Новинарски поток

На вниманието на студентите, придобиващи ОКС със защита на дипломна работа / магистърска теза

Семинар на ISHA в Белград

Разписание на часовете – Летен семестър на уч. 2023-2024 г.

Курс по „История и цивилизация“: март – април 2024 г.

Ден на отворените врати на Софийски университет 2024

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2024/2025 г.

Конкурс на МВнР за слоган (мото)

Допълнителен прием на докторанти за учебната 2023/2024

Представяне на сборника „София-Скопие: културна динамика на градските пространства”

Докторантски курсове (летен семестър 2023/2024)

Прием на статии и студии в т. 107 на ГСУ – ИФ

Ректорът на Софийския университет и ръководството на Историческия факултет се срещнаха с посланика на Държавата Израел

In memoriam: доц. д-р Георги Мавров

Обява за работа: Екскурзовод (“Бултрипс” ООД)

Конкурс за докторантска мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2023/2024 и 2024/2025 академични години

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2023/2024 академична година

Историческият факултет проведе обучение на 65 учители по история и география във Филиала на Софийския университет в Бургас

In memoriam: проф. Петър Петров

Академичният състав на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ посети Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“

Софийският университет награди за проявена гражданска доблест трима свои бивши студенти

Удължаване на кампанията за избираеми дисциплини през СУСИ

Зимна изпитна сесия

Повреда в телефонната централа

На вниманието на студентите от спец. “История и чужд език”

Кръгла маса в памет на Мирослав Издимирски „Тракия и Изтокът“

Семинар по актуални теми, насочен към учителите по история в област Бургас

Summer School: Sensory Heritages & Sensitive Memories in the Balkans

Разписание на очните занятия на специалностите в задочна форма на обучение

Плащане на такси за летен семестър 2023/2024

Ликвидационна сесия за семестриално завършили магистри

Ликвидационна сесия през 2023-2024 уч. година

Официално връчване на дипломите за висше образование за бакалаври и магистри

Процедура за проверка на уникалност и превенция на плагиатството

Представяне на резултати по проект „Месамбрия – дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“

Февруарска защита на магистърски тези

График на държавните изпити за уч. 2023-2024 г.

Избор на дисциплини през СУСИ за летен семестър на уч. 2023-2024 г.

Работилница за традиционни български сурвачки

На вниманието на всички студенти в магистърските програми на ИФ

Коледен куиз на Историческия факултет

Коледно парти на Историческия факултет | Бал на асистента

Конкурс за длъжност “Стажант-аташе” в МВнР

Осми декември в Историческия факултет

Ректорска заповед за 8 декември – Ден на българските студенти

Ден на отворените врати в МВнР за студенти (2 декември)

Курсове за докторанти през зимен семестър на уч. 2023-2024 г.

Д-р Зозан Тархан получи наградата за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2023 г.

Кръгла маса, посветена на 60-годишнината от смъртта на бележития американски президент Джон Ф. Кенеди

Коледна работилница в Историческия факултет

Кампания за избираеми дисциплини

На вниманието на студентите от спец. История (з. о.) и Архивистика и документалистика (з. о.)

Специалност История: избор на специализации

Студентски клуб “Balcanica” даде старт на своя цикъл лекции

Кръгла маса: Наследството на Джон Кенеди – 60 години по-късно

Записване във факултативен модул „Професионална квалификация – учител по история”

Тържествена научна сесия „100 години Македонски научен институт“

Конференция „София-Скопие: културна динамика на градските пространства“

Национална научна конференция „ОТ РЪКА НА РЪКА. Обменът от миналото до днес.“

Десет години студентски клуб „Balcanica“ | Лекция №1 „Зараждане на Македонския въпрос. Поглед отвътре”

Цикъл лекции по повод 10 години студентски клуб “Балканика”

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г. (втора селекция)

Тримесечно обучение по лидерство и разрешаване на конфликти (Базел, Швейцария)

Проект SUMMIT: Конкурс за финансиране на научни изследвания (Сесия II)

График зимна сесия за спец. “История” (з. о.) и спец. “Архивистика и документалистика” (з. о.)

