Новинарски поток

Кариерен център: събития и инициативи на партньорски организации

Публична лекция: „Моят трудов договор“

Научна конференция “Бедствия и катастрофи в историята”

Програма на ХІІІ Мартенски студентски четения – Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Публична лекция на г-жа Наама Леви, Посолство на Държавата Израел в България

Студентски клуб “Балканика” се завръща

Моята Кариера – пътеводител за кариерна ориентация на млади професионалисти

Кръгла маса “Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения”

Представяне на документалния филм “Малката маркиза”

График на лятната изпитна сесия за студентите в бакалавърските програми, задочно обучение

Oфициалното връчване на сертификатите на първите успешно завършили обучение по презентационни умения студенти.

Първа конкурсна сесия за финансиране на научни изследвания по проект SUMMIT

Настолни игри and chill vol. 3

Студентският съвет при Софийския университет организира Ден на отворените врати в Алма матер

Официално връчване на дипломите за висше образование на бакалаври и магистри от Историческия факултет

Международна лятна програма 2023 г. в Колежа на Мексико

Международна конференция „Ролята на юристите за спасяването на българските евреи“

Високо държавно признание за проф. д-р Петър Делев

Покана за научна конференция “Българите в огледалото на по-близки и по-съседни съседи – проблеми при изграждане на образа”

Проект SUMMIT

Практически семинар „Носиите разказват“

Покана за участие в Национална научна конференция „Докоснатият блян: 110 години от освобождението на Тракия“

Анкета за оценка на качеството на обучението и академичния състав на Историческия факултет

Национална научна конференция на тема „Турската модерност – политически, социални и културни  измерения XIX–XX в.“

Покана за международната конференция „Ролята на юристите за спасяването на българските евреи“

Софийският университет е домакин на изложбата „На този връх свят паметник ще се издигне“

Изложба „На този връх свят паметник ще се издига“

Курсове за докторанти през летния семестър на уч. 2022-2023 г.

Ден на отворените врати в Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2023/2024 г.

Разписание на часовете бакалавърска степен, редовно обучение – уч. 2022/2023 г. (летен семестър)

Промени в цените на наем за общежития и храноден

Работилница за мартеници

Софийският университет обявява дарителска кампания за набиране на средства в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

ПОКАНА за участие с доклад в Сборник със студентски и докторантски научни изследвания “КРИЗИ, КОНФЛИКТИ И ДИПЛОМАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК”

Кампанията за кандидатстване за държавни стипендии за летен семестър на академичната 2022/2023 година

Допълнителен прием за кандидат-докторанти (2022-2023 г.)

Научен семинар „Траките и виното“

Проект „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“ – подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ

Национален приз “Студент на годината 2022”

Конкурс за най-добра историческа картина на тема „Селските въстания по света“

Университетът на бъдещето

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“

Програма CEEPUS: Възможност за докторантска мобилност през летния семестър на 2022/2023 г.

Програма CEEPUS: Възможност за преподавателска мобилност през летния семестър на 2022/2023 г.

Научна конференция “150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят”

Покана за публикация и участие в научна конференция

Настолни игри and chill vol. 2

Научна конференция “Априлски четения”

Преподавателска мобилност по Еразъм с партниращи държави

Обява за работа: Екскурзовод (“Бултрипс” ООД)

Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2023 г.

“Етнология и културна антропология” ви канят на еднодневно пътешествие до Перник

График на зимната изпитна сесия за студентите от бакалавърските програми, редовно обучение

Официално връчване на дипломите за висше образование на бакалаври и магистри от Историческия факултет

Държавни изпити

Ликвидационна сесия

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2023/2024 г.

Лятно училище във Волин, Полша

График за провеждане на очни занятия за специалности История (з.о) и Архивистика и документалистика (з.о) – летен семестър 2022/2023 г.

Нова читалня в Университетския архив

Започна работата по проект SUMMIT на Софийския университет по покана „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

Конкурс за преподавателска мобилност с партниращи държави по Еразъм+

Студентска научна конференция „XIII Мартенски студентски четения“ – Велико Търново

Публични лекции на Георгиос Агелопулос

In memoriam – Почина проф. д-р Дончо Атанасов Даскалов

Настолни игри & Chill

Студентски семинар по повод 60 години Геолого-географски факултет към Софийски университет “ Св.Климент Охридски” – “Водата-онтологичен калейдоскоп”

Анкети – зимен семестър 2022/2023 г.

Покана за участие в международна научна конференция “КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО ДЕЛО В НАУЧНАТА И КУЛТУРНА ПАМЕТ” (2023 г., София)”

Семестриални такси – летен семестър 2022/2023 г.

Кампания за отпускане на еднократна финансова помощ

Двадесета студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“

На гости на катедра „Етнология и културна антропология“ на Историческия факултет

ВАЖНО! КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2022/2023 Г.

В Историческия факултет бе представена професията на архивиста

Среща на тема: “Професия – архивист?”

