 2018, 2019 и 2021 година.

Професионална реализация

Студентите на Исторически факултет са най-добре подготвените кадри в областта на хуманитарните науки в страната. Нашите възпитаници са реализирани успешно учители по история в средните училища, музейни уредници, изследователи, специалисти в министерства, държавни агенции, неправителствени организации и органи на държавната власт, където прилагат на практика придобитите по време на обучението си специални знания и умения.