Национална научна конференция „Турската модерност – политически, социални и културни измерения XIX–XX в.“

Научна конференция „Четения в памет на проф. дин Цветана Георгиева: история и антропология“

100 години дипломатически отношения между България и Република Турция (1923-2023)

Представяне на три монографии за историята на западните български земи

Научна конференция „Четения в памет на проф. д.и.н. Цветана Георгиева: история и антропология“ (26-28 октомври)

Проф. д-р Мира Маркова бе преизбрана за декан на Историческия факултет

Национален научен семинар “Архиви и история: с лице към бъдещето”

Дискусионен клуб на ИФ: “Как трябва да се пише история?”

“Българска връзка” в италианското антифашистко движение между двете световни войни през XX в.

Неучебен ден – 17.10.2023 г.

Публична лекция на проф. Ричард Босуърт, Jesus College Oxford

Швейцарска подкрепа за насърчаване на млади учени – PROMYS

Лекция на проф. Ростислав Конта на тема”Етногенезис на украинците”

Студентите от специалност “История и геополитика на Балканите” получиха своите студентски книжки

Историческият факултет посрещна началото на академичната година с официална церемония в Аулата

IBM България: Менторска програма за студенти

СУСИ-студент

Магистърски програми: кампания за избор на избираеми дисциплини

Разписание на занятията в Историческия факултет – зимен семестър 2023/2024 г.

Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище

Избори за попълване на квотата на студентите и докторантите в събранието и Факултетния студентски съвет

Излезе класирането за прием в магистърските програми на Историческия факултет

Училище по нумизматика

Инициатива “Професиите в музея”

ЦВП „Наследство БГ“ проведе международен курс за напреднали докторанти и млади учени в Несебър

Българи и румънци създават заедно духовен православен туристически маршрут

Откриване на изложбата “Средновековни графити от църквата Св. Георги” в Историческия факултет

Национална научна конференция „Българите в огледалото на по-близки и по-съседни съседи – проблеми при изграждане на образа“

Избори за Общото събрание на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Цикъл от лекции “Култура на прехода”

Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+

Ден на първокурсника в Историческия факултет – фрешърс 2023

Студентите от втория випуск на специалност “История и геополитика на Балканите” успешно защитиха своите дипломни работи

Стартиране на селекция по Еразъм+ за преподавателска мобилност

Откриване на новата 2023-2024 учебна година

На вниманието на студентите от спец. История и на магистрантите към Катедра История на България

Места за прием на докторанти по държавна поръчка в Историческия факултет за учебната 2023/2024 г.

Откриване на академичната година за специалностите в задочна форма на обучение

Разписание на очните занятия на специалностите в задочна форма на обучение

На вниманието на студентите от спец. Хебраистика

На вниманието на студентите към Катедра Етнология

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием за учебната 2023/2024 година

XVIII Национални студентски научни четения – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Покана за национална научна конференция “Демографските проблеми през вековете – изменения и перспективи”

Kандидатстване за МП „История и съвременност на Русия, Източна Азия и Евразия“ 2023-2024 г.

На вниманието на желаещите да се обучават в МП Античност и Средновековие

Заплащане на зимен семестър 2023/2024 година

График на септемврийска изпитна сесия – спец. История и чужд език

Трета международна зимна академия за етично лидерство в Базел, Швейцария

График на септемврийска изпитна сесия – спец. Археология

График на септемврийска изпитна сесия – спец. История и геополитика на Балканите

График на септемврийска изпитна сесия – спец. История и география

График на септемврийска изпитна сесия – спец. История и философия

График на септемврийска изпитна сесия – спец. Архивистика и документалистика (задочно обучение)

График на септемврийска изпитна сесия – спец. Архивистика и документалистика

График на септемврийска изпитна сесия – спец. История (задочно обучение)

График на септемврийска изпитна сесия – спец. Хебраистика

Kонкурс за еднократна, едногодишна докторантска стипендия в размер на 4000 щ. д. по Програма „Сасакава” към СУ

Трето класиране на кандидат-студентите за учебната 2023/2024 г. в Софийския университет

График на септемврийска изпитна сесия – спец. Етнология

Посещение на гр. Малко Търново и района

Плевенски исторически четения “От регионално към национално – минало, настояще, бъдеще “

Четения в памет на проф. д.и.н. Цветана Георгиева: История и антропология

График на септемврийска изпитна сесия – спец. История

Удължаване на срока за подаване на заявке за участие в семинар за млади учени и докторанти “Академични траектории”

Тържествена научна сесия по случай 120 години от Илинденско-Преображенското въстание

Обява за работа: Учител по История в гимназиален етап на английски език – Частна Английска Гимназия “Проф. Иван Апостолов”

Съвместни магистърски програми на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” и Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2023/2024 г. в Софийския университет

III Докторантски поход: Дивотински манастир

Бургаските учители по история и цивилизации преминаха квалификационен курс за новостите в историческата наука

Учени от Историческия факултет участваха в ХVІ Международен конгрес за изследване на ХVІІІ в. в Рим

Тържествена научна сесия по случай 120 години от Илинденско-Преображенското въстание

Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2023/2024 г. в Софийския университет

Летен отупск за библиотека “Археология”

Плащане на такси 2023/2024 г.

Национална научна конференция “Индустрия, индустриално наследство, музеи”

Научна конференция “Азербайджан – кръстопът на Европа и Азия”

Годишен отпуск на отдел “Студенти”

XLI Историко-дидактически семинар „Общество, памет, образование (История и обществени нагласи)“,

Научна конференция “Епохи, личности, памет”

На вниманието на студентите от специалност “Етнология и културна антропология” и МП “Историко-етнически модели на националната сигурност”

Провеждане на кампанията за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните неучебни месеци

Софийският университет е домакин на Международна нумизматична конференция

Международна нумизматична конференция

Държавни изпити през уч. 2022-2023 г.

Защити на бакалавърски дипломни работи и магистърски тези – процедура за проверка на оригиналността

На 12 юни 2023 г. започва регистрацията за класиране на кандидат-студентите за учебната 2023/2024 година

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

Лятна изпитна сесия 2023 г.

Държавен изпит по философия – специалност История и философия

Държавен изпит по английски език за специанлост “История и чужд език”

Посещение в Тбилиския държавен университет

На вниманието на студентите от спец. “История” (редовно обучение, I курс)

Кино вечер с филма “Майор Томпсън – (не)нужният герой”

График на лятна изпитна сесия – спец. “Етнология и културна антропология”

Прием на магистри в Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за учебната 2023 – 2024 година.

Лекция на тема: Austro-Hungarian policy in Bosnia and Hercegovina 1878-1918

Представяне на TRANSPONTICAE, том I

Кампания за записване на избираеми дисциплини в СУСИ за студенти от ОКС бакалавър, редовно и задочно обучение

Покана за изложба „Македония в европейската етническа картография“ – 02.06.2023 г.

Кампания за отпускане на еднократна финансова помощ

Предстоящи кариерни събития

Студент от специалност “Археология” спечели наградата Студент на годината в категория “Хуманитални науки”

Връчени бяха наградите на Националния ученически конкурс „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия“

“Новости в преподаването по етнология”, лекция на проф. Горан Шантек

Президентът на Република Хърватия Зоран Миланович се срещна със студенти в Софийския университет

Семинар за докторанти и млади учени Академични траектории

Публична лекция на президента на Република Хърватия Зоран Миланович

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г.

Кино вечер с филма “Майор Томпсън – (не)нужният герой”

Представители на организацията “Матица хърватска” гостуваха на Историческия факултет

Завърши първият випуск на специалност “История и геополитика на Балканите”

Завърши випуск 2022 г. на Историческия факултет

Семинар „Ancient Coins Forgeries – periods, expertise, examples“

Възможност за стаж в БТА

Първа национална конференция по тракология: Геополитика и социум в Древна Тракия

Предиспански култури в Латинска Америка. Лектори Кристиан Калеро Диас и Роберто Калеро Диас от Куско

Среща на студентите от “История и геополитика на Балканите” и “Дипломация и разузнаване на Балканите” с о.з. полк. Иван Пенков

Кандидатстване в Исторически факултет 2023/2024 г.

ІІІ Международна славистична конференция, посветена на паметта на Светите братя Кирил и Методий

Форум на кариерното развитие

Спец. История и философия – ликвидационна сесия

Нови специалности във филиала на СУ в Бургас в направление 2.2 История и археология

Изпит по Съвременна история (ликвидационна сесия)

Настолни игри & chill vol. 4

Изпит по Нова балканска история (ликвидационна сесия)

16 май – неработен и неучебен ден за ИФ

Изпит по Нова и съвременна балканска история (ликвидационна сесия)

Изпит по Съвременна балканска история (ликвидационна сесия)

Изпит по Тракология (ликвидационна сесия)

Преференциални цени за ползване на общинската спортна инфраструктура на територията на гр. Бургас

Изпит по Съвременна българска история (ликвидационна сесия)

XIII Лятна академия на Института за мир и диалог (Швейцария)

Oсмо издание на Фонд за стипендии “Иди, учи и се върни”

Представяне на книгата Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика (VI В. Пр.Хр.- III В.Пр.Хр.) в Бургас

Историческият факултет на СУ в Бургас

Академичен месец и 1/2

Представяне на книгата „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Септември 1923 година. Провалът на едно поръчано въстание“

Научна конференция “Априлски четения”

Професия археолог – учен на терен

Информационен онлайн семинар за докторанти и млади учени „Публикуване в международното изследователско пространство. Въпроси и отговори.“

Публична лекция на тема: Mapping Eastern-European Narratives through Public Monuments.

Представяне на монографията „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Септември 1923 година. Провалът на едно поръчано въстание“

Работилница за великденски яйца в Софийския университет

Студент на годината

Студенти от Историческия факултет посетиха Народното събрание

Среща в рамките на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Работилница за великденски яйца

Изпит по Нова българска история в рамките на ликвидационната сесия

Кариерен център: събития и инициативи на партньорски организации

Публична лекция: „Моят трудов договор“

Научна конференция “Бедствия и катастрофи в историята”

Програма на ХІІІ Мартенски студентски четения – Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Публична лекция на г-жа Наама Леви, Посолство на Държавата Израел в България

Студентски клуб “Балканика” се завръща

Моята Кариера – пътеводител за кариерна ориентация на млади професионалисти

Кръгла маса “Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения”

Представяне на документалния филм “Малката маркиза”

График на лятната изпитна сесия за студентите в бакалавърските програми, задочно обучение

Oфициалното връчване на сертификатите на първите успешно завършили обучение по презентационни умения студенти.

Първа конкурсна сесия за финансиране на научни изследвания по проект SUMMIT

Настолни игри and chill vol. 3

Студентският съвет при Софийския университет организира Ден на отворените врати в Алма матер

Официално връчване на дипломите за висше образование на бакалаври и магистри от Историческия факултет

Международна лятна програма 2023 г. в Колежа на Мексико

Международна конференция „Ролята на юристите за спасяването на българските евреи“

Високо държавно признание за проф. д-р Петър Делев

Покана за научна конференция “Българите в огледалото на по-близки и по-съседни съседи – проблеми при изграждане на образа”

Проект SUMMIT

Практически семинар „Носиите разказват“

Покана за участие в Национална научна конференция „Докоснатият блян: 110 години от освобождението на Тракия“

Анкета за оценка на качеството на обучението и академичния състав на Историческия факултет

Национална научна конференция на тема „Турската модерност – политически, социални и културни  измерения XIX–XX в.“

Покана за международната конференция „Ролята на юристите за спасяването на българските евреи“

Софийският университет е домакин на изложбата „На този връх свят паметник ще се издигне“

Изложба „На този връх свят паметник ще се издига“

Курсове за докторанти през летния семестър на уч. 2022-2023 г.

Ден на отворените врати в Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2023/2024 г.

Разписание на часовете бакалавърска степен, редовно обучение – уч. 2022/2023 г. (летен семестър)

Промени в цените на наем за общежития и храноден

Работилница за мартеници

Софийският университет обявява дарителска кампания за набиране на средства в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

ПОКАНА за участие с доклад в Сборник със студентски и докторантски научни изследвания “КРИЗИ, КОНФЛИКТИ И ДИПЛОМАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК”

Кампанията за кандидатстване за държавни стипендии за летен семестър на академичната 2022/2023 година

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти

Календар

Календар