Публична лекция на Н.Пр.Тамара Лилуашвили, посланик на Грузия

Коледни работилници

Eдин незабравим Осми декември

Осми декември – неучебени и неприсъствен ден

Публична лекция на проф. Клаус Ларес

Коледен куиз в Историческия факултет

Защита на магистърски тези – февруари 2023 година

Традиционна коледна работилница

“По следите на кръстоносците в Пловдив и региона”

8-ми декември в Историческия факултет

Голямата награда за научна и изследователска дейност на СУ за проф. дин Диляна Ботева с последовател гл. ас. д-р Лили Грозданова

Софийският университет отбеляза патронния си празник с академично тържество

Конференция “Кулинарни традиции и културно историческо наследство в малки населени места”

С академично тържество Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще отбележи патронния си празник

Общо събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Научна конференция “Ноемврийски четения”

Покана за конференция “Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места”

Софийският университет “Св. Климент Охридски” отново е водещ в Рейтинговата система на висшите училища

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2022/2023 (втора селекция)

Второ издание на научна конференция “Плевенски исторически четения”

BG05M2OP001-2.016-0019

Първи ноември – НЕУЧЕБЕН ДЕН

25 октомври – НЕУЧЕБЕН ДЕН

График на изпитната сесия за специалности История и Архивистика и документалистика (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

Карибската криза на 60 години

Конференция по представянето на резултатите от теренни студентски практики 2022 година

Посещение на ученици в Историческия факултет

Научна конференция „Граждански активизъм и човешки права в полето на съвременната история”

Дни на академичната книга в Алма матер

Откриване на учебната 2022/2023 г. за студентите в магистърска степен на обучение

Представяне на монографията на гл. ас. д-р Светослав Живков

Резултати от студентски етнографски теренни практики 2022 г.

Erasmus+ The road to growth

Избори за Факултативен студентски съвет

Откриване на учебната година за първокурсниците от специалност ,,История и геополитика на Балканите“

Тържествено откриване на новата академична 2022/2023 учебна година за Историческия факултет

Откриване на новата академична 2022/2023 година

Ликвидационна сесия – История и география

Разписание на часовете бакалавърска степен, редовно обучение – уч. 2022/2023 г.

Конференция „Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места“

Тържествено откриване на академичната година и раздаване на студентските книжки на новоприетите студенти от първи курс

Софийски университет “Свети Климент Охридски” обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

График на изпититe за прием на студенти в ОКС “магистър” за уч. 2022/2023 г.

Възможност за преподавателска мобилност в партниращи държави за 2022/2023 г.

Откриване на академичната година 2022/2023 за студентите в специалност История (з.о) и Архивистика и документалистика (з.о.)

Разписание на часове за задочно обучение

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием за учебната 2022/2023 година

Съобщение до първокурсниците

Националната програма за „Млади учени и постдокторанти -2“

Почина проф. д.и.н. Цветана Борисова Георгиева

График на септемврийска изпитна сесия 2021/2022 г.

Трето класиране на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г. в Софийския университет

Проф. д-р Пламен Митев стана носител на Наградата на Карлово за 2022 г.

Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г. в Софийския университет

Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г. в Софийския университет

Международен научен семинар „The Early Modern Period in the Balkans and Central Europe – Sources, Methods and Concepts“

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ към ИФ за учебната 2022/2023 г.

На 13 юни 2022 г. започва регистрацията за класиране на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 година

Лятна изпитна сесия 2022 г.

Анкети за оценка на дисциплини – летен семестър 2021/2022

Делегация от Историческия факултет се срещна с представители на българската общност в Хърватия

Историческият факултет обявява кампания за избор на избираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2022 – 2023 г за всички специалности във факултета.

Провеждане на държавни изпити 2021/2022 г.

Историческият факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” отбеляза четири важни годишнини

Проф. д.и.н. Костадин Рабаджиев получи Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Доц. д-р Георги Н. Николов получи Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Завърши випуск 2021 на Историческия факултет

Научна конференция „Мрежи и механизми на влияние в регионалната политика, икономика и култура”

Кулинарните традиции като културно-историческо наследство през призмата на етнологията

20 май – неучебен ден

Ежегодна конференция „Балкански проблеми на регионалната и националната сигурност (исторически аспекти и съвременни измерения)“

Един факултет – четири годишнини

Връчени бяха Академичните оскари за 2021 г.

Почина проф. д-р Тодор Попнеделев

Проф. Франсоа дьо Калатай бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Великденска работилница

“Бивши хора” след 9.IX.1944 г. – Публична лекция на доц. д-р Мартин Иванов

Ден на отворените врати

Философияда 2022

Ден на учителската професия в ИФ

График на лятната изпитна сесия за студентите в бакалавърска степен, задочно обучение

Тържествена церемония за връчване на дипломи за висше образование

Ликвидационна сесия

Стартира конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Алма матер за 2022 г.

Осми конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски”

Доц. д-р Мария Баръмова от Историческия факултет беше удостоена със с наградата за особени постижения на Берлин-Бранденбургската академия на науките за 2021 г.

Продължава подаването на документи за участие по проект „Студентски практики – Фаза 2“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Доц. д-р Мария Баръмова от Историческия факултет беше удостоена с наградата за особени постижения на Берлин-Бранденбургската академия на науките за 2021 г.

Проф. дин Иван Първев от Историческия факултет беше удостоен със званието „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац, Австрия)

Откриване на учебната 2021-2022 г.

Теренна практика по спешна антропология 2021 година

Престижна награда за проф. Диляна Ботева-Боянова

Откриване на новата академична 2020/2021 година

